POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o.

IllustrationShapes

Nowy partner studiów

POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o partnerem studiów podyplomowych "Prawo Własności Intelektualnej (IP) dla prawników".

POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. należy do największych kancelarii patentowych działających na rynku polskim. Prowadzi kompleksową obsługę firm i klientów indywidualnych we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony szeroko pojętej własności przemysłowej i intelektualnej w Polsce i za granicą.

 

Kancelaria POLSERVICE świadczy na rzecz swoich klientów usługi w zakresie m.in.:

 

  • wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
  • znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych
  • nazw domen internetowych
  • nowych odmian roślin
  • topografii układów scalonych
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • praw autorskich
  • licencji i transferu praw wyłącznych
  • sporów sądowych i pozasądowych oraz zwalczania piractwa

 

Kancelaria POLSERVICE zatrudnia ponad 30 rzeczników patentowych (w tym rzeczników europejskich) specjalizujących się w różnych dziedzinach techniki, prawa i ekonomii oraz zespół doświadczonych radców prawnych i adwokatów. Reprezentują oni klientów Kancelarii w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi oraz organami ścigania i organami administracji celnej, jak również przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Kancelaria posiada rozwiniętą sieć kontaktów międzynarodowych, opierającą sią na stałej współpracy z renomowanymi kancelariami patentowymi i prawnymi na całym świecie. Aktywność kancelarii na rynku międzynarodowym obejmuje również członkostwo w licznych organizacjach, które zrzeszają firmy i osoby zajmujące się sprawami ochrony własności intelektualnej: AIPPI, INTA, ECTA, LES, UNION, MARQUES, EPI, FICPI.

 

www.polservice.com.pl