Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Executive Master Class

Fintech a nowe trendy w sektorze finansowym

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Fintech jest zapoznanie uczestników z obecnymi trendami zachodzącymi w szeroko pojętym sektorze finansowym związanymi z digitalizacją i transformacją cyfrową w Polsce i na rynkach zagranicznych. Program jest skierowany do przedstawicieli instytucji stojących przed wyborem strategii digitalizacyjnych, managerów firm reprezentujących szeroko rozumiany sektor Fintech ale też do osób, które wiążą swoją przyszłość z sektorem finansowym i chciałyby lepiej zrozumieć mechanizmy nim sterujące.

Atuty kierunku

1
Praktyczne doświadczenie branżowe

Zajęcia będą prowadzone przez liderów firm wprowadzających globalne innowacje w sektorze Fintech i ekspertów rynkowych biorących aktywny udział w transformacji cyfrowej instytucji finansowych

2
Szerokie ujęcie tematyczne

Program pokrywa całość kompetencji menedżerskich niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w transformacji cyfrowej: wiedzę makroekonomiczną, rozumienie modeli biznesowych, technologii, wymagań regulacyjnych a także miękkich kompetencji menedżerskich. Wypełnia wymagania zawarte w Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla Sektora Bankowego przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

3
Wymiana doświadczeń

W programie będą przeważały interakcyjne formy zajęć: warsztaty, studia przypadku i zadania problemowe. Dla uczestników będą one szansą do dzielenia się także własnymi doświadczeniami i dyskutowania rzeczywistych problemów, z którymi stykają się w swojej codziennej pracy zawodowej

Kluczowe zagadnienia poruszane w trakcie studiów obejmują:

 • zrozumienie trendów rynkowych w branży finansowej i ewolucji oczekiwań klientów
 • znajomości modeli biznesowych leżących u podstaw strategii podejmowanych przez instytucje finansowe z Fintechami
 • wykorzystywanie innowacji w wewnętrznych procesach biznesowych instytucji finansowych, w szczególności sztucznej inteligencji i blockchain
 • innowacyjne produkty oraz usługi bankowe, banki wirtualne, banking as a service (BaaS); modele white label bankingu
 • cyfrowa odporność operacyjna instytucji kredytowych
 • otwarta bankowość – znaczenie biznesowe API oraz komercyjne wykorzystywanie usług AIS i PIS w bankowości komercyjnej oraz e-commerce
 • rozumieniu otoczenia regulacyjnego i wpływu obecnych i przyszłych regulacji na modele operacyjne w sektorze usług finansowych i branży Fintech
 • zrozumienie metodologii budowy produktów finansowych w oparciu o analizę ścieżki klienta, rentowność projektu jak i wymagania współczesnego użytkownika

Parner kierunku

Adresaci studiów

Program jest skierowany do przedstawicieli tradycyjnych instytucji finansowych stojących przed wyborem strategii digitalizacyjnych oraz Fintechów chcących uczestniczyć w transformacji sektora finansowego. Grupą docelową są menedżerowie z poziomu N-1; N-2 (w przypadku większych instytucji), oraz osoby aspirujące do tych ról w ramach swojej kariery zawodowej. Ponadto, program jest skierowany do przedstawicieli Fintechów, regulatorów rynku oraz konsultantów biznesowych mających na co dzień do czynienia z szeroko pojętym sektorem Fintech.

Uczestnikami programu mogą być przedstawiciele dowolnych grup zawodowych: menedżerowie, ekonomiści, prawnicy, informatycy. Formuła studiów zakłada wymianę i różnorodność doświadczeń przez uczestników

info

Zobacz film o kierunku

Opiekunowie merytoryczni studiów

Professor Aneta Hryckiewicz
prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego od ponad 15 lat związana z sektorem bankowym zarówno po stronie praktycznej, jak również w swojej działalności naukowo-dydaktycznej. Przez wiele lat związana z Uniwersytetem Goethe we Frankfurcie nad Menem, w IESEG School of Management w Paryżu oraz Lille a ostatnio związana z Oxford University. Od kilku lat prowadzi badania dotyczące wpływu instytucji Fintech i BigTech na sektor bankowy,  roli AI w sektorze finansowym oraz “financial inclusion”. Od września 2022 r. wspólnie z badaczami Uniwersytetu w Oxfordzie będzie prowadziła projekt dotyczący wpływu instytucji Fintechs i BigTechs na globalne ryzyko systemowego. Pełni różne role konsultacyjne oraz eksperckie w instytucjach nadzorczych oraz Komisji Europejskiej. Leader magisterskich studiów Big Data Science na Akademii Leona Koźmińskiego.

Jakub Bojanowski

Doświadczony menedżer i doradca. Przez ponad 20 lat pracował w Deloitte, gdzie przez wiele lat kierował Zespołem Zarządzania Ryzykiem, zajmującym się usługami z zakresu zgodności z regulacjami dla branży finansowej. Jego główny obszar specjalizacji to IT Governance - zapewnienie bezpieczeństwa wiarygodności i zgodności z regulacjami dla systemów i procesów IT. Ostatnio Jakub skupia się głównie na przedsięwzięciach z zakresu edukacji. W ALK, w ramach programu Master in Big Data Science prowadzi zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa (oparte na jego autorskim programie). Współpracuje też w zakresie edukacji menedżerów z innymi uczelniami i instytucjami komercyjnymi.

Monika Kania

Menedżer z wieloletnim  doświadczeniem w zakresie strategii go-to-market, modeli monetyzacji, strategii i egzekucji sprzedaży, skalowania wzrostu w międzynarodowych instytucjach takich jak:  Vodeno, Aion Bank, Revolut, Xchanger.  Przez ostatnie 10 lat doradca strategiczny ds. rozwoju i komercjalizacji rozwiązań technologicznych w szeroko rozumianym sektorze fintech dla podmiotów w Polsce i za granicą.

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego Fintech Summer School, prelegent międzynarodowych konferencji fintech, m.in Fintech Digital Congress, ImpactCEE, Finance by Facebook, Fintech Summit.

Laureatka nagrody TOP Female Executive 2019 by CEE X-Tech Awards, współtwórca platformy Xchanger.io – pioniera w dostawie API kursów walut i produktów w modelu white label dla podmiotów fintech w Polsce i za granicą. Główne obszary specjalizacji: modele biznesowe, embedded economy, strategie go-to-market, open banking/open finance.

Program

 • Zajęcia integracyjne
 • Moduł I – Fintech  i digitalizacja sektora finansowego
 • Fintech i digitalizacja sektora finansowego 
 • Fintechy, banki i pozostałe instytucje w eco-systemie – trendy w Europie i w USA  
 • Modele biznesowe we współpracy pomiędzy Fintech versus instytucje finansowe
 • Kompetencje cyfrowe a digitalizacja sektora finansowego
 • Artificial Intelligence w sektorze finansowym 
 • Oczekiwania klientów na rynku e-commerce

Moduł II  Innowacje w sektorze finansowym

 • Modele biznesowe w sektorze finansowym - Globalne spojrzenie na modele biznesowe w sektorze Fintech - Platforms, SaaS, PaaS, BaaS
 • Embedded Economy 
 • Jak budować produkty cyfrowe, wykorzystanie PSD2 i Open Banking , wykorzystanie danych
 • Sektor bankowy a digitalizacja  
 • Banking as a Service Opportunity
 • Rynek lending a digitalizacja
 • Rynek usług ubezpieczeniowych a digitalizacja
 • Wykorzystanie technologii Blockchain w sektorze Fintech

Moduł III – Regulacje

 • Ramy regulacyjne i compliance w branży Fintech.
 • Prywatność i tożsamość (perspektywa regulacyjna i technologiczna) 
 • Zarządzanie ryzykiem i zgodnością w nowych technologiach
 • Compliance w „ekosystemie technologicznym”
 • Cybersecurity w branży FinTech
 • Egzamin końcowy

 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 190*  

*(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)

Course Catalog

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Cztery zjazdy realizowane są w formie online.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • soboty 8.45-15.45
 • niedziele 8.45-15.45

Planowane terminy zjazdów w I semestrze

 • już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Anna Maj

Anna Maj posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w sektorze usług płatniczych i bankowych (m.in. Citigroup, T-Mobile, mBank, PwC). Łączy podejście strategiczne z doświadczeniem operacyjnym we wdrażaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań finansowych. Jest doradcą funduszy inwestycyjnych, startupów, programów akceleracyjnych. Ekspertka European Innovation Council Europejskiej Rady Innowacji w programie EU finansującym innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne. Odpowiada za budowanie strategii oraz tworzenie modeli współpracy między bankami i partnerami FinTech, w szczególności w ramach projektów Open Banking, Płatności oraz AI.

Występuje jako prelegent na międzynarodowych konferencjach, prowadzi warsztaty i szkolenia dla kadry zarządzającej w bankach oraz instytucjach finansowych. Senior Lecturer w CFTE - Centre for Finance, Technology and Entrepreneurship w Londynie. Stworzyła i prowadzi programy w zakresie Open Banking and Platforms in Finance oraz Conversational AI in Banking. Global Faculty Member w AIDT - Asian Institute for Digital Transformation. Współautorka książki „The PayTech Book” oraz „The AI Book”.

Anna Maj została wyróżniona w światowym rankingu “Top 10 Women in FinTech” (The FinTech Magazine 2020) “25 Women Leaders in Financial Technology of 2019” (The Financial Technology Report).

Michał Pawlik

Michał Pawlik to współtwórca i prezes SMEO – w pełni cyfrowej firmy faktoringowej, dostarczającej rozwiązania finansowania faktur on-line dla firm z sektora MŚP. Współtworzył dla Getin Holding w 2011 roku firmę faktoringową Idea Money – która po trzech latach została sprzedana za 170 milionów złotych. Michał jest także twórcą efaktoring.pl, pierwszej w pełni on-line-owej usługi pożyczek pod fakturę dla mikrofirm. Jest aktywnie zaangażowany w rozwój sektora FinTech. Jest wykładowcą studiów EMBA i MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Da Vinci oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Członek rad nadzorczych i doradca w spółkach z sektora nowych technologii.

Damian Karwala

Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii oraz mediów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Członek założyciel Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych; ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń. Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz tzw. ustawą sektorową wdrażającą RODO w przepisach krajowych. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich” (Warszawa, 2018). Rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii ochrona danych osobowych oraz przez Legal 500 w dziedzinie nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).

Katarzyna Sawicka

Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla klientów z sektora finansowego i FinTech oraz doradztwie z zakresu compliance. Specjalizuje się w tematyce usług płatniczych, outsourcingu, cloud computingu, kryptowalut i blockchain. Prowadzi projekty dotyczące ochrony danych i tajemic zawodowych w podmiotach regulowanych, w szczególności w zakresie monetyzacji danych, profilowania i wykorzystywania danych w obrębie grup kapitałowych. W ramach projektów compliance buduje struktury AML, anti-fraud, przeciwdziałania nadużyciom, projekty marketingowe oraz whistleblowing. Doradza w ramach procesów licencyjnych oraz w zakresie wdrażania nowych produktów FinTech. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo dla podmiotów z różnych państw UE, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady i wybranych państw azjatyckich, w tym budowanie modeli dla działalności transgranicznej. Doradza klientom w odniesieniu do regulacji prawa UE.

Tomasz Woźniak

Partner and CEO at Future Mind

Założył firmę w roku 2008 i konsekwentnie zarządza nią oraz aktywnie uczestniczy w projektach klientów skupiając się na walidacji modeli biznesowych i planowaniu strategicznym. Jest też wykładowcą na uczelniach wyższych, między innymi Akademii Leona Koźmińskiego i Collegium Civitas. Pełni również funkcję członka rady nadzorczej notowanej na GPW Digitree Group S.A. (dawniej SARE S.A.)

Karol Stępień

Karol Stępień specjalizuje się w budowaniu cyfrowych procesów i produktów dla instytucji finansowych. Lider biznesowy z doświadczeniem w międzynarodowych i polskich instytucjach bankowych. Posiada kluczowe kompetencje w zakresie opracowania i wdrażania strategii biznesowych, zarządzaniu ludźmi (+300) w rozproszonych zespołach, budowaniu nowych przedsięwzięć biznesowych, dostarczaniu efektów biznesowych, wdrażaniu narzędzi i metod do zarządzania sprzedażą, zarządzania zmianą, optymalizacją procesów i zarządzaniu projektami. 

Jako sponsor, lider lub uczestnik brał udział w ponad kilkudziesięciu projektach w zakresie budowy strategii biznesowych, optymalizacji cen, wdrożeń narzędzi IT, budowy nowych procesów kredytowych, wdrażaniu programów rozwoju kompetencji i innych. W firmie 10Clouds buduje biznes skoncentrowany na budowie cyfrowych instytucjach finansowych. Prowadzi własną małą firmę konsultingową skupioną na transformacji technologicznej sektora finansowego.

Wykłada gościnnie na studiach MBA na Uczelni Łazarskiego w zakresie zarządzania sprzedażą, bankowości korporacyjnej, finansowania projektów inwestycyjnych i nowych technologii. Jego doświadczenie wzbogacają liczne szkolenia i konferencje branżowe.

Adam Głodek

Ekspert w dziedzinie Fintech oraz innowacji finansowych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w sektorze finansowym oraz w prowadzeniu projektów związanych z transformacją cyfrową. 

Adam ukończył studia z zakresu Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, a następnie zdobył cenne doświadczenie w sektorze bankowym, gdzie zajmował się m.in. finansami korporacyjnymi oraz transformacją cyfrową w sektorze bankowości dla przedsiębiorstw m.in dla ING jako Head of SME & Mid corporates Segment Department.  W ostatnich latach skoncentrował się na projektach związanych z budową nowoczesnej bankowości opartej o mikroserwisy i komunikację poprzez API w międzynarodowych w Aion Bank i Vodeno. 

Jego praca skupia się na wykorzystaniu nowych technologii, w tym blockchainu oraz rozwiązań chmurowych, w celu usprawnienia procesów biznesowych w sektorze finansowym oraz stworzenia nowych usług “embedded finance” i bank-as-a-service, które lepiej odpowiadają na potrzeby klientów.

Marta Zalewska

Marta Zalewska to doświadczona profesjonalistka w Public Relations. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży, w tym w fintech, bankowości, technologiach i e-commerce m.in PKO Leasing, CITI Bank. Autorka tekstów nt. technologii i sektora fintech. Specjalizuje się w relacjach z mediami, PR korporacyjnym, thought leadership i PR strategicznego.

Marta jest autorką licznych strategii komunikacyjnych, launchu projektów finansowych, m.in. Aion Banku i Shares w Polsce, wyprowadza spółki z kryzysów komunikacyjnych i buduje ich wizerunek w mediach. Jej nowatorskie podejście do PR-u eksperckiego jest doceniane nie tylko przez biznes ale również przez redakcje, do których pisze gościnnie w tematach fintech i startupów.

Danuta Żukowska

Strateg i Dyrektor Zarządzający z 20-letnim doświadczeniem w bankowości i ubezpieczeniach. Obecnie Dyrektor Generalny na Europę Środkowo-Wschodnią w Cachet, szybko rozwijającej się firmie insurtech.  Danuta specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów, tworzeniu innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych oraz skalowaniu sprzedaży ubezpieczeń.

Karierę zawodową rozpoczęła w Citibanku, gdzie zdobyła solidne doświadczenie w bankowości. Następnie rozwijała Bancassurance w Europ Assistance, firmie świadczącej usługi zarówno dla banków, jak i ubezpieczycieli. Następnie jako członek zespołu wprowadzającego HSBC do Polski odpowiadała za wdrożenie pełnej oferty ubezpieczeniowej dla klientów banku. W swoich kolejnych rolach jako Dyrektor Bancassurance i Chief Sales Officer (CSO) rozwijała strategiczne partnerstwa z bankami, telekomami, firmami z sektora motoryzacyjnego i detalicznego oraz skalowała sprzedaż w dojrzałych organizacjach ubezpieczeniowych, takich jak Nationale-Nederlanden, BNP Paribas Cardif i GrECo. Jest entuzjastką innowacji w ubezpieczeniach.   Opublikowała ponad 20 artykułów poświęconych tematyce InsurTech.  Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim i  Studiów Podyplomowych Fintech  na SGH. 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

I edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów końcowych oraz zaliczenie case studies.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Dziwniel

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 6 500 zł każda) 13 000 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 5 850 zł każda) 11 700 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 12 500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl