Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 2 dni
  • Termin szkolenia: 20-21.06.2020 r.
  • Cena szkolenia: 775 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 525 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Od prostych funkcji do rejestrowania makr

2. Wykorzystanie funkcji finansowych do analizy zmian wartości w czasie

3. Optymalizacja wyników i analizy scenariuszowe

4. Wykorzystanie funkcji statystycznych w prognozowaniu

5. Wykresy i prezentacja danych

WYKŁADOWCY  

Dr Bartłomiej Cegłowski

Pracownik naukowo – dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, v-prezes firmy konsultingowej. Specjalizuje się w opracowywaniu studiów wykonalności, wycenie przedsiębiorstw oraz planowaniu i wdrażaniu systemów controllingu. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. W dorobku naukowym posiada wiele publikacji z zakresu finansów, w tym między innymi z zakresu planowania finansowego i oceny projektów inwestycyjnych. Publikuje między innymi w pismach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz