Agile dla menedżerów 

PROGRAM IN COMPANY – dopasowany rozwój Twojej firmy 

Program szkolenia może być modyfikowany tak, aby dostosować go do specyfiki i potrzeb konkretnej firmy. Kurs może być realizowany w wybranym przez Państwa miejscu i czasie. Termin szkolenia, miejsce, w którym ma się odbyć oraz czas jego trwania ustalimy tak, aby przygotowane zajęcia nie kolidowały z Państwa codzienną pracą.

Zajęcia mogą  odbyć się zarówno w siedzibie firmy, jak i w salach wykładowych Akademii Leona Koźmińskiego lub w ośrodku szkoleniowym w Polsce.

Aby omówić szczegóły szkolenia bardzo prosimy o wypełnienie formularza.

Skontaktujemy się z Państwem.

TRENERZY 

Lech Wypychowski
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na stanowiskach Inżyniera Oprogramowania, Scrum Mastera i Program Managera, projekty informatyczne zna od podszewki. Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania do budowania efektywnych zespołów w gdańskim oddziale firmy Intel Corporation. Działa również jako Agile Coach wspierając transformacje Agile w dużych organizacjach oraz trener zwinnych metod w AgileBrains.pl

Przemysław Witka
Agile Coach i Scrum Master w gdańskim oddziale firmy Intel Corporation. Posiada unikalną możliwość weryfikowania teorii w wymagającym środowisku i w dużej skali. Daje mu to olbrzymie doświadczenie, które wykorzystuje jako trener zwinnych metod w AgileBrains.pl. Prowadzi m.in. szkolenia dla Scrum Masterów oraz Managerów zwinnych zespołów.

O WARSZTACIE

Warsztat ten uczy nowoczesnego podejścia do kierowania zespołem, w którym zarządzanie jest zadaniem grupowym i w dużej mierze opiera się na wspólnej pracy managera i zespołu. Przedstawimy i przećwiczymy narzędzia, które wspierają rozwój i motywację pracowników oraz pomagają wspólnie definiować cele organizacji.

Szkolenie to zawiera w sobie elementy inspirowane książką Management 3.0 Jurgena Appelo i jest skierowane do szerokiej grupy managerów, nie tylko z branży IT.

CEL WARSZTATU to nabycie umiejętności:

  • Skutecznego zarządzania zwinnymi zespołami.
  • Wykorzystania nowych narzędzi zarządzania, dostosowanych do zwinnych metodyk takich jak Scrum.
  • Budowania efektywnych, samoorganizującucj się zespołów.
  • Budowania skalowalnych i efektywnych struktur w dużych organizacjach IT.
  • Tworzenia zespołów, które będą wytwarzały wspaniałe produkty.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Dzięki temu warsztatowi:

  • Będziesz w stanie skutecznie wprowadzić zwinne metody zarządzania, dzięki czemu Twoja organizacja będzie bardziej efektywna.
  • Ty, jako manager będziesz miał większą satysfakcję z pełnionej roli zachowując wpływ na organizację i minimalizując ryzyka związane z projektem.
  • Poznasz techniki i narzędzia wspierające motywację pracowników.

ADRESACI WARSZTATU

Managerowie zespołów Scrum’owych, Kierownicy, właściciele firm, managerowie, scrum masterzy, liderzy techniczni, Project Managerowie.

FORMA ZAJĘĆ

Warsztat łączy najnowsze teorie z dziedziny zarządzania z praktycznymi ćwiczeniami i pracy na realnych business case’ach. W trakcie szkolenia będzie również przestrzeń do dyskusji nad problemami poruszanymi przez uczestników i wymiany doświadczeń z managerami wywodzącymi się z różnych firm.


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych