MORE - Ocena skutków regulacji opartej na dowodach

MORE - Ocena skutków regulacji opartej na dowodach / Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji

Czas trwania
01.07.2014 - 30.04.2016
Budżet
Koszty
774 100,00 PLN (Budżet ALK: 234 545,00 PLN)

Celem projektu jest wypracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu oceny skutków regulacji prawnych opartego na dowodach dla polskiej administracji na poziomie centralnym. Pilotaż poprzedzony będzie cyklem szkoleń dla tych jednostek. Inicjatywa umożliwia współpracę międzysektorową. Transfer wiedzy i umiejętności jest tu generowany w wyniku synergicznej kooperacji ośrodków akademickich, przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji pozarządowych, a segment rządowy stanowi ich bezpośredniego beneficjenta. Jednym z istotnych elementów będzie także stworzenie systemu forów dyskusji nad społeczno-ekonomicznymi efektami planowanych oraz wdrożonych regulacji prawnych.

Wdrożenie wypracowanego w ramach projektu modelu oceny skutków regulacji przyczyni się do poprawy jakości życia społeczeństwa, gdyż ułatwi podejmowanie nowych inicjatyw społecznych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W znacznym stopniu udoskonali procedury legislacyjne, a tym samym zostanie podniesiona jakość stanowionego w Polsce prawa. Władze publiczne zostaną wyposażone w zaawansowane narzędzia w postaci metod i technik ewaluacyjnych. To pozwoli na bardziej skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych we wszystkich obszarach życia, dzięki zwiększeniu transparentności procesu legislacyjnego oraz poprawie komunikacji władzy publicznej z obywatelami. Udoskonalenie otoczenia instytucjonalno-prawnego polskiej gospodarki w efekcie przełoży się ponadto na zwiększenie poziomu konkurencyjności oraz tempa rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w publikacji: "Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model dla Polski". Na podstawie przeprowadzonych analiz powstał także praktyczny podręcznik dla administracji publicznej: "Ocena skutków regulacji. Poradnik dla administracji publicznej".

Ocena wpływu oparta na dowodach Model dla Polski

Ocena wpływu regulacji - Poradnik dla administracji publicznej