Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy

Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich

 

 

Czas trwania
01.04.2014 - 30.06.2015
Budżet
Koszty
376 236,00 PLN (Lider: 200 489,59 PLN Partner ALK: 13 745,00 PLN)

Szkolnictwo wyższe w Norwegii oraz ośrodki badawcze tego kraju dzięki ustalonym praktykom działania i pozyskiwania funduszy należą do przodujących w Europie w licznych dziedzinach nauki. Norwegia wyróżnia się przede wszystkim w programach związanych z przemysłem wydobywczym i ekologią, jednak na uwagę zasługują doświadczenia związane z całym naukowym spektrum. Polskie uczelnie i ośrodki naukowe dążą do implementowania sprawdzonych i skutecznych rozwiązań przyjmowanych przez siostrzane instytucje w Norwegii. W ramach międzynarodowej współpracy polskie uczelnie, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego przystąpiły do Norwesko – Polskiego Konsorcjum Naukowego.

Akademia Leona Koźmińskiego od 1993 roku należy do przodujących jednostek akademickich w dziedzinie zarządzania i przedsiębiorczości, co potwierdzają międzynarodowe akredytacje, rankingi i współpraca z uznanymi partnerami z kraju i zagranicy.  Jako taka, uczelnia, jest pożądanym ośrodkiem w sieci badawczej, która powstała w ramach realizowanego projektu. Równocześnie Akademia korzysta z niedostępnych do niedawna doświadczeń, którymi dzielą się z nią zagraniczni partnerzy. Współpraca sprzyja między innymi pełnej profesjonalizacji stanowisk wspierających procesy pozyskiwania środków na granty badawcze, a także opracowaniu i przestrzeganiu procedur, co w najbliższej przyszłości ma bardzo duże szanse wzmocnić potencjał badawczy  Akademii, rodzimych nauk społecznych i całej polskiej nauki.

W założeniu współpracujących instytucji (stronę norweską reprezentuje partnerski Uniwersytet w Bergen) Konsorcjum służy do przekazywania najlepszych możliwych rozwiązań optymalizujących wszystkie etapy procesu badawczego: od stadium tworzenia wniosku poprzez etap operacjonalizacji zadań do fazy pozyskiwania funduszy, właściwej realizacji badania i do ewaluacji oraz rozliczenia projektu. Wymiernym efektem współpracy ma być skuteczne pozyskiwanie grantów przydzielanych przez agendy Komisji Europejskiej.