Masz na Staż BIS

kariera

Masz na Staż! BIS

 

 

 

 

Czas trwania
01.10.2017 - 30.09.2019
Budżet
Koszty
347 017,50 PLN

Projekt MASZ NA STAŻ! BIS, adresowany do studentów i studentek  kierunku Finanse i Rachunkowość Akademii Leona Koźmińskiego,  realizowaliśmy od 1 października 2017 do 30 września 2019. Jego głównym celem był wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców naszych studentów przez realizację wysokiej jakości  programów stażowych.

Kompleksowość przewidzianego wsparcia opierała się na paru, uzupełniających się, filarach. Logika działań związana była z poszerzaniem obszarów wsparcia. Działania prowadzone w ramach procesu rekrutacji uczestników i pracodawców pozwoliły na zaangażowanie się w proponowanie działania, a Uczelni na orientację w szczegółowych potrzebach i motywacjach poszczególnych uczestników oraz sprofilowanie ścieżki wsparcia. Następnie - partycypacyjne opracowanie programu stażu – definiowało szczegółowy zakres jego realizacji. Staż z kolei budował wiarę we własne siły, motywację do działania, stworzył możliwość rozwijania określonych kompetencji i porównania z  oczekiwaniami rynku pracy, w tym z doświadczeniami i rozwiązaniami zagranicznymi. Na zakończenie -  przeprowadzone badanie kompetencji pozwoliło na określenie zmiany i opracowanie indywidualnego raportu wraz z rekomendacjami dot. dalszego rozwoju zawodowego studentów  studentek Zarządzania.

 

W projekcie wzięły udział 54 osoby. W rezultacie osoby te:

- podniosły swoje kompetencje w wyniku działań KU wspieranych przez EFS,

- zwiększyli świadomość własnych kompetencji,

- lepiej przygotowali się do wejścia na rynek pracy,

- podnieśli swoje umiejętności w co najmniej 2 obszarach (zawodowym, komunikacyjnym, przedsiębiorczości, analitycznym i informatycznym).

Studenci odbyli łącznie prawie 14 tys. godzin praktyk. Wielu spośród stażystów (ok. 30%) miało możliwość kontynuowania pracy u pracodawców, u których odbywali praktyki, po ukończeniu studiów. Praktyki okazały się doskonałą okazją dla studentów i pracodawców do wzajemnego poznania się, zweryfikowania swoich oczekiwań i podjęcia decyzji, czy istnieje szansa na współpracę w przyszłości. 

Mimo że projekt się zakończył, nadal korzystamy z jego efektów, wdrażając je w codzienną praktykę naszej uczelni. Powstały w ten sposób model kontynuowaliśmy w ramach kolejnych projektów realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego, w tym programu stażowego: AKADEMIA 360 i AKADEMIA 4.0 (zintegrowane systemy podnoszenia jakości w ALK). Wypracowane narzędzia są wykorzystywane we wsparciu oferowanym przez Biuro Rozwoju Karier i Współpracy z Absolwentami w ramach m.in. diagnozy kompetencji i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych (w ramach doradztwa indywidualnego, w zależności od potrzeb studentów). Praktyki odbywały się m.in. u takich firm jak: Dell, Adecco Poland, Hyper Poland, Westin Warsaw Hotel, Idea Partners. Stała współpraca z pracodawcami wykracza poza ramy samych programów stażowych. Pracodawcy są zapraszani do udziału w różnych inicjatywach organizowanych przez KU, np. w targach pracy czy spotkaniach dla absolwentów. Sukces projektu zaowocował deklaracją i wizją dalszej współpracy między KU a pracodawcami. To właśnie dzięki projektowi "MASZ na STAŻ! BIS" KU zdecydowała się na podjęcie szeregu inicjatyw w zakresie digitalizacji, transformacji cyfrowej i e-commerce. Były to obszary, które opiekunowie stażystów i pracodawcy uznali za kluczowe dla skutecznego konkurowania na rynku pracy i wymagające rozwoju. Na przykład w ramach programu Zarządzanie uruchomiliśmy nowy przedmiot do wyboru - INDUSTRY 4.0, który był prowadzony wspólnie z praktykami z branży. Wszystko to przyczyniło się do osiągnięcia celów projektu, stając się jednocześnie jego wartością dodaną, która procentuje poprzez podniesienie jakości kształcenia w Akademii Leona Koźmińskiego.