Masz na Staż

studenci

Masz na Staż

 

 

 

 

Czas trwania
01.03.2017 - 28.02.2019
Budżet
Koszty
716 900,63 PLN

Projekt MASZ NA STAŻ realizowaliśmy od 1 marca 2017 do 28 lutego 2019. Jego głównym celem był wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u 75 studentów i studentek  kierunku Zarządzanie Akademii Leona Koźmińskiego przez realizację wysokiej jakości programów stażowych krajowych i zagranicznych.

Kompleksowość przewidzianego wsparcia opierała się na paru, uzupełniających się, filarach. Logika działań związana była z poszerzaniem obszarów wsparcia. Działania prowadzone w ramach procesu rekrutacji uczestników i pracodawców pozwoliły na zaangażowanie się w proponowanie działania, a Uczelni na orientację w szczegółowych potrzebach i motywacjach poszczególnych uczestników oraz sprofilowanie ścieżki wsparcia. Następnie - partycypacyjne opracowanie programu stażu – definiowało szczegółowy zakres jego realizacji. Staż z kolei budował wiarę we własne siły, motywację do działania, stworzył możliwość rozwijania określonych kompetencji i porównania z  oczekiwaniami rynku pracy, w tym z doświadczeniami i rozwiązaniami zagranicznymi. Na zakończenie -  przeprowadzone badanie kompetencji pozwoliło na określenie zmiany opracowanie indywidualnego raportu wraz z rekomendacjami dot. dalszego rozwoju zawodowego studentów  studentek Zarządzania.

alk

W projekcie wzięły udział 72 osoby, które:

- podniosły kompetencje w ramach działań Uczelni wspartych z EFS,

- podniosły świadomości w zakresie posiadanych kompetencji,

- podniosły swój poziom przygotowania do wejścia na rynek pracy,

- podniosły kompetencje w minimum 2 obszarach (zawodowe, komunikacyjne, przedsiębiorcze, analityczne i informatyczne).

Po zakończeniu projektu nadal czerpiemy z jego efektów i wdrażamy je w życie Uczelni. Wypracowany model był kontynuowany w ramach kolejnych projektów realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego, w których uwzględniono komponent stażowy: MASZ NA STAŻ! BIS  oraz  AKADEMIA 360 – ZINTEGROWANY SYSTEM PODNOSZENIA JAKOŚCI w ALK. Wypracowane narzędzia są wykorzystywane w ramach wsparcia oferowanego przez Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami m.in. w trakcie diagnozy kompetencji oraz przygotowania do rozmów rekrutacyjnych (w ramach indywidualnych procesów doradczych, w zależności od potrzeb studentów).  Staże realizowane były m.in. w Hotelu Sheraton, Credit Agricole, wydawnictwie „Wiedza i Praktyka” czy PGA Polska. Kontynuowanie współpracy z pracodawcami wykracza poza ramy realizacji samych programów stażowych. Są oni zapraszani do włączania się różne inicjatywy Uczelni, np. targi pracy czy spotkania dla absolwentów. Powodzenie projektu przyniosło deklarację i wizję dalszej współpracy pomiędzy Uczelnią i pracodawcami. Między innymi dzięki tym pozytywnym doświadczeniom i wypracowanym modelom współpracy Akademia zdecydowała się na realizację studiów o profilu praktycznym, w formule kształcenia dualnego. To wszystko przyczyniło się do realizacji założeń projektu i jednocześnie stanowi jego wartość dodaną, która procentuje w doskonaleniu kształcenia w Akademii Leona Koźmińskiego.