Marketing Major PL

students

Marketing - zakres studiów na kierunku Bachelor in Management

O zakresie

Marketing nie jest dziś luksusem, ale koniecznością na każdym rynku i w każdej firmie. Klienci są coraz bardziej wymagający, a coraz mniej lojalni. Konkurencja jest ostra. Nowe produkty, usługi, marki wchodzą na rynek non-stop. Prawie każdy wie, jak robić marketing. Ale "prawie zawsze robi różnicę". I to właśnie marketing robi różnicę - pomiędzy sukcesem a porażką firmy w ciągle zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Naszym studentom oferujemy nie tylko ciekawe wykłady, ale również możliwość zdobycia doświadczenia poprzez różne formy spotkań z profesjonalistami.  W naszych wykładach skupiamy się na powiązaniu marketingu z aktualnymi wydarzeniami na rynku. Praktyczny aspekt specjalizacji znajduje odzwierciedlenie np. w warsztatach, czy badaniach i analizach prowadzonych przez studentów. Kierunek ten jest zrównoważony, aby wyposażyć studentów we wszystko, co niezbędne do tego, aby stać się marketingowcem - zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, łącząc krytyczne i analityczne myślenie, kreatywność, innowacyjność i umiejętności interpersonalne do współpracy z ludźmi i firmami.

Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

Lider zakresu

Marcin Awdziej, Ph.D.

Dr Marcin Awdziej jest adiunktem w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują takie obszary jak: zachowania konsumenckie, marketing w przemysłach kreatywnych, komunikacja marketingowa i marketing krytyczny, w których jest autorem i współtwórcą wielu publikacji. W 2002 r. ukończył profesjonalne studia podyplome z marketingu w Chartered Institute of Marketing, w 2009 r. - otrzymał również dyplom w ramach International Faculty Development Program od IESE w Barcelonie. Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne, zdobyte w Polsce i za granicą, m.in. we Francji, Chinach i Meksyku. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Krajowego Przedstawiciela Polski w Komitecie Wykonawczym EMAC.

Partnerzy kierunku

THE KU MARKETING AND DIGITAL TRANSFORMATION COUNCIL

Studia objęte są patronatem Rady Marketingu i Transformacji Cyfrowej powołanej w ALK w styczniu 2020 r. Celem Rady jest stworzenie forum współpracy świata nauki i biznesu w obszarze marketingu i transformacji cyfrowej w obszarach rozwoju i promocji badań oraz edukacji. Rada ma istotne znaczenie dla nawiązania ścisłych i rzeczywistych kontaktów między dydaktyką, badaniami a praktyką w celu wsparcia programów dydaktycznych i naukowych prowadzonych przez Katedrę Marketingu, jak również Katedrę Nauk Społecznych ALK.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • Planowania i prowadzenia działań marketingowych w różnych organizacjach
 • Opracowania skutecznych działań dla osiągnięcia celów marketingowych
 • Zrozumienia decyzji o zakupie podejmowanych przez konsumentów
 • Działania marketingowe w Internecie
 • Współczesnych trendów marketingowych (np. social media marketing, marketing viralowy itp.)
 • Opracowywania i wdrażania skutecznych planów marketingowych
 • Wykorzystania marketingu w biznesie rodzinnym
 • Przygotowywania kampanii marketingowej
 • Przygotowywania analiz i prognoz rynkowych
 • Gromadzenia i wykorzystywania danych rynkowych
 • Umiejętności i kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi marketingowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
 • Praktycznego prowadzenia projektów badań marketingowych - planowanie i realizacja
 • Planowania kariery zawodowej w marketingu
 • Pracy zespołowej
 • Kreatywnego myślenie i rozwiązywania problemów
 • Skutecznej prezentacji

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady stanowisk pracy, do których będzie przygotowany absolwent zakresu Marketing:

 • Specjalista ds. marketingu - gotowy do pracy zarówno w środowisku krajowym, jak i międzynarodowym, a także w korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach, agencjach interaktywnych lub badaniach marketingowych i/lub instytucjach publicznych
 • Młodszy menedżer ds. marketingu odpowiedzialny za rozwój produktów i marek na rynkach lokalnych, krajowych i międzynarodowych.
 • Konsultant marketingowy posiadający dogłębną wiedzę na temat najnowszych koncepcji i narzędzi marketingowych
 • Specjaliści z zakresu PR, e-commerce, komunikacji marketingowej, reklamy, marketingu w mediach społecznościowych
 • Analityk rynkowy

Realizowane przedmioty

 • Marketing Strategy
 • Consumer Behavior
 • Digital Marketing
 • Brand Management
 • Marketing Communications

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.