Lider zmiany

wspolpraca

Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym

 

 

Czas trwania
01.08.2017 - 31.01.2019
Budżet
Koszty
280 989,00 PLN

Projekt LIDER ZMIANY – WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA INWETSYCJĄ W EFEKTYWNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH NA SZCZEBLU REGIONALNYM, realizowaliśmy w partnerstwie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych od 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2019. Jego głównym celem było podniesienie efektywności instytucjonalnej MJWPU i jej pracowników we współpracy z partnerem ponadnarodowym oraz przy udziale partnera krajowego.

 

Pomysł realizacji projektu narodził się z potrzeby i chęci zmiany relacji między beneficjentami a instytucjami pośredniczącymi w  dysponowaniu środkami unijnymi. Inspiracją były rozwiązania stosowane przez Szwedzką Radę ds. EFS. Do projektu zaproszona została też Akademia Leona Koźmińskiego – jako uczelnia posiadająca wiedzę i doświadczenie z zakresu tworzenia i realizacji programów rozwojowych dedykowanych instytucjom publicznym. Celem budowanej sieci była wymiana doświadczeń, informacji, wzajemne uczenie się, aby podnieść poziom świadczonych usług, zadowolenia beneficjentów i rozwinąć systemy zarządcze instytucji.

W efekcie zrealizowanych działań:

- MJWPU wdrożyła model "IN PLUS" dzięki współpracy ze Szwedzką Radą ds. EFS oraz Akademią Leona Koźmińskiego, - 25 pracowników MJWPU podniosło kompetencje w obszarze objętym Programem Rozwoju Pracowników, - MJWPU poprawiła jakość swojego funkcjonowania w obszarze objętym projektem.

studenci

Akademia Leona Koźmińskiego przygotowała i przeprowadziła program rozwojowy adresowany do pracowników MJWPU. Program składał się z siedmiu 16-godzinnych modułów szkoleniowych, wybranych na podstawie wyników przeprowadzonego audytu. Równolegle do szkoleń prowadzone były prace zespołów problemowych. Kilkuosobowe zespoły miały za zadanie zidentyfikować i wypracować – z wykorzystaniem zdobytych umiejętności – rozwiązanie realnego problemu instytucjonalnego (case), z którym boryka się MJWPU. Rolą partnera zagranicznego było zaś konsultowanie prac zespołów pracujących nad case’ami oraz udzielenie informacji zwrotnej wraz ze zdefiniowaniem potencjalnych ryzyk w zakresie wypracowanych propozycji zmian (z wykorzystaniem własnych doświadczeń). Dzięki wizycie studyjnej u partnera zagranicznego Pracownicy MJWPU mieli możliwość obserwacji funkcjonowania różnych rozwiązań w zakresie współpracy z Beneficjentami. Z kolei ekspert z ALK dbał o prawidłowość procesu opracowywania rozwiązań, w korelacji  z realizowanymi szkoleniami.

Strona www projektu
Strona www projektu