Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym

Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Kwota dofinansowania
Koszty
375 480 PLN
Czas trwania
10.08.2018 - 09.08.2021
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Celem projektu badawczego jest prezentacja i analiza pluralistycznych koncepcji badawczych konstytucjonalizmu europejskiego w kontekście aktualnych wyzwań dla relacji prawa unijnego i krajowego, występujących w orzecznictwie sądowym (wybranym orzecznictwie TS oraz trybunałów konstytucyjnych (sądów najwyższych) państw członkowskich UE). Badania mają dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy – ukształtowane w teorii prawa europejskiego – pluralistyczne koncepcje znajdują odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym oraz stanowią narzędzie adekwatnego opisu i analizy prawa UE, w świetle dynamiki relacji prawa unijnego i krajowego.

Wpływ rezultatów

Podjęcie tematu uzasadnione jest przede wszystkim koniecznością znalezienia adekwatnego narzędzia analizy dynamicznej relacji prawa unijnego i krajowego. Procesy globalizacyjne, przemiany o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym zachodzące w państwach członkowskich UE prowadzą do powstania nowych wyzwań dla unijnego i krajowego prawodawcy oraz organów ochrony prawnej, wpływając tym samym na uwarunkowania europejskiego pluralizmu konstytucyjnego. Ponadto badania dostarczą narzędzi do teoretycznej i dogmatycznej analizy orzecznictwa w sprawach z elementem europejskim oraz sprzyjać będą tworzeniu platformy dalszej dyskusji przedstawicieli nauki prawa europejskiego i konstytucyjnego.

 

alk
prof. Andrzej Wróbel