Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. MARCIN PIĄTKOWSKI

dr hab.
MARCIN PIĄTKOWSKI

Katedra Ekonomii

dr hab. MARCIN PIĄTKOWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • ekonomia
 • finanse publiczne
Staże:
2001
OECD Development Centre, Francja
2002
United Nations University World Institute for Development Economics (UNU/WIDER), Finlandia
2003
Harvard University, USA
2001
London Business School, Wielka Brytania
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PIĄTKOWSKI M. (2012), The Anti-Cyclical Role of PKO BP in Poland during the Crisis, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2012/4, s.69-76
 • PIĄTKOWSKI M. (2011), The Inexorable Rise of Chimerica: The Long-Term Scenario, TIGER WORKING PAPER SERIES, 122, s.22
 • PIĄTKOWSKI M. (2011), How the Polish Banking Sector Has Survived the Global Crisis, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 4, s.24-29
 • PIĄTKOWSKI M. (2010), Polityka podatkowa w Europie Środkowo-Wschodniej - konkurować czy harmonizować?, GOSPODARKA NARODOWA, 1-2, s.51-66
 • PIĄTKOWSKI M., Zalduendo J. (2010), Assessing EU-10 Banking Sectors' Resilience to Credit Losses, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1(14), s.62-70
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), Międzynarodowa konkurencja podatkowa i jej implikacje dla Europy Środkowowschodniej, EKONOMISTA, 2009/06, s.775-788
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), Źródła światowego kryzysu. Wnioski na przyszłość, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(100), s.18-26
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), Czy warto harmonizować podatki CIT?, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3/2009, s.99-103
 • PIĄTKOWSKI M. (2008), Zero Corporate Income Tax in Moldova: Tax Competition and Its Implications for Eastern Europe, IMF WORKING PAPER, 08/203, s.3-31
 • PIĄTKOWSKI M. (2006), Polska - kulejąc w kierunku społeczeństwa informacyjnego, E-MENTOR, ---, s.13-17
 • PIĄTKOWSKI M. (2006), Can Information and Communication Technologies Make a Difference in the Development of Transition Economies?, INFORMATION TECHNOLOGIES AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT, Vol. 3, No. 1, Fall, s.39-53
 • PIĄTKOWSKI M. (2006), Can Information and Communication Technologies Make a Difference in the Development of Transition Economies?, INFORMATION TECHNOLOGIES AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT, 1, s.39-53
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), ICT and Productivity Growth in Transition Economies: Two-Phase Convergence and Structural Reforms, TIGER WORKING PAPER SERIES, 72, s.x
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, COMPUTERWORLD, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), Strategiczne myślenie o budżecie, RZECZPOSPOLITA, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), The Potential of ICT for the Development and Economic Restructuring of the New EU Member States and Candidate Countries, TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), Słowacka lekcja podatkowa, RZECZPOSPOLITA, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2004), The Impact of ICT on Economic Growth in Russia and Eastern Europe in 1990-2001, CEMI WORKING PAPER SERIES, 164, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2004), The Determinants of Development of the New Economy in Postsocialist Countries, BELARUSIAN ECONOMIC JOURNAL, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2004), Inwestorzy i podatki, RZECZPOSPOLITA, ---, s.-
 • PIĄTKOWSKI M. (2004), Wpływ technologii informacyjnych na wzrost gospodarczy i wydajność pracy, GOSPODARKA NARODOWA, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2004), The Impact of ICT on Growth in Transition Economies, TIGER WORKING PAPER SERIES, 59, s.---
 • PIĄTKOWSKI M., Van Ark B. (2004), Productivity, Innovation and ICT in Old and New Europe, INTERNATIONAL ECONOMICS AND ECONOMIC POLICY, 2-3, s.215-246
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), The ‘New Economy’ and Catching-up Potential of Transition Economies, PRAGUE ECONOMIC PAPERS, ---, s.37-56
 • PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2003), Globalisation and Catching-up in Emerging Market Economies - conference report, ACTA OECONOMICA, 52(4), s.497-501
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), Nadzieje na cudowny eliksir, RZECZPOSPOLITA, ---, s.28-29
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), Does ICT Investment Matter for Output Growth and Labor Productivity in Transition Economies?, TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), The Contribution of ICT Investment to Economic Growth and Labor Productivity in Poland 1995-2000, TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), The Economic and Institutional Determinants of the “New Economy” in Transition Economies, ACTA OECONOMICA, ---, s.1-27
Monografie:
 • PIĄTKOWSKI M. (2018), Europe's Growth Champion: Insights from the Economic Rise of Poland, Oxford, OXFORD UNIVERSITY PRESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PIĄTKOWSKI M., M. Biety M. (2010), Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision, Waszyngton, WORLD BANK
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), The Coming Golden Age of New Europe”, Washington, CENTER FOR EUROPEAN POLICY ANALYSIS
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), Information Society in Poland. A Prospective Analysis, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), “Nowa gospodarka” a transformacja, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • PIĄTKOWSKI M., KOŁODKO G. (2002), Nowa gospodarka' i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • PIĄTKOWSKI M. (2019), W kierunku nowej instytucjonalnej teorii rozwoju gospodarczego: przykład sukcesu Polski w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.393-405
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PIĄTKOWSKI M. (2014), The Warsaw Consensus: The New European Growth Model w: Management and Economic Policy of Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.309-331
 • PIĄTKOWSKI M. (2014), Konsensus Warszawski: nowy model wzrostu dla krajów Nowej Europy w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.447-478
 • PIĄTKOWSKI M. (2011), Źródła światowego kryzysu. Wnioski na przyszłość w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.515-526
 • PIĄTKOWSKI M. (2011), The Coming Golden Age of New Europe w: 20 Years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Hauppauge, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.150-170
 • PIĄTKOWSKI M. (2010), Światowy kryzys i jego implikacje dla wzrostu gospodarczego w krajach UE-10 w: Globalizacja, kryzys i co dalej?, Kołodko G. W., Warszawa, POLTEXT, s.282-297
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), Strategie rozwoju na nadchodzący Złoty Wiek polskiej gospodarki w: Priorytety rozwoju gospodarczego do 2030 roku, Rybiński K., Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.35-45
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), Czy nadchodzi nowy Złoty Wiek Nowej Europy? w: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz T., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.175-199
 • van Ark B., PIĄTKOWSKI M. (2009), Productivity, Innovation and ICT in Old and New Europe w: The Economics of Productivity, Jorgenson D.W., London, New York, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.224-279
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), The Post-Crisis World and the New Growth Agenda for New Europe w: Renewing Globalization and Economic Growth in a Post-Crisis World: The Future of the G-20 Agenda (Report), Monsarrat A., Skinner K.K., Pittsburgh, Carnegie Mellon University, s.46-48
 • PIĄTKOWSKI M. (2007), Information Society in Poland w: EU Enlargementand Information Society, Turlea G., Bogdanowicz M., Pittsburgh, VUBPRESS, s.---
 • PIĄTKOWSKI M., Van Ark B. (2007), Productivity, Innovation and ICT in Old and New Europe w: Divergences In Productivity Between Europe And The United States, Cette G., Sinn H-W, Fouquin M., Oxford, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.---
 • PIĄTKOWSKI M., Van Ark B. (2007), Productivity growth, Technology and Structural Reforms in Transition Economies: A Two-phase Convergence Process w: Knowledge and innovation processes in Central and East European economies, Piech K., Warszawa, INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI, s.1-24
 • PIĄTKOWSKI M. (2006), Can ICT Make a Difference in the Development of Transition Economies? w: The New Economy in Development: ICT Challenges and Opportunities, D'Costa A. P., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.89-109
 • PIĄTKOWSKI M. (2006), The Role of ICT in the Catching Up of New Europe w: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Okoń-Horodyńska E., Piech K., Warszawa, INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI, s.196-208
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), The Output and Productivity Growth Effects of the Use of ICT: The Case of Poland w: The Knowledge-Based Economy in Central and East European Countries: Countries and Industries in a Process of Change, Piech K., Radosevic S., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.79-95
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), Technologie informatyczne jako źródło wzrostu gospodarczego i zmian wydajności pracy w Polsce w: Informatyka i efektywność systemów, M. Golinski, J.K. Garbara, J.S. Nowak, Katowice, POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE, s.11-36
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), The Aggregate Contribution of ICT to Output and Labor Productivity Growth in Transition Economies w: The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, KOŁODKO GRZEGORZ W., Burlington, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, s.233-268
 • PIĄTKOWSKI M. (2004), Technologie informatyczne dźwignią rozwoju Polski? w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego Polski, KOŁODKO GRZEGORZ W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.387-415
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), Wkład inwestycji TIT we wzrost gospodarczy i zmiany wydajności w Polsce w latach 1995-2000 w: 'Nowa gospodarka' a transformacja, Piątkowski M., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.73-101
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), The Institutional Infrastructure of the 'New Economy' and Catching-up Potential of Post-Socialist Countries w: Economic Policy and Growth of Central and East European Countries, Piech K., Londyn, UNIVERSITY COLLEGE LONDON, SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES, s.229-252
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), Wkład inwestycji w TIT we wzrost gospodarczy i zmiany wydajności w Polsce w latach 1995-2000 w: Nowa gospodarka a transformacja, PIĄTKOWSKI MARCIN, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.54-77
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2009–2013 Świat i Europa w roku 2030
Udział w konferencjach:
 • IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2013
 • Growth and Jobs: challenges to The Lisbon Strategy and European Competitiveness, 2006
 • Enlarging the European Information Society: Potential strategies towards the Lisbon 2010 objectives, 2004
 • The ICTs as Drivers of Economic Development in Transition Economies, 2004
 • Management in Information Society, 2003
 • From Here and From There: New and Old Members' Perception on EU Enlargement, 2003
 • The Knowledge-Based Economy in Central and East European Countries: Exploring the New Policy and Research Agenda, 2003
 • The New Economy and Postsocialist Transition, 2003
 • ICT spin-off: a prospective analysis of productivity gains in Europe (old and new) and the US, 2003
 • Factors and Impacts in the Information Society in Candidate Countries, 2003
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Bank Światowy
International Monetary Found