Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
TADEUSZ CHEŁKOWSKI

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

mgr TADEUSZ CHEŁKOWSKI

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • Gloor P., JEMIELNIAK D., CHEŁKOWSKI T. (2016), Inequalities in Open Source Software Development: Analysis of Contributor's Commits in Apache Software Foundation Projects, PLOS ONE, 11(4), s.-
  • CHEŁKOWSKI T. (2015), Czy wolne i otwarte oprogramowanie może przyczyniać się do wzrostu gospodarczego?, E-MENTOR, 2, s.69-76