Wizytówkawyszukaj pracownika

dr TERESA BOCHWIC

dr
TERESA BOCHWIC

Katedra Zarządzania

dr TERESA BOCHWIC

CV
Zainteresowania badawcze:
 • dziennikarstwo
 • historia najnowsza
 • komunikacja interpersonalna
 • Public relations
Staże:
1990
Centrum Doskonalenia Dziennikarzy, Francja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BOCHWIC T. (2008), Mała Moskwa, czyli Polska, której nie znosi salon, RZECZPOSPOLITA, 3.10.2008, s.---
 • BOCHWIC T. (2006), Sieroty świętej wolności, RZECZPOSPOLITA, 18.02.2006, s.---
 • BOCHWIC T. (2005), Państwo oddać tubylcom, ARCANA, 1-2, s.35-38
 • BOCHWIC T. (2004), Nauczyć się pisać, zachęcać, przekonywać..., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), s.48
 • BOCHWIC T. (2000), Solidarność o prawdę i godność w polskiej szkole, ARCANA, 6, s.75-79
Monografie:
 • BOCHWIC T. (2006), Słownik opozycji w PRL. 1956-1989, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA"
 • BOCHWIC T. (2005), III Rzeczpospolita w odcinkach. Kalendarium wydarzeń styczeń 1989 - maj 2004, Kraków, WYDAWNICTWO ARCANA
 • BOCHWIC T. (2003), O moją Polskę. Pamiętniki Anny Rudzińskiej 1939-1991, Łódź, Lodart S.A. - Wydawnictwo Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe
Rozdziały w monografiach:
 • BOCHWIC T. (2008), Zespół Oświaty Niezależnej w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI, ---, Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE "ŻAK", s.---
 • BOCHWIC T. (2006), Lech Kaczyński w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński, Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.130-132
 • BOCHWIC T. (2006), Zdzisław Szpakowski w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.278-280
 • BOCHWIC T. (2006), Tomasz Burek w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.53-55
 • BOCHWIC T. (2006), Anatol Lawina w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.170-172
 • BOCHWIC T. (2006), Wiktor Mikusiński w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.194-196
 • BOCHWIC T. (2006), Piotr Naimski w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.204-206
 • BOCHWIC T. (2006), Restytut Staniewicz w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.256-258
 • BOCHWIC T. (2003), Wstęp w: O moją Polskę. Pamiętniki Anny Rudzińskiej 1939-1991, Bochwic Teresa, Warszawa, Lodart S.A. - Wydawnictwo Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe, s.13-55
 • BOCHWIC T. (2002), Anna Rudzińska w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.280-281
 • BOCHWIC T. (2002), Bogumił Studziński w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.306-308
 • BOCHWIC T. (2002), Stanisław Szczuka w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.318-319
 • BOCHWIC T. (2002), Irena Lasota w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.196-199
 • BOCHWIC T. (2002), Maciej Łukasiewicz w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.212-214
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • BOCHWIC T., (2009), Jeszcze wrzeszczą recenzja: Czas wrzeszczących staruszków Rafała Ziemkiewicza, ARCANA wydawca: WYDAWNICTWO ARCANA, strony: ---
Udział w konferencjach:
 • 25-lecie NSZZ „Solidarność”, 2005
 • Forum Kobiet Polskich, 2005
Członkostwo w organizacjach:
2005
, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
2004
, Stowarzyszenie Wolnego Słowa
2004–2006
, Stowarzyszenie Pamięci Narodowej
2000–2006
, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
1990
, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
1979
, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji