Wizytówkawyszukaj pracownika

dr TERESA BOCHWIC

dr
TERESA BOCHWIC

Katedra Zarządzania

dr TERESA BOCHWIC

CV
Historia stanowisk naukowych:
2015
Starszy wykładowca, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2015
Adiunkt, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2001–2001
Wykładowca, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
1999–2007
Asystent, Katedra Zarządzania, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1999–1999
Wykładowca, Katedra Zarządzania, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1998–2008
Wykładowca, Podyplomowe Studium PR, Uniwersytet Warszawski
1977–1982
Asystent, Zakład Filozofii Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych, Politechnika Warszawska
Zainteresowania badawcze:
 • Public relations
 • komunikacja interpersonalna
 • historia najnowsza
 • dziennikarstwo
Staże:
1990
Centrum Doskonalenia Dziennikarzy, Francja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BOCHWIC T. (2008), Mała Moskwa, czyli Polska, której nie znosi salon, RZECZPOSPOLITA, 3.10.2008, s.---
 • BOCHWIC T. (2006), Sieroty świętej wolności, RZECZPOSPOLITA, 18.02.2006, s.---
 • BOCHWIC T. (2005), Państwo oddać tubylcom, ARCANA, 1-2, s.35-38
 • BOCHWIC T. (2004), Nauczyć się pisać, zachęcać, przekonywać..., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), s.48
 • BOCHWIC T. (2000), Solidarność o prawdę i godność w polskiej szkole, ARCANA, 6, s.75-79
Monografie:
 • BOCHWIC T. (2006), Słownik opozycji w PRL. 1956-1989, -, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA"
 • BOCHWIC T. (2005), III Rzeczpospolita w odcinkach. Kalendarium wydarzeń styczeń 1989 - maj 2004, Kraków, WYDAWNICTWO ARCANA
 • BOCHWIC T. (2003), O moją Polskę. Pamiętniki Anny Rudzińskiej 1939-1991, Łódź, Lodart S.A. - Wydawnictwo Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe
Rozdziały w monografiach:
 • BOCHWIC T. (2008), Zespół Oświaty Niezależnej w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI, ---, Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE "ŻAK", s.---
 • BOCHWIC T. (2006), Lech Kaczyński w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński, Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.130-132
 • BOCHWIC T. (2006), Anatol Lawina w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.170-172
 • BOCHWIC T. (2006), Wiktor Mikusiński w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.194-196
 • BOCHWIC T. (2006), Piotr Naimski w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.204-206
 • BOCHWIC T. (2006), Restytut Staniewicz w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.256-258
 • BOCHWIC T. (2006), Tomasz Burek w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.53-55
 • BOCHWIC T. (2006), Zdzisław Szpakowski w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.278-280
 • BOCHWIC T. (2003), Wstęp w: O moją Polskę. Pamiętniki Anny Rudzińskiej 1939-1991, Bochwic Teresa, Warszawa, Lodart S.A. - Wydawnictwo Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe, s.13-55
 • BOCHWIC T. (2002), Irena Lasota w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.196-199
 • BOCHWIC T. (2002), Maciej Łukasiewicz w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.212-214
 • BOCHWIC T. (2002), Anna Rudzińska w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.280-281
 • BOCHWIC T. (2002), Bogumił Studziński w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.306-308
 • BOCHWIC T. (2002), Stanisław Szczuka w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, Skórzyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO OŚRODEK "KARTA", s.318-319
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • BOCHWIC T., (2009), Jeszcze wrzeszczą recenzja: Czas wrzeszczących staruszków Rafała Ziemkiewicza, ARCANA wydawca: WYDAWNICTWO ARCANA, strony: ---
Udział w konferencjach:
 • 25-lecie NSZZ „Solidarność”, 2005
 • Forum Kobiet Polskich, 2005
Członkostwo w organizacjach:
2005
, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
2004
, Stowarzyszenie Wolnego Słowa
2004–2006
, Stowarzyszenie Pamięci Narodowej
2000–2006
, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
1990
, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
1979
, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2002
Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Członek Komisji Programowej
1978
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Członek Komisji Programowej