Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr KAROLINA MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC

mgr
KAROLINA MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

mgr KAROLINA MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC

CV
Zainteresowania badawcze:
 • etnografia organizacji
 • postsocjalistyczna transformacja
 • socjologia organizacji
 • społeczeństwo informacyjne
 • sharing economy
Staże:
2016
University of California, Berkeley, Stany Zjednoczone
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), Zwrot historyczny w teorii organizacji: splatając ważne wątki w badaniach nad praktykami pamięci organizacyjnej, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2(225), s.45-72
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), Terms of reference: Moral economy of reputation in a sharing economy platform, European Journal of Social Theory, online, s.1-21
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., Wawrzyniak J. (2016), Nostalgia jako narzędzie krytyki transformacji. Mit dobrego właściciela w opowieściach pracowników fabrycznych, PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ, 2, s.36-54
 • RODAK O., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2016), Platformy spółdzielcze jako próba rewizji korporacyjnego modelu gospodarki współdzielonej, E-MENTOR, 4 (66), s.67-73
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2016), Sharing as labour and as gift: Couchsurfing as an ‘affective enterprise’, EPHEMERA. THEORY & POLITICS IN ORGANISATION, 4, s.209-222
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), Alienation and rush towards change: introducing capitalism to a state-owned Polish enterprise, Oral History, 2, s.69-80
 • JEMIELNIAK D., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), A Neoliberal Takeover of Polish Higher Education, GLOBAL DIALOGUE, Volume 4, Issue 2, s.40-41
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2013), Reprezentacja zdominowanych przez działania artystyczne. Jej szanse i zagrożenia na podstawie działalności Krzysztofa Wodiczko., STAN RZECZY, 4, s.151-166
Rozdziały w monografiach:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2018), Alternatywne organizacje w: Socjologia ekonomiczna, W. Morawski, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.14-25
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), Historia zakładów E.Wedel (1851-1945): firma rodzinna w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.313-328
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), Historia zakładów E.Wedel (1944-1989): Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.329-346
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), Historia zakładów E.Wedel (1989-2011): korporacja w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.347-370
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., RODAK O. (2017), 'Paradigm Clash' in the Digital Labor Literature: Reconciling Critical Theory and Interpretive Approach in Empirical Research w: Proceedings of the 8th International Conference on Social Media & Society, -, Nowy Jork, Association for Computing Machinery, s.1-5
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2015), Negotiated Meanings of Capitalism: Biographical Narratives of. Trade Union Members and Managers of a Privatised Polish Chocolate. Factory E. Wedel w: Der Betrieb als sozialer und politischer Ort. Studien zu Praktiken und Diskursen in den Arbeitswelten des 20. Jahrhunderts, Andersen K., Kuhnenne M., Mittag J., Platz J., Bonn, VERLAG J H W DIETZ NACHF, s.185-210
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2016–2018 Sharing economy: organizowanie na poziomie mikro i makro, online i offline. Studium etnograficzne
 • 2014–2016 Organizacyjne sposoby radzenia sobie z napięciem między ekonomią daru a logiką rynkową na podstawie przykładu sieci Couchsurfing
Udział w konferencjach:
 • 12th Conference of the European Sociological Association, 2015
 • Critical Management Studies (CMS) 9th International Conference, 2015
 • International Conference on Business and Information (BAI), 2014
 • EURAM 2014: Doctoral Colloquium, 2014
 • Qualitative Research in Management and Organization Conference, 2014
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry (SC'MOI), 2014
 • ASEEES 45th Annual Convention, 2013
 • Doing Organizational Ethnography, 2013
 • Standing Conference for Organizational Symbolism - Creative Deconstruction, 2013
 • 8th International Critical Management Studies Conference, 2013
 • Corporate Voices: Institutional And Organisational Oral Histories, 2013
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry (SC'MOI), 2013
 • 9th New Institutionalism Workshop, 2013
 • Der Betrieb als sozialer und politischer Ort. Neue Perspektiven auf die Gewerkschaftsgeschichte III / Zakład pracy jako miejsce społeczne i polityczne. Nowe perspektywy hsitorii związków zawodowych III, 2012
Członkostwo w organizacjach:
2016
, Society for the Advancement of Socio-Economics
2016
, Academy of Management
2013
, European Sociological Association
2011
, International Sociological Association