Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
KORNEL ŚWIĄTNICKI

Katedra Psychologii Ekonomicznej

dr KORNEL ŚWIĄTNICKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • podejmowanie ryzyka
 • psychologia społeczna
 • psychologia zarządzania
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PRZYBYSZEWSKI K., ŚWIĄTNICKI K. (2014), Przypomnienie o śmierci i fizyczne oczyszczenie się a poparcie idei lustracji, PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, 3 (30), s.298-310
 • ŚWIĄTNICKI K. (2010), Fokalizm (vs egocentryzm) a porównawczy optymizm, DECYZJE, 1, s.85-106
 • TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K., PISKORZ Z. (1996), Pragmatyzm i przywiązanie do marki, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 39, s.215-232
Monografie:
 • ŚWIĄTNICKI K. (2006), Osobowość a samoregulacja zachowania się, Warszawa, Wydawnictwo Istytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Rozdziały w monografiach:
 • PRZYBYSZEWSKI K., ŚWIĄTNICKI K. (2011), Rola skłonności do wykluczania w życiu społecznym w: Zmiana na lepsze, Banerski G., Warszawa, SMG/KRC Poland-Media S.A., s.107-121
 • TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K. (1997), Pragmatism and brand loyalty w: The XXII International Colloquium of Economic Psychology, G. Guzman, A. Jose, S. Sanz, PROMOLIBRO
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2009–2012 Jak aspekty moralne włączane są w racjonalny proces podejmowania decyzji ekonomicznych
 • 2002–2005 Uwarunkowania przedsiębiorczości i stosunek ludzi do ryzyka
Udział w konferencjach:
 • Psychologia Ekonomiczna 2009, 2009
Członkostwo w organizacjach:
1997–2001
, International Association for Research in Economic Psychology