Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
KORNEL ŚWIĄTNICKI

Katedra Psychologii Ekonomicznej

dr KORNEL ŚWIĄTNICKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2008
Docent, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Akademia Leona Koźmińskiego
1997
Adiunkt, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
1996–2008
Adiunkt, Katedra Psychologii Ekonomicznej, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1995
Adiunkt, Instytut Psychologii PAN
1994–1996
Adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
1993–1995
Adiunkt, Politechnika Wrocławska
1989–1992
Asystent, Politechnika Wrocławska
Zainteresowania badawcze:
 • psychologia zarządzania
 • psychologia społeczna
 • podejmowanie ryzyka
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PRZYBYSZEWSKI K., ŚWIĄTNICKI K. (2014), Przypomnienie o śmierci i fizyczne oczyszczenie się a poparcie idei lustracji, PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, 3 (30), s.298-310
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ŚWIĄTNICKI K. (2010), Fokalizm (vs egocentryzm) a porównawczy optymizm, DECYZJE, 1, s.85-106
 • TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K., PISKORZ Z. (1996), Pragmatyzm i przywiązanie do marki, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 39, s.215-232
Monografie:
 • ŚWIĄTNICKI K. (2006), Osobowość a samoregulacja zachowania się, Warszawa, Wydawnictwo Istytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Rozdziały w monografiach:
 • PRZYBYSZEWSKI K., ŚWIĄTNICKI K. (2011), Rola skłonności do wykluczania w życiu społecznym w: Zmiana na lepsze, Banerski G., Warszawa, SMG/KRC Poland-Media S.A., s.107-121
 • TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K. (1997), Pragmatism and brand loyalty w: The XXII International Colloquium of Economic Psychology, G. Guzman, A. Jose, S. Sanz, -, PROMOLIBRO
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2009–2012 Jak aspekty moralne włączane są w racjonalny proces podejmowania decyzji ekonomicznych
 • 2002–2005 Uwarunkowania przedsiębiorczości i stosunek ludzi do ryzyka
Udział w konferencjach:
 • Psychologia Ekonomiczna 2009, 2009
Członkostwo w organizacjach:
1997–2001
, International Association for Research in Economic Psychology
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
1997–2001
International Association for Research in Economic Psychology, Członek Komisji Programowej
1990–1992
, Politechnika Wrocławska