Wizytówkawyszukaj pracownika

dr PAWEŁ DE POURBAIX

dr
PAWEŁ DE POURBAIX

Katedra Marketingu

dr PAWEŁ DE POURBAIX

CV
Zainteresowania badawcze:
 • efektywność marketingu
 • konsumpcja
 • marketing
 • Public relations
Staże:
2001
Central and East European Management Development Association, Słowenia
Stypendia/ Nagrody:
2012
stypendium habilitacyjne dla celów naukowych (Akademia Leona Koźmińskiego).
2012
Nagroda Rektora ALK za publikacje naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
2011
Nagroda Rektora ALK za publikacje naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
2011
stypendium habilitacyjne dla celów naukowych (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DE POURBAIX P., Warzybok A. (2018), Otwarte innowacje – istota, uwarunkowania i aktywność przedsiębiorstw, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, vol.6, nr 6, s.18-30
 • DE POURBAIX P., Daleka L. (2017), Submarka jako innowacja marketingowa na przykładzie rynku wódki w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2 (48), s.407–425
 • DE POURBAIX P. (2016), Prosumer of the XXI century – new challenges to commerce and marketing, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 15 (1), s.89-97
 • DE POURBAIX P. (2015), Postawy pokolenia Y wobec działań marketingowych przedsiębiorstw, HANDEL WEWNĘTRZNY, 4(357), s.317-327
 • DE POURBAIX P. (2015), Bariery rozwoju innowacyjności i innowacji w marketingu, LOGISTYKA, 2, s.897-903
 • DE POURBAIX P. (2015), Otwarte innowacje a kształtowanie relacji z nabywcą, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 4 (13), s.40-50
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DE POURBAIX P. (2014), Globalne i lokalne strategie marketingowe przedsiębiorstw, MARKETING I RYNEK, 8, s.372-377
 • DE POURBAIX P. (2013), Rola Internetu i mediów społecznościowych na rynku młodych konsumentów, HANDEL WEWNĘTRZNY, styczeń-luty 2013, s.273-285
 • DE POURBAIX P. (2013), Internet jako kanał dystrybucji, HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.171-181
 • DE POURBAIX P. (2013), Rynkowe więzi firm z konsumentami - geneza, istota, elementy, znaczenie, PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 21, s.11-23
 • DE POURBAIX P., CHMIELEWSKI K. (2013), The role of social media in the young consumers market - case study for Poland and German, VISNYK DERZHAVNOGO UNIVERSYTETU L'VIVS'KA POLITEKHNIKA, 762, s.165-173
 • DE POURBAIX P. (2012), Portale społecznościowe a branding personalny, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 209, s.137-149
 • DE POURBAIX P. (2011), Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 72, s.565-578
 • DE POURBAIX P. (2010), Proces zakupowy młodych nabywców, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 54, s.263-270
 • DE POURBAIX P. (2010), Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 135, s.255-264
 • DE POURBAIX P. (2008), Komunikacja werbalna, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 1, s.40-41
 • DE POURBAIX P. (2008), Komunikacja niewerbalna cz.2, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 3, s.41-42
 • DE POURBAIX P. (2008), Komunikacja niewerbalna cz.1, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 2, s.43-44
 • DE POURBAIX P. (2007), Pokonywanie oporu klienta, cz. 2, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 9, s.40-41
 • DE POURBAIX P. (2007), Pokonywanie oporu klienta, cz. 1, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 7-8, s.44-45
 • DE POURBAIX P. (2007), Pokonywanie oporu klienta, cz. 3, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 10, s.42-43
 • DE POURBAIX P. (2007), Sztuka zadawania pytań, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 11, s.40-41
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s.33-37
 • DE POURBAIX P. (2005), Internet - narzędzie tworzenia więzi rynkowych z młodymi nabywcami, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.38-43
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M. (2004), Developement of the Polish Business Education Sector in the years 1990-2002, EMERGO, 10/4, s.----
 • DE POURBAIX P. (2004), Orientacja przedsiębiorstw na młodego klienta - chwilowe zauroczenie czy tworzenie trwałego związku?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.37-43
 • DE POURBAIX P. (2003), Postępowanie nastolatków na rynku, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), ---, s.35-44
Monografie:
 • DE POURBAIX P. (2006), Pozycjonowanie jako element samorządowej polityki rozwoju na przykładzie Gminy Zielonka, APERTURE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Warszawa, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód, Warszawa, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • DE POURBAIX P. (2012), Nowomowa komputerowa wśród młodych konsumentów w: Marketing przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.243-253
 • DE POURBAIX P. (2012), The role of the Internet and social media in the Polish young consumers market w: The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, Olejniczuk-Merta Anna, Warszawa, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.143-161
 • DE POURBAIX P. (2010), Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami w: Komunikacja rynkowa, ewolucja wyzwania szanse, Pilarczyk B., Waśkowski Z., Poznań, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, s.-
 • TARANKO T., DE POURBAIX P. (2009), Niepewność w zachowaniach konsumentów i sposoby jej ograniczania w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.175-187
 • DE POURBAIX P. (2009), Więzi rynkowe firm z młodymi konsumentami w: Innowacje w marketingu 5.0, Czuba T. ,Reysowski M., Skurczyński M., Sopot, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, s.---
 • DE POURBAIX P. (2007), Internet w aspekcie tworzenia więzi rynkowych firm z młodymi nabywcami w: Innowacje w marketingu 4.0, Czuba T., Reysowski M., Skruczyński M., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.302-314
 • DE POURBAIX P. (2007), Postawy młodych konsumentów wobec działań przedsiębiorstw w zakresie tworzenia więzi rynkowych w: Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, Olejniczuk-Merta A., Warszawa, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, s.---
 • DE POURBAIX P. (2005), Internet jako nowoczesne medium w komunikacji firm z młodymi nabywcami w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku, Rosa G., Smalec A., Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.---
 • DE POURBAIX P. (2005), Młodzi konsumenci na rynku – diagnoza i perspektywy dla grupy 16-19-latków w: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Karwowski J., Szczecin, PRINTSHOP ARTUR PISKAŁA, s.95-102
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta w: Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Lechosław Garbarski, Warszawa, PZU, s.---
 • BOGUSŁAWSKA K., DE POURBAIX P. (2004), Mechanizmy oddziaływania promocji w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.227-249
 • DE POURBAIX P., BOGUSŁAWSKA K. (2004), Pozycjonowanie jako element samorządowej polityki rozwoju na przykładzie Gminy Zielonka w: Partnerstwo w Regionie. Samorządy - Organizacje - Mieszkańcy, ---, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • BOGUSŁAWSKA K., DE POURBAIX P. (2004), Instrumenty promocji w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.249-274
 • DE POURBAIX P., BARAN R. (2004), Analiza możliwości i zagrożeń działania w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.39-62
 • DE POURBAIX P. (2004), Istota i sposoby kształtowania więzi rynkowych firm z młodymi nabywcami w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.493-500
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. Horyzonty wiedzy. Marketing - Handel - Konsumpcja, 2018
 • XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji -Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji, 2016
 • „Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami – dekada doświadczeńw zintegrowanej przestrzeni europejskiej, 2014
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Marketing w procesie internacjonalizacji rynku, 2013
 • Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw – Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu, 2013
 • Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - Kreowanie wartości a wartość marketingu, 2013
 • Komunikacja rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia., 2012
 • Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, 2011
 • Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, 2010
 • Innowacje w marketingu 2009, 2009
 • Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, 2009
 • Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, 2007
 • Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, 2007
 • Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, 2004
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Narodowe Centrum Nauki
Sieć Handlowa FJ