Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MARTA STRUMIŃSKA-KUTRA

dr
MARTA STRUMIŃSKA-KUTRA

Katedra Nauk Społecznych

dr MARTA STRUMIŃSKA-KUTRA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • kapitał społeczny
 • krytyczna teoria zarządzania
 • metodologia badań społecznych
 • polityka ekologiczna
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia organizacji
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie zmianą
 • zmiana organizacyjna
Staże:
2001
Freie Universitat Berlin, Niemcy
2012
Oxford University, Wielka Brytania
Stypendia/ Nagrody:
2011
Nagroda Rektora ALK za publikacje.
2011
I nagroda w VI-tej edycji konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę doktorską "Władza i społeczna odowiedzialność przedsiębiorstw. Perspektywa instytucjonalna" (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce).
2010
Nagroda Rektora ALK za publikacje.
2008
Nagroda Rektora ALK za publikacje.
2007
Nagroda Rektora ALK za publikacje.
2006
Nagroda Rektora ALK za publikacje.
2005
Nagroda Rektora ALK za publikacje.
2004
III Nagroda w konkursie im. Prof. Witolda Kuli na najlepsze opracowania naukowe o charakterze społeczno - ekonomicznym (Akademia Leona Koźmińskiego).
2004
Nagroda Rektora ALK za publikacje (Rektor ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2016), Local governance and learning: in search of a conceptual framework, LOCAL GOVERNMENT STUDIES, 6, s.916-937
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2016), Engaged scholarship: Steering between the risks of paternalism, opportunism, and paralysisc, ORGANIZATION, 6, s.864-883
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., RZĄDCA R. (2014), Konflikt jako zjawisko wyzwalające procesy uczenia sięw administracji samorządowej. W poszukiwaniu modelu teoretycznego, PRAKSEOLOGIA, 155, s.259-294
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2013), Socjologiczny wkład w debatę o CSR, Roczniki Nauk Społecznych, 2, s.67-91
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), Przemiany świadomości ekologicznej w Polsce jako przyczynek do refleksji nad prakseologicznymi aspektami polityki ekologicznej, PRAKSEOLOGIA, 152, s.25-50
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), Rola badań społecznych w refleksyjnych procesach metarządzenia. Zarys perspektywy teoretycznej i metodologicznej, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, 4(22), s.17-28
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2011), Przedsiębiorstwo-przedmiot czy podmiot odpowiedzialności? Instytucjonalne uwarunkowania CSR, Master of Business Administration (MBA), 4/2011, s.69-83
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., Woźniczko J. (2010), Empiryczne wymiary Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.71-89
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2009), Władza i odpowiedzialność przedsiębiorstw w obliczu konfliktu ekologicznego. Wstępne wyniki analiz empirycznych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 42, s.211-224
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2008), Public Participation in Environmental Decision - making, LOCAL GOVERNANCE BRIEF. POLICY JOURNAL OF THE LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICE REFORM INITIATIVE, 1, s.18-22
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2006), Stan edukacji ekonomiczno - ekologicznej w szkolnictwie wyższym, EKONOMIA I ŚRODOWISKO, Zeszyt specjalny, s.20
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2006), Trwały rozwój jako wyzwanie dla szkół wyższych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.35-42
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ZACHER L. (2006), Szkoły biznesu a edukacja na rzecz trwałego rozwoju, EKONOMIA I ŚRODOWISKO, 1(29), s.189
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2004), Etyka biocentryczna i antropocentryczna z perspektywy zrównoważonego rozwoju, PRAKSEOLOGIA, 144, s.169 - 174
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2004), Zielona rewolucja, BANK, ---, s.24
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2004), Uczymy się żyć z acquis communautaire, ZESZYTY EUROPEJSKIE, 21, s.17 - 24
Redakcja Monografi:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B., (red.), (2016), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Warszawa, POLTEXT
Monografie:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2018), Democratizing Public Management. Towards Practice-Based Theory, Cham, Palgrave Macmillan
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Warszawa, POLTEXT
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., PAŃKÓW W., ROK B., Woźniczko J. (2010), Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KISS C., POLIITIMAE H., EWING M. (2006), Environmental Democracy. An Assessment of Access to Information, Participation in Decision - making and Access to Justice in Environmental Matters in Selected European Countries, Budapeszt, THE ACCESS INITIATIVE EUROPE AND THE EMLA ASSOCIATION
Rozdziały w monografiach:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2019), Action Research in the Health and Social Care Settings: A Tool for Solving Wicked Problems? w: The Management of Wicked Problems in Health and Social Care, W. Thomas, A. Hujala, S. Laulainen, R. McMurray, Nowy Jork, ROUTLEDGE TAYLOR & FRANCIS GROUP, s.194-210
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2018), Case Study w: Qualitative Methodologies in Organization, Volume II: Methods and Possibilities, M. Ciesielska, D. Jemielniak, Palgrave Macmillan, s.1-32
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2018), Alternatywne organizacje w: Socjologia ekonomiczna, W. Morawski, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.14-25
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B., Mockałło Z. (2017), Workplace Innovation Context in Poland: Between Structure and Agency w: Workplace Innovation. Theory, Research and Practice, P. Oeij, D. Rus, F. Pot, Berlin, Springer International Publishing, s.227-243
 • ĆWIL M., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje społeczne w miejscu pracy a jakość życia zawodowego w Polsce w: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok, Warszawa, POLTEXT, s.235-268
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje na rzecz jakości zycia zawodowego: wstępne uwagi na temat społecznego charakteru innowacji w: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław, POLTEXT, s.7-21
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.144-199
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2014), Studium przypadku. Kszatałtowanie odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Między konfliktem a kooperacją w: Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy., Anna Sankowska, Krzysztof Santarek, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, s.111-117
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2014), Socjologiczny wkład w debatę o CSR w: Społeczna odpowiedzialość gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, Stanisław Fel, WYDAWNICTWO KUL, s.69-92
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2014), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: instytucje, aktorzy, procesy. w: Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy, Anna Sankowska, Krzysztof Santarek, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, s.89-110
 • RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2013), Democratizing Public Management. Towards Practice-Based Theory w: EURAM 2013: Democritising Management, -, Istambuł, EURAM
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), Świadomość ekologiczna Polaków - analiza wyników badań ilościowych z lat 1992-2011 w: Barometr Zrównoważonego rozwoju 2010-2011, Redakcja zbiorowa, Warszawa, INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU, s.25-52
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2012), Studium przypadku w: Badania jakościowe. Podręcznik akademicki, Jemielniak D., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.1-40
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), CSR - the neoinstitutional perspective w: TRADITION AND NEW HORIZONS: TOWARDS THE VIRTUE OF RESPONSIBILITY. Volume II: Management Ethics, Economy and Ethics, Politics, Governance, Rethinking Responsibility, Rok, B., Sokołowska, J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.345-359
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2010), Studium przypadku 1.P3. Zakład produkcji płyt wiórowych a środowisko i społeczność lokalna w: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kronenberg J., Bergier T., Kraków, Fundacja Sendzimira, s.39-43
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), Efektywny udział społeczny - niezbędne warunki w: Jakość konsultacji społecznych w Polsce. Krajowa praktyka a uwarunkowania prawne, Wiśniewska M., Warszawa, WWF POLSKA, s.55-62
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w ramach projektu na rzecz przeciwdziałania przemocy Razem działamy, przeciwdziałamy w: Raport z realizacji projektu Razem działamy - przeciwdziałamy, -, Warszawa, FUNDACJA OPTA, s.-
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), Konflikty ekologiczne a dostęp do informacji o środowisku i udział społeczny w podejmowaniu decyzji środowiskowych w: Konflikt ekologiczny, -, Warszawa, MINISTERSTWO ŚRODOWISKA, CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU, s.37-49
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), Społeczeństwo i decydenci - polskie uwarunkowania procesu konsultacji w: Jakość konsultacji społecznych w Polsce. Krajowa praktyka a uwarunkowania prawne, Wiśniewska M., Warszawa, WWF POLSKA, s.63-70
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), Proces udziału społecznego w Polsce - błędy popełniane nagminnie w: Jakość konsultacji społecznych w Polsce. Krajowa praktyka a uwarunkowania prawne, Wiśniewska M., Warszawa, WWF POLSKA, s.71-78
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), Jak poprawić sytuację? Rekomendacje w: Jakość konsultacji społecznych w Polsce. Krajowa praktyka a uwarunkowania prawne, Wiśniewska M., Warszawa, WWF POLSKA, s.79 - 84
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KĘDRA A., HENZLER P. (2006), Udział społeczny w podejmowaniu decyzji w: Uciążliwa konieczność, czy niewykorzystana szansa? Ocena realizacji zasady nr 10 Deklaracji z Rio de Janeiro w Polsce. Raport z badań, A. Kędra, Warszawa, INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU, s.---
 • ZACHER L., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2005), Teaching Sustainable Development in New Business Schools (The Case of Transitional Economy) w: Committing Universities to Sustainable Development, -, Graz, TUG, s.166-174
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2005), Konsultacja i dialog społeczny na poziomie lokalnym: udział społeczeństwa w kształtowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju w: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Papuziński A., Bydgoszcz, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.187-200
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ZACHER L. (2005), Teaching Sustainable Development in New Business Schools (The Case of Transitional Economy) w: Proceedings..., ---, Vienna, GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.166-174
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2007–2010 Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
 • 2006–2006 Koncepcja odpowiedzialnego biznesu a problematyka publicznego dostępu do informacji i udziału społecznego w podejmowaniu decyzji środowiskowych
 • 2005–2005 Gospodarka oparta na wiedzy a społeczeństwo wiedzy
 • 2014–2016 Sustainable Lifestyles 2.0: End User Integration, Innovation and Entrepreneurship
 • 2014–2016 EU-InnovatE
 • 2012–2012 Władza, interesy i konflikty w kształtowaniu instytucji życia publicznego
 • 2004–2006 The Access Initiative
 • 2007–2007 Razem Działamy Przeciwdziałamy
 • 2011–2014 Postawy ekonomiczne w warunkach niepewności gospodarczej
Recenzje:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., (2004), recenzja: Sustainable Development for the Second World. Ukraine and the nations in transition Victor Vovka, POLSKA 2000 PLUS wydawca: KOMITET PROGNOZ PRZY PREZYDIUM PAN, strony: nr 1 s. 127-132
Udział w konferencjach:
 • Is There An Alternative? Management After Critique, 2015
 • ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, 2013
 • EURAM 2013: Democratizing management, 2013
 • Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 2013
 • Dobre rządzenie, 2013
 • Społeczna odpowiedzialność gospodarki, 2012
 • V Światowy Kongres Etyki Biznesu, 2012
 • Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, 2012
 • 29th Standing Conference on Organizational Symbolism, 2011
 • Świadomość ekologiczna w kontekście budowy „zielonej gospodarki, 2011
 • Seminarium naukowe poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu, 2011
 • Media, Biznes, Etyka: Rola środków przekazu w upowszechnieniu etycznych standardów biznesu, 2010
 • Seminarium Centrum Etyki Biznesu ALK i Polskiego Towarzystwa Prakseologicznego, 2010
 • Seminarium interdyscyplinarne u Koźmińskiego, 2010
 • Społeczna Odpowiedzialność Przedsięborstw, Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, 2008
 • Seminarium: Problemy i metody badawcze teorii organizacji i zarządzania, 2007
 • Access Initiative - Training of the Trainers Workshop, 2007
 • Seminarium Centrum Etyki Biznesu i IFiS PAN, 2007
 • Konflikt ekologiczny, 2007
 • University education for sustainable development - introducing the concept into all subjects, via suitable problem based case studies and didactic methods, 2007
 • Cooperative decision-making and conflict management in public planning and environment, 2007
 • Doskonalenie metod i form kształcenia ekonomiczno-ekologicznego w szkołach wyższych, 2006
 • Evaluation of the Implementation of Rio Declaration Principle 10 in Europe, 2006
 • Assessing Access to Information, Participation and Justice in Environmental Decisions - Making. National Launch of the Project, 2006
 • EABIS Workshop for PhD Students: Locating your CSR Research, 2006
 • EABIS 4th Annual Colloquium PhD Day, 2005
 • Commiting Universities to Sustainable Development, 2005
 • Zrównoważony rozwój - nauka w służbie polityki ochrony środowiska, 2004
 • Prakseologiczne i etyczne aspekty zrównoważonego rozowju, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2011
, Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
NFOŚiGW
Ministerstwo Ochrony Środowiska
Instytut na Rzecz Ekorozwoju
Totalizator Sportowy SA
UNDP/GRID
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii
WWF
Fundacja Feminoteka i Stowarzyszenie OPTA
Regional Environmental Center for Central and Eastrern Europe (Budapeszt, Węgry)
Instytut na Rzecz Ekorozwoju i World Resources Institute