Interdyscyplinarne Centrum Badawcze nad transformacją energetyczną - Energy for a new world

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze nad transformacją energetyczną „Energy for a new world” – Reaserch Center będzie skupione na prowadzeniu prac badawczych oraz prac naukowych dotyczące m.in.: 
- rozwiązań, które przyspieszą transformację energetyczną i umożliwią osiągnięcie celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i zmniejszeniem wpływu na środowisko naturalne;
- rozwiązań prawnych umożliwiających bezpieczną transformację energetyczną;
- potrzeby i kierunków transformacji energetycznej.

Dyrektor Centrum

Michał Kurtyka wykładowca
dr Michał Kurtyka

Rada Centrum