centrum etyki biznesu
Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych
Dyrektor Honorowy
Profesor Wojciech Gasparski
prof. dr hab. Wojciech Gasparski