Innovative Capacity building by participative and REflective teacher training for Academia, Society and Enterprises

Innovative Capacity building by participative and REflective teacher training for Academia, Society and Enterprises

Zamierzeniem projektu INCREASE jest trwała modernizacja i aktualizacja potencjału pedagogicznego i dydaktycznego nauczycieli i trenerów w Tajlandii i Wietnamie w sektorze spożywczym i hotelarskim.

Celem konsorcjum realizującego projekt jest zwiększenie umiejętności wśród osób prowadzących zajęcia dydaktyczne i szkoleniowe oraz wyposażenie ich w odpowiednie metody i narzędzia.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie podejścia PARTYCYPACYJNEGO i metod REFLEKSJI, takich jak np. "badanie winietowe" wraz z odpowiednimi, wspierającymi je cyfrowymi narzędziami szkoleniowymi.

Projekt opiera się na zwiększonym zapotrzebowaniu na transfer wiedzy przez różne grupy zawodowe w wybranych sektorach tematycznych, dąży zapewnić obecnym i przyszłym pracownikom ukierunkowane i zoptymalizowane szkolenia dydaktyczne.

Course Catalog

Projekt INCREASE przyczyni się do:

 • opracowania i wprowadzenia nowych kursów, opartych na rzadko wykorzystywanych narzędziach i metodach partycypacyjnych i refleksyjnych, dla nauczycieli i trenerów w ramach szkoleń doskonalenia zawodowego na różnych poziomach
 • zastosowania nowych kursów w dwóch wybranych sektorach gospodarki (spożywczym i hotelarskim)
 • opracowania i wdrożenia procesu partycypacyjnego, mającego na celu ciągłe określanie i zaspokajanie potrzeb, zasobów i strategii dla organizacji zajmujących się edukacją i firm (podejście oparte na laboratorium partycypacyjnym)
 • wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie szkoleń cyfrowych
 • zapewnienia łatwości powielania oraz możliwość adaptacji wszystkich treści/produktów do innych sektorów w celu zmaksymalizowania ich wpływu

Dzięki powyższym działaniom projekt przyczyni się do trwałej modernizacji i aktualizacji potencjału pedagogicznego i dydaktycznego nauczycieli i trenerów w Tajlandii i Wietnamie na uniwersytetach i w przedsiębiorstwach, zwiększając jego wartość dla społeczeństwa i przemysłu.

Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum składającego się z 12 partnerów:

 • ALPEN ADRIA UNIVERSITY KLAGENFURT (Austria)– koordynator projektu 
 • AKADEMIA LEONA KOZMINSKIEGO (Polska) 
 • SUMO TECHNOLOGIES GMBH (Austria) 
 • SOUTH EAST ASIA - ACADEMY BEVAERAGE TECHNOLOGY (Austria)
 • READY 4 EUROPE (Austria)
 • CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY (Tajlandia)
 • THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY (Tajlandia)
 • ASIAN EUROPEAN CONSULTING GROUP (Tajlandia)
 • ZI-ARGUS (Tajlandia)
 • THAI NGUYEN UNIVERSITY (Wietnam)
 • HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY (Wietnam)
 • THAI TAN (Wietnam)