The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy (HAI)

The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy (HAI)

logotypy unijne i nawa
Czas trwania
05.2021-08.2023
Całkowite dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich i budżetu Państwa
Koszty
496 963,00 PLN

Wyzwaniem, przed którym stoi obecnie szkolnictwo wyższe, w tym ALK, jest wzmocnienie dzisiejszej młodzieży na stanowiskach pracy jutra i wypełnienie luki w systemie kształcenia w obszarach AI i Big Data Science. Szczególnie, że praktycznie nie istnieje oferta distance learning, która pozwala kształcić kompetencje będące unikalnym stykiem biznesu z AI i wysokimi technologiami. 

Celem głównym projektu „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy” jest zwiększenie umiędzynarodowienia ALK przez wzbogacenie oferty edukacyjnej o trzy nowe intensywne międzynarodowe programy kształcenia realizowane w formule zdalnej, tj.: PYTHON I and II, DATA SCIENCE FOR BUSINESS oraz AI IN BUSINESS AND NATURAL LANGUAGE PROCESSING FOR BUSINESS

W ramach projektu zaplanowane są następujące zadania:

  • opracowanie 3 Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia (IMPK) w obszarze Pythona, AI in Business i Data Science for Business 
  • rekrutacja uczestników
  • realizacja I IMPK - PYTHON I and II
  • realizacja II IMPK - DATA SCIENCE FOR BUSINESS
  • realizacja III IMPK - AI IN BUSINESS AND NATURAL LANGUAGE PROCESSING FOR BUSINESS
BIZNES.AI, studia sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja studia warszawa

Projekt adresujemy do grupy 75 osób (38K i 37 M) – studentów zagranicznych, tj. cudzoziemców będących studentami trzeciego roku studiów I st. (undergraduate), studiów II st. lub od trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich (graduate), zainteresowanych tematyką AI, Big Data, Computing, Programming, Business.

Rezultaty projektu:

  • Wzbogacenie oferty edukacyjnej ALK o 3 nowe intensywne międzynarodowe programy kształcenia (IMPK) realizowane w formule zdalnej, adresowane do studentów zagranicznych.
  • Wzrost zainteresowania studentów zagranicznych ofertą edukacyjną ALK, a tym samym Polską jako miejscem atrakcyjnych możliwości edukacyjnych.
hai graf