Corporate Finance Major PL

Acca proffesional

Corporate Finance

O zakresie

FT-master-in-finance-21.png

Zakres oferuje wciągające i przyspieszone środowisko nauki - takie, które inspiruje uczniów do refleksji i powrotu do roli profesjonalnych analityków finansowych. Ułatwione i moderowane przez doświadczonych praktyków rynkowych zajęcia zakresowe stanowią wyzwanie dla konwencjonalnej wiedzy i oferują świeże spojrzenie na skomplikowane zagadnienia biznesowe. W ramach zakresu studenci będą szkoleni w zakresie nowoczesnych technik zarządzania portfelem i majątkiem (w tym inwestycji alternatywnych), modelowania finansowego, budżetowania kapitałowego i zarządzania ryzykiem. Akademia Leona Koźmińskiego dąży do tego, aby treści studiów z zakresu Corporate Finance były zgodne z Ciałem Wiedzy Kandydata CFA (CBOK). Ostatecznym celem jest umożliwienie studentom ALK rozpoczęcia zdawania egzaminów CFA podczas studiów w Uczelni.

Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

Partnerzy kierunku

Słowo od partnera kierunku

Tomasz Wisniewski
Tomasz Wiśniewski

KPMG podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Naszym celem jest dzielenie się doświadczeniem i praktyczną wiedzą w zakresie doradztwa transakcyjnego ze studentami ścieżki Corporate Finance jednego z najlepszych programów finansowo-księgowych w Polsce. Nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem praktycznym przekazują wiedzę na temat transakcji na rynku kapitałowym, globalnych i lokalnych trendów, a także sposobów prawidłowego przeprowadzania transakcji w celu tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Pokazujemy, jak mierzyć wartość i uwzględniać niepewność w ciągle zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Prezentujemy również, w jaki sposób poprzez rzetelną wycenę można poprawić ład korporacyjny i zwiększyć ogólne zaufanie do transakcji. Jesteśmy głęboko przekonani, że tylko połączenie teorii akademickiej i doświadczenia praktycznego może kształtować menedżerów finansowych przyszłości, którzy są w stanie i chcą podejmować kolejne kroki w swojej karierze zawodowej.

Mateusz Kacprzak
Mateusz Kacprzak

W Santanderze mocno wierzymy, że rynki kapitałowe są tworzone przez ludzi, więc przyszłość polskiego rynku kapitałowego zależy od wejścia na rynek pracy młodego pokolenia. Będąc jednym z najbardziej aktywnych doradców bankowości inwestycyjnej w Polsce, chcielibyśmy podzielić się ze studentami naszą praktyczną wiedzą i doświadczeniem z zakresu fuzji i przejęć (M&A) oraz ECM. Nie mam wątpliwości, że Akademia Leona Koźmińskiego jest doskonałym miejscem do zdobycia niezbędnego doświadczenia, które przygotuje przyszłych bankowców inwestycyjnych do kariery zawodowej. Ja również, ponieważ jestem dumny, że jestem absolwentem MBA w KU.