Better Employability for Everyone with APEX

Better Employability for Everyone with APEX

„Better Employability for Every with APEX” to projekt wspierający cyfrową transformację instytucji szkolnictwa wyższego poprzez rozwój gotowości cyfrowej oraz zdolności kadry dydaktycznej i studentów. Działanie to doprowadzi do modernizacji programów nauczania i kursów informatycznych w obszarach projektowania aplikacji i baz danych typu front-end i back-end poprzez budowanie zdolności instytucji szkolnictwa wyższego i przyjęcie bardziej integracyjnego podejścia do umiejętności cyfrowych.

Dzięki realizacji projektu zostanie stworzony m.in. kurs wraz podręcznikiem mający na celu w przystępny sposób przedstawienie zagadnień związanych z „low code”.

Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum składającego się z 6 uczelni:

  • UNIVERZA V MARIBORU (Słowenia) – koordynator projektu
  • AKADEMIA LEONA KOZMINSKIEGO (Polska)
  • ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE (Słowacja)
  • SVEUCILISTE U ZAGREBU (Chorwacja)
  • UNIVERSITAT LINZ (Austria)
  • DIETHNES PANEPISTIMIO ELLADOS (Grecja)

Projekt rozpoczął się 1.11.2021 r., a jego koniec zaplanowano 1.11.2023 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu www.beeapex.eu