Artificial Intelligence in Business Major PL

AI2.png

Artificial Intelligence in Business - zakres studiów na kierunku Master in Management

O zakresie

Głównym celem studiów z zakresu Artificial Intelligence in Business jest dostarczenie studentom aktualnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do skutecznego wdrażania technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (SI) do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych.

W trakcie studiów studenci będą rozwijać swoje kompetencje programistyczne i naukowo-dydaktyczne, a także nauczą się stosować deep learning i przetwarzanie języka naturalnego w praktyce biznesowej i strategiach organizacyjnych. Ponadto studenci będą mieli do dyspozycji różne warsztaty związane z Algorithmic Bias oraz AI Ethics and Governance, a także nowe i pojawiające się modele biznesowe. Ten kierunek to okazja do głębokiego zanurzenia się w kolejną falę cyfrowej transformacji organizacji, która obejmuje SI, zarządzanie danymi, edge computing i IoT, ale nie stroni od problemów społecznych.

Jest to doskonały wybór dla tych, którzy łączą umiejętności technologiczne z zaawansowanymi kompetencjami zarządczymi. Program ma na celu wykształcenie kolejnego pokolenia przedsiębiorców technologicznych, gotowych rozwiązywać globalne problemy poprzez wykorzystanie SI.

Studenci, którzy w toku studiów pierwszego stopnia nie nabyli umiejętności w zakresie języka Python i uczenia maszynowego, a są zainteresowani wyborem zakresu Artificial Intelligence in Business, powinni zrealizować na pierwszym roku studiów magisterskich dwa następujące przedmioty, oferowane jako przedmioty do wyboru:  

  • Basic Python and Machine Learning (Podstawy języka programowania Python i uczenia maszynowego) (pierwszy semestr)*
  • Designing applications with low and no code tools (Projektowanie aplikacji z użyciem narzędzi low code i no code) (drugi semestr)*

Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

Partnerzy zakresu

Słowo od kierownika studiów

dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Stworzyliśmy ten zakres studiów, ponieważ wierzymy, że technologie powszechnego użytku, takie jak sztuczna inteligencja, zmienią nasze życie i nasz świat zawodowy. Wierzymy również, że im więcej z nas czuje się pewnie w korzystaniu z SI, tym lepiej dla wszystkich. Uczciwa, przejrzysta i dostępna AI dla szerokich zastosowań biznesowych to misja, którą podejmujemy.

Prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska, lider zakresu

mgr Jan Zygmuntowski

Innowacja nigdy nie może być traktowana jako coś oczywistego. Wierzymy, że liderzy muszą lepiej zrozumieć sztuczną inteligencję i technologie oparte na danych, aby być aktywnymi uczestnikami trwającej rewolucji technologicznej. Naszym celem jest wyposażenie studentów tego zakresu w odpowiednie umiejętności, aby mogli czerpać korzyści ze zmiany, ale także kierować zmianą. W końcu używamy narzędzi tylko do rozwiązywania problemów, więc zaprojektowaliśmy zakres studiów, aby rozwinąć tę zdolność rozwiązywania problemów.

 

mgr Jan Zygmuntowski, Koordynator kierunku Management and Artificial Intelligence

 

Atuty programu

1
Jedyny taki zakres studiów w regionie

Nasi studenci będą mieli okazję podjąć edukację na jedynym tego typu zakresu studiów w regionie. Unikalna mieszanka umiejętności technologicznych i kompetencji menedżerskich przyciąga kandydatów z całego świata, czyniąc zakres regionalnym centrum gospodarki cyfrowej.

2
Doświadczeni wykładowcy

Zakres studiów jest prowadzony przez wybitnych wykładowców z dużym międzynarodowym doświadczeniem. Nasi pracownicy naukowi są zarówno praktykami w biznesie, jak i pracownikami akademickimi, rozumiejąc potrzeby przekraczania branżowych barier.

3
Partnerzy technologiczni

Aby zapewnić studentom poznanie najlepszych praktyk branżowych, nawiązaliśmy bliską współpracę z dostawcami technologicznymi. Wiodące firmy oferują swoje narzędzia, wiedzę i możliwości rozwoju kariery studentom Akademii Leona Koźmińskiego.

4
Profesjonalne warsztaty praktyczne

Studenci uczą się poprzez bezpośrednią pracę z kodem i na rzeczywistych problemach biznesowych. Wykładowcy służą jako mentorzy w tym procesie, pomagając w trudnościach technicznych i projektach doradczych.

5
Perspektywy rozwijających się technologii

Program nigdy nie przestaje być aktualizowany. Zawsze upewniamy się, że najnowsze i nadchodzące technologie są brane pod uwagę, co pozwala studentom wyprzedzić rynek w zrozumieniu, jakie innowacje nadejdą w przyszłości.

Perspektywy zatrudnienia

Studia dają wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku specjalisty analizy danych. Dają też wartościowe przygotowanie do pracy w konsultingu (zwłaszcza konsultingu IT) i w korporacjach na stanowiskach menedżerskich.

Typowe organizacje zatrudniające absolwentów to przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, banki, firmy ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne, ale także administracja publiczna, jak również centra badawcze analityki danych, jak i organizacje skoncentrowane na cyfrowej gospodarce: e-commerce, start-upy.

Realizowane przedmioty

W ramach zakresu możesz się spodziewać takich przedmiotów jak:

  • Programming in R
  • Managing IT and AI Projects
  • Deep Learning
  • Natural Language Processing

Organizacja zajęć

Studia niestacjonarne online

Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki (popołudniami) oraz w soboty i niedziele (rano i popołudniami).