Akademickie Mazowsze

Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

 

 

 

Czas trwania
30.10.2009 - 28.02.2012
Budżet
Koszty
5 466 384,00 PLN; budżet ALK: 515 253,15 PLN Wsparcie finansowe: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w ramach: Poddziałania 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Zrzeszone w ramach inicjatywy placówki opracowały modele ewolucji szkół wyższych w obrębie Województwa Mazowieckiego w perspektywie 2030 roku, które mają przyczyniać się do wydajnego działania instytucji naukowych w zmieniających się warunkach rynkowych. Efektem podjętych czynności było określenie strategicznych dziedzin kształcenia akademickiego na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy w 4 obszarach: technika, biologia, nauki społeczne oraz humanistyczne. Towarzyszyło temu wytypowanie kluczowych ścieżek postępowania, ułatwiających współpracę między szkołami wyższymi, a niższymi szczeblami kształcenia oraz sferą gospodarczą

W projekcie Akademia Leona Koźmińskiego odpowiedzialna była za przygotowanie specjalistycznych raportów o charakterze strategicznym, w tym analizę SWOT scenariuszy i modelu OMA oraz przeprowadzania konkursów na druk publikacji, a także monitorowania całego procesu ich przygotowania a potem wydania. 

Dzięki projektowi powstała znaczna ilość publikacji, przybliżającej sytuację dzisiejszego szkolnictwa wyższego, które pobudziły publiczne dyskusje na ten temat w szerszych gremiach. Wyniki projektu stanowią dobry materiał dla osób przygotowujących się do tworzenia strategii rozwoju swoich szkół wyższych.