AIDA

escp

AIDA

Association Internationale De Droit Des Assurances
 

AIDA jest międzynarodowym związkiem prawników ubezpieczeniowych, który powstał w celu  promocji i rozwoju międzynarodowego oraz krajowego prawa ubezpieczeń.

Celem AIDA jest przedstawianie branży ubezpieczeniowej propozycji możliwych do przyjęcia zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, prowadzących do harmonizacji prawa ubezpieczeniowego lub harmonizacji metod rozwiązywania sporów ubezpieczeniowych.

AIDA współpracuje z instytucjami naukowymi, zajmującymi się zagadnieniami prawa ubezpieczeniowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

Oficjalnymi językami AIDA są: angielski, francuski, hiszpański i włoski. Większość spotkań AIDA i jej Grup Roboczych jest  tłumaczona, w celu umożliwienia uczestnictwa słuchaczom z jak największej liczby państw.

W Polsce AIDA działa przez polski Oddział, który jest afiliowany przy Akademii Leona Koźmińskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi stronami polskiego Oddziału AIDA.

Historia

Międzynarodowy Związek Prawa Ubezpieczeniowego (AIDA) został założony 28 kwietnia 1960 r. w Luksemburgu. Podczas pierwszego zgromadzenia założycieli, przeprowadzonego w International University of Comparative Sciences, szesnastu założycieli organizacji powołało tymczasowy Komitet Dyrektorów i dwóch współprzewodniczących, prof. Antigono Donatiego i prof. Hansa Möllera, którym powierzono budowę oddziałów krajowych AIDA w krajach latynoskich, anglosaskich i germańskich.

alk

Pierwszy oddział narodowy AIDA powstał 19 maja 1960 r. we Włoszech. Z końcem roku 1960 istniało już 16 oddziałów w Europie, Ameryce i Azji. Pierwszy ogólnoświatowy kongres AIDA odbył się w dniach 4- 7 kwietnia 1962 r. 

Drugi międzynarodowy kongres AIDA odbył się w 1966 w Hamburgu. 

Od 1966 r. kongresy AIDA odbywały się co 4 lata w Paryżu (1970), Lozannie (1978), Londynie (1982), Budapeszcie (1986), Kopenhadze (1990), Sydney (1994), Marakeszu (1998), Nowym Jorku (2002), Buenos Aires (2006) oraz ponownie w Paryżu (2010). 

Niezależnie od światowych kongresów regulaminy AIDA umożliwiają oddziałom krajowym organizowanie konferencji na lokalnym lub międzynarodowym szczeblu. Dotychczas odbyły się 4 konferencje panamerykańskie oraz 7 konferencji Ibero-Latynoamerykańskich.

Dodatkowo AIDA utworzyła specjalne międzynarodowe Grupy Robocze, zrzeszające przedstawicieli wielu oddziałów krajowych. 

Nadrzędnym celem kongresów jest debata na najważniejsze tematy ubezpieczeniowe na szczeblu międzynarodowym. Oddziały krajowe analizują określone zagadnienia z krajowego punktu widzenia oraz proponują odpowiednie rozwiązania. Niektóre oddziały krajowe organizują konferencje w celu przedyskutowania określonych  problemów z międzynarodowej perspektywy.

Polski Oddział AIDA jest afiliowany przy Akademii Leona Koźmińskiego

Misją polskiego Oddziału jest aktywne przyczynienie się i uczestnictwo w rozwijaniu prawa ubezpieczeniowego w Polsce i Europie z korzyścią dla społeczeństwa. 

Celami polskiego Oddziału są: 1.  rozwijanie prawa ubezpieczeniowego i monitorowanie kierunków jego rozwoju; 2.  prowadzenie badań w zakresie prawa ubezpieczeniowego; 3.  wspieranie realizacji celów i przedsięwzięć podejmowanych przez AIDA Europe i AIDA World; 4.  ułatwianie komunikacji i przepływu wiedzy ubezpieczeniowej pomiędzy Polską i innymi krajami (w obie strony); 5.  upowszechnianie wiedzy na temat prawa ubezpieczeniowego; 6.  integracja polskich i zagranicznych prawników ubezpieczeniowych.

Polski Oddział tworzy żywą, zorientowaną międzynarodowo organizację zrzeszającą prawników ubezpieczeniowych działających na rynku, w uczelniach i w podmiotach regulujących. 

 • prof. UŁ dr hab. Bartosz Kucharski- Przewodniczący Oddziału AIDA Polska - obecnie
 • prof. UG dr hab. Dorota Maśniak – Przewodnicząca Oddziału AIDA Polska w latach 2020-2022
 • prof. ALK dr hab.  Katarzyna Malinowska –Przewodnicząca Oddziału AIDA Polska w latach 2018-2020
 • mec. Anna Tarasiuk- Przewodnicząca Oddziału AIDA Polska w latach 2016-2018, Członek PREZYDIUM GLOBAL AIDA
 • Piotr Wrzesiński
 • Kamil Muniak
 • Rafał Szordykowski
 • Małgorzata Surdek
 • Anna Tarasiuk - koordynator ds. kontaktów z ALK
 • prof. UŁ dr hab. Monika Szaraniec
 • prof. UMK dr hab. Monika Wałachowska
 • prof. ALK dr hab. Mariusz Maciejewski
 • prof. ALK dr hab. Katarzyna Malinowska – koordynator ds. kontaktów z ALK
 • prof. UŁ dr hab. Bartosz Kucharski
 • prof. UKSW dr hab. Dariusz Fuchs
 • prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki
 • prof. UŚ dr hab. Mariusz Fras
 • dr Michał Ziemiak
 • Witold Janusz
 • Piotr Narloch
 • prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach
 • prof. URZ dr hab. Wojciech Mogilski

Damian Littwin

Dawid Rogoziński

Kontakt / Członkostwo

Jeśli chcesz włączyć się w działalność polskiego oddziału AIDA, skontaktuj się z nami mailowo: littwin.damian@gmail.com

 

Minione konferencje i seminaria

 • X – jubileuszowa - Konferencja Naukowa Polskiego Oddziału AIDA "Sądowe i pozasądowe metody rozwiązywania sporów w ubezpieczeniach" 

link do programu i wystąpień

"Publikacja z artykułami i innymi materiałami pokonferencyjnymi ukaże się w numerze 3/2023 Gdańskich Studiów Prawniczych (jesień 2023) i będzie dostępna online (opensource). Zapraszamy do śledzenia aktualności." 

 • Ubezpieczenia cyber risk - seminarium AIDA Polska

link do seminarium

 • Zwrot kosztów uprzątnięcia jezdni po wypadku - seminarium AIDA Polska 

link do seminarium

 • Konferencja naukowa AIDA Polska: Zakres swobody umów w ustalaniu odszkodowania z AC

link do prelekcji

link do panelu dyskusyjnego: link do panelu dyskusyjnego

 

 • Pojęcie ruchu pojazdu, a ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - seminarium AIDA Polska

link do seminarium on-line link do seminarium on-line

AIDA 2020

 

IX Międzynarodowa Konferencja Polskiego Oddziału AIDA odbyła się 5 listopada 2020 roku.

Program konferencji

AIDA 2019

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Oddziału AIDA odbyła się 19 września 2019 roku.

Ryzyko i ubezpieczenia w ochronie środowiska

W programie między innymi:

 • Ryzyko i ubezpieczenia w obliczu zmian klimatycznych
 • Ubezpieczenia ryzyka środowiskowego jako element systemu zarządzania w standardach ISO 14001
 • Ubezpieczenia a zanieczyszczenia środowiska
 • Ubezpieczenia jako narzędzie zarządzania ryzykiem w rolnictwie
 • Ryzyka i ubezpieczenia katastroficzne
 • Ubezpieczalność ryzyk środowiskowych 

Szczegółowy program konferencji

VII KONFERENCJA AIDA EUROPE odbyła się 12-13 kwietnia 2018 Szczegółowy program

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POLSKIEGO ODDZIAŁU AIDA odbyła się 5 czerwca 2017 Szczegółowy program

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POLSKIEGO ODDZIAŁU AIDA odbyła się 14 października 2016 Szczegółowy program

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POLSKIEGO ODDZIAŁU AIDA odbyła się 1 grudnia 2014 Szczegółowy program

Konferencja „Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych - aktualne problemy” 9 października 2013 Szczegółowy program

Konferencja „E-insurance i nowe technologie w prawie ubezpieczeniowym” 12 października 2012 Szczegółowy program