Activ 50

Activ 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników

 

 

 

Czas trwania
01.04.2014 - 29.05.2015
Budżet
Koszty
1 996 250,00 PLN
Koszty
Budżet ALK: 463 723,92 PLN

Współcześnie wyraźnie rysuje się tendencja do starzenia się społeczeństwa polskiego. Odpowiedzią na te postępujące zmiany demograficzne jest program „Activ50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”. Celem jest aktywizowanie tej coraz liczniejszej grupy społecznej. Myśląc o przyszłości Polski, należy zachęcać seniorów do edukacji oraz różnorodnych aktywności. Podstawowym założeniem inicjatywy jest przede wszystkim wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie możliwości utrzymania zatrudnienia pracujących osób po 50 roku życia w województwie mazowieckim oraz pomoc przy podnoszeniu ich konkurencyjności na rynku pracy.

Działania uwzględniały stworzenie:  

  • PORADNIKA POLITYKI ZARZĄDZANIA WIEKIEM W MŚP (za przygotowanie odpowiedzialna była Akademia Rozwoju Filantropii) wraz z filmem promującym zarządzanie wiekiem i równość szans ze względu na wiek, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet.
  • NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCYCH KOMPETENCJE ZAWODOWE OSÓB PRACUJĄCYCH 50+ w MŚP (za opracowanie tego produktu odpowiedzialna była Akademia Leona Koźmińskiego), służące diagnozowaniu luk w kompetencjach zawodowych pracowników względem wymogów stawianych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy.
  • NAWIGATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (za przygotowanie tego produktu odpowiedzialne było Miasto Stołeczne), to narzędzie krok po kroku będzie wskazywało, jakie czynności musi podjąć osoba 50+, aby rozpocząć swoją działalność gospodarczą. Aplikacja podpowie gdzie może uzyskać dodatkową pomoc (doradczą, finansową, szkoleniową).
Strona www projektu
Strona www projektu