Prezentacja, analiza i przekształcanie danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia: 13-14.01.2020 r.
 • Cena szkolenia: 1600 zł brutto (stawka zw. z VAT)*
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 1440 zł (stawka zw. z VAT)*

*Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

TRENER 

Dr Bartłomiej Cegłowski

Bartłomiej Cegłowski jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i partnerem w firmie konsultingowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz związanych z budowaniem systemów controllingu i zarządzania wartością. Od blisko dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych.

Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych. Współautor kilku książek, m.in. wydanego przez PWN podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. W dorobku posiada też wiele artykułów z zakresu finansów i controllingu, opublikowanych między innymi w periodykach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.

ADRESACI SZKOLENIA 

 • osoby zainteresowane problematyką prezentowania danych i ich analizy jak również przekształcania na potrzeby różnych raportów;
 • osoby chcące poszerzyć swoje praktyczne umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym uwzględniając jego najnowsze możliwości, jak np. Power Query, Power Pivot czy Power Map.

CEL SZKOLENIA 

 • Przekazanie zasad tworzenia poprawnych wykresów w Excelu oraz możliwości ich rozbudowy, 
 • Wskazanie możliwości wykorzystania w praktyce różnych narzędzi Excela, takich jak: tabele przestawne, formatowanie warunkowe, tabele danych, menedżer scenariuszy i inne),
 • Przećwiczenie nowych możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego dzięki zastosowaniu dodatków Power Query, Power Pivot i Power Map,
 • Pokazanie możliwości analizowania ryzyka poprzez analizy wrażliwości, scenariuszowe i Monte Carlo.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

 • Nabycie umiejętności prezentowania danych w arkuszu kalkulacyjnym,
 • Poznanie technik uatrakcyjniania wykresów i przygotowywania pulpitów menedżerskich,
 • Przyspieszenie wnioskowania dzięki zastosowaniu formatowania warunkowego i wykresów
 • Nauka pracy z tabelami i wykresami przestawnymi
 • Poznanie najnowszych narzędzi dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym.

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz