Koźmiński w ekosystemie uczelni ESA
22.02.2021

Europejska Agencja Kosmiczna w Koźmińskim

Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency, ESA) nawiązała stałe partnerstwo z Akademią Leona Koźmińskiego. To kolejny krok agencji do zbudowania ekosystemu relacji z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europe pod nazwą „ESA Lab”. Koźmiński jest obecnie jedyną krajową uczelnią, która kształci kadry menadżerskie dla przemysłu kosmicznego.

W piątek 19 lutego 2021 odbyła się konferencja poświęcona inauguracji współpracy pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną a Akademią Leona Koźmińskiego w ramach platformy ESALab. Kluczowym celem tej inicjatywy podjętej przez ESA jest współpraca akademicka - tak w dziedzinie badań naukowych, jak i realizacji wysokiej jakości programów edukacyjnych w zakresie przedmiotów związanych z projektami zrównoważonego biznesu i możliwościami dla przedsiębiorców, jakie stwarza pokojowa eksploracja przestrzeni kosmicznej.

Realizacja wspólnego dla Europy programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, a co za tym idzie – rozwój europejskiego przemysłu kosmicznego to główny cel Europejskiej Agencji Kosmicznej. Budowa zaplecza badawczego i dydaktycznego w porozumieniu z europejskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi jest jednym z kluczowych elementów przedsięwzięcia. W ESA Lab zrzeszonych jest już 14 uczelni z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch czy Norwegii. W grudniu analogiczne partnerstwo z ESA Lab podpisała Politechnika Gdańska.

– Każdą z uczelni wybranych przez Europejską Agencję Kosmiczną wyróżnia unikatowa kompetencja wynikającą z realizowanych przedsięwzięć „kosmicznych” – mówi prof. ALK dr hab. Katarzyna Malinowska z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspertka od zarządzania ryzykiem projektów kosmicznych, autorka programu studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym” oraz szefowa Centrum Badań Kosmicznych w Koźmińskim.

– Naszą specjalizacją, którą dostrzegła ESA, jest rozwój kadr menadżerskich dla firm i instytucji działających na rzecz eksploracji kosmosu. W 2020 roku uruchomiliśmy pierwsze w Polsce studia podyplomowe, dzięki którym już w czerwcu nasz rynek wzbogaci się o kilkunastu nowych specjalistów przygotowanych do zarządzania projektami kosmicznymi. Od lat prowadzimy projekty naukowe dotyczące ryzyk towarzyszących eksploracji kosmosu – tłumaczy ekspertka z Koźmińskiego.

– Te partnerstwa – z naszą uczelnią i Politechniką Gdańską, to dowód na to, że Europejska Agencja Kosmiczna dostrzega i docenia przedsiębiorczość technologiczną Polaków. Polska jest postrzegana jako zaplecze przemysłowe, które ma podstawy, aby być wsparciem dla europejskiego sektora kosmicznego – uważa prof. ALK dr hab. Robert Rządca, prorektor ds. nauki w Koźmińskim.

Kosmos w Koźmińskim – cyberbezpieczeństwo i inżynieria ryzyk kosmicznych

Akademia Leona Koźmińskiego od kilku lat, we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną i Agencją Rozwoju Przemysłu SA, organizuje seminaria naukowe i konferencje na temat uwarunkowań rozwoju sektora kosmicznego w Polsce, cyberbezpieczeństwa w sektorze kosmicznym, górnictwa kosmicznego czy inżynierii ryzyk kosmicznych. Uczelnia prowadzi badania nad prawnymi aspektami działalności kosmicznej oraz kwestią regulacji systemowych, jest współorganizatorem European Rover Challenge. Akademia Leona Koźmińskiego pracuje także nad wspólnym przedsięwzięciem badawczym dotyczącym cyberbezpieczeństwa w sektorze kosmicznym z Akademią Sztuki Wojennej.

ESA Lab – 13 europejskich uczelni i 13 specjalizacji

Polska

 • Akademia Leona Koźmińskiego, biznes w sektorze kosmicznym
 • Politechnika Gdańska, inżynieria kosmiczna

Wielka Brytania

 • University of Central Lancashire, wartość publiczna ESA
 • University College London, badania interdyscyplinarne
 • University of Oxford, SI i technologie kwantowe

Francja

 • PSL Research University, medycyna kosmiczna
 • École centrale Paris, ekonomia kosmiczna i eksploracja dalekiego kosmosu
 • HEC Paris, eksploracja kosmosu

Norwegia Norwegian University of Science and Technology, teledetekcja, SI, systemy kosmiczne

Niemcy Technical University of Darmstadt, inżynieria symultaniczna napędy kosmiczne i kosmiczne systemy transportowe

Włochy

 • Università Ca' Foscari Venezia, zrównoważony rozwój i zarządzanie ryzykiem
 • SDA Bocconi School of Management, ewolucja gospodarki kosmicznej

Rumunia University POLITEHNICA of Bucharest, nawigacja satelitarna dla zastosowań naukowych, 5G, SI, uczenie maszynowe

Rola Europejskiej Agencji Kosmicznej

Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency, ESA) została utworzona na mocy Konwencji podpisanej w Paryżu 30 maja 1975 roku. Jest organizacją międzyrządową. Jej zadanie to realizacja wspólnego, europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Agencja wspiera też rozwój nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu w państwach członkowskich. W Polsce za stymulowanie rozwoju przemysłu kosmicznego i jego regulację odgrywa Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) – agencja rządowa, która powstała na mocy ustawy z 26 września 2014 r. Jej zadaniem jest m.in. współpraca z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a w przyszłości, po uchwaleniu polskiego prawa o działalności kosmicznej, także licencjonowanie misji kosmicznych.

Inne działania ALK związane z sektorem kosmicznym:

1.    Seminaria naukowe i konferencje:  

 • 24/25.10.2018, ”Uwarunkowania rozwoju sektora kosmicznego w Polsce”.  
 • 17.01.2019 Seminarium Naukowe, pt.: „Cyberbezpieczeństwo w sektorze kosmicznym”  
 • 28.02.2019 Seminarium Naukowe pt: „Górnictwo kosmiczne”  
 • 10.04.2019 Konferencja: „Inżynieria Ryzyk Kosmicznych” [we współpracy z ARP] 
 • 20.04.2020 II Konferencja „Inżyniera Ryzyk Kosmicznych” [we współpracy z POLSA i ARP] 
 • Panel o sektorze kosmicznym na Forum Bezpieczeństwa Sektora Morskiego i Kosmicznego – 10.01.2019  
 • Panel o rozwoju sektora kosmicznego w Polsce na Forum Ekonomicznym w Krynicy – 4.09.2019  
 • 2020 seria podwieczorków kosmicznych [informacje na stronie Centrum Studiów Kosmicznych na Facebook]: "Czy kosmos może nas uratować”, „Czy Polska powinna regulować górnictwo kosmiczne”

  „Ryzyka krótko i średnio terminowe w polskim sektorze kosmicznym”

 • 2020/2021 Seria paneli dyskusyjnych pt. „Kosmos a ….” mająca na celu pokazanie przecięć sektorowych pomiędzy sektorem kosmicznym a różnymi gałęziami gospodarki, w tym kosmos a rolnictwo, kosmos a transport, kosmos a ubezpieczenia (w toku, organizowana we współpracy z POLSA)
 • Współorganizacja konferencji naukowo – biznesowej przy European Rover Challenge 13-14.09.2019, 13-15.09.2020 (link do oficjalnego video z naszym udziałem)

2.    Program studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym” (I edycja w toku)

3.    Współpraca instytucjonalna

 • Polska Agencja Kosmiczna:

- współpraca w obszarze badań nad zakresem regulacji działalności kosmicznej; - współpraca w obszarze projektów badawczych związanych z kształceniem kadr w polskim sektorze kosmicznym;

 • Akademia Sztuki Wojennej:

- współpraca w zakresie badań nad situational awarness oraz cyberbezpieczeństwa w sektorze kosmicznym (projekty w przygotowaniu).

 • Agencja Rozwoju Przemysłu [umowa w podpisie, ale współpraca faktyczna trwa od 2 lat]