Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach

Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach

Level
Studia I stopnia
Duration
3 lata
Language
PL
Obtained title
Licencjat
Mode
Tryb stacjonarny,
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O STUDIACH

CEL STUDIÓW

Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach stanowi realną odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy. Program studiów integruje wiedzę z zakresu zarządzania oraz współczesnej socjologii mediów i technologii cyfrowych z praktyką biznesową. Interdyscyplinarne podłoże, silnie osadzone w społecznym i medialnym wymiarze działań biznesowych, stanowi unikatową ofertę na rynku usług edukacyjnych. 

Nasz absolwent to specjalista o szerokich horyzontach, potrafiący wykorzystać swoje kompetencje naukowe i praktyczne, szybko uczący się nowych umiejętności, doskonale wpisujący się w ideę kształcenia ustawicznego, czyli uczenia się przez całe życie. 

Uczestnicy studiów Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach w ALK: 

 • zdobywają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, co umożliwia im elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się wymogów rynku pracy oraz uczenie się i zdobywanie nowych kwalifikacji na dalszych etapach życia 

 • doskonalą kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak i tworzenia rozpowszechnianych za ich pośrednictwem treści

 • przygotowują się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie nowych mediów 

 • rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne 

 • uczą się zdobywać i selekcjonować informacje oraz skutecznie formułować przekazy informacyjne – zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. 

 • mają możliwość odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych w mediach (tradycyjnych i nowych), a także w firmach z branży cyfrowych technologii badawczych i komunikacyjnych  

Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z zarządzania i socjologii w biznesie i mediach.

ATUTY KIERUNKU

1
Duża liczba zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych

Specyfiką programu jest duża liczba zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych, łączących teorię i praktykę zarządzania z przekazywaniem wiedzy o działaniach oraz roli tradycyjnych i nowych mediów. 

2
Spotkania z wybitnymi osobistościami

W trakcie studiów organizowane są spotkania ze znamienitymi socjologami, dziennikarzami, praktykami biznesu oraz menedżerami mediów. Ostatnio do ich grona dołączył Marcin Bąkiewicz, Dyrektor muzyczny Antyradia, który od września 2021 pełni również obowiązki redaktora naczelnego i dyrektora programowego stacji.

Program studiów jest objęty działaniami Rady Marketingu i Transformacji Cyfrowej ALK, która czynnie wspiera działania dydaktyczne i naukowe poprzez eksperckie wystąpienia i spotkania online ze studentami.

3
Wykładowcy-praktycy

Wykładowcy na tym kierunku posiadają nie tylko rozległą wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Biorą czynny udział w komentowaniu bieżących wydarzeń w mediach tradycyjnych i cyfrowych.

4
Wirtualna rzeczywistość

Część zajęć odbywa się z wykorzystaniem innowacyjnych, interaktywnych metod dydaktycznych, w tym technologii wirtualnej rzeczywistości. 

5
Praktyki w trakcie studiów

Studenci ALK mają możliwość odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych w mediach (tradycyjnych i nowych), a także w firmach z branży cyfrowych technologii badawczych i komunikacyjnych.

6
Pracownie medialne

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w profesjonalnych pracowniach medialnych oraz w laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt i oprogramowanie powszechnie stosowane w erze gospodarki cyfrowej. 

7
Możliwość kontynuacji edukacji w szkole doktorskiej

Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zarządzaniu w dyscyplinie zarządzanie, a także stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

PARTNERAMI STUDIÓW SĄ:

Kuźniar Media Group – łączy pod jednym dachem kilka marek: butikową agencję kreatywną Kuźniar Media, dom podcastowy treści premium Voice House i biuro podróży goforworld. Realizuje podcasty premium, niestandardowe realizacje video, komunikację marek, influencer marketing & management, prowadzenie eventów i organizację wyjazdów firmowych i osobistych.

Agencja Kuźniar Media, założona przez Jarosława Kuźniara, przygotowuje szyte na miarę, kompleksowe strategie marketingowe dla firm i marek osobistych i zajmujemy się ich realizacją. Tworzy najlepszej jakości produkty i odpowiada za mądrą komunikację online i offline. Specjalizuje się w szkoleniach liderów w obszarze wystąpień publicznych, storytellingu, personal brandingu, podcastów. Reprezentuje przedsiębiorców i ambitnych twórców, pomagając im sprawnie opowiadać historie. Więcej informacji

Voice House – niezależna sieć podcastów premium, która należy do Kuźniar Media Group. Realizuje treści audio, video i live dla marek i twórców – od koncepcji audycji, przez produkcję, postprodukcję, warstwę graficzną, muzyczną aż po finał, czyli dystrybucję. 

Voice House jest też wydawcą własnych podcastów i videocastów premium, w których stawia na merytoryczne treści i udostępnia przestrzeń do działania autorytetom w swoich dziedzinach. Oryginalne serie „Technologicznie” i „Ekonomicznie” zdobywają wysokie miejsca w rankingach popularności, „Nie taka sztuczna inteligencja" już w 2020 r. zwróciła oczy na AI w podcastingu, a nowatorskie audycje  „AI in brief” i „Ukraine in brief”, jako pierwsze w Polsce powstają przy wsparciu sztucznej inteligencji z wygenerowanym cyfrowo głosem Jarosława Kuźniara. Więcej informacji Grupa CANAL+ Polska – wiodący producent kanałów telewizyjnych segmentu premium oraz kanałów tematycznych oferującym unikalne połączenie treści programowych segmentu premium, nowatorskiej technologii i szerokiej sieci dystrybucji. Grupa CANAL+ Polska obsługuje ponad 2,7 miliona klientów (dane na dzień 31 grudnia 2020 r.) i jest drugim największym dostawcą usług płatnej telewizji w Polsce, z udziałem w rynku tradycyjnej płatnej telewizji w wysokości 20,4%. Więcej informacji

Newspoint – firma świadcząca kompleksowe usługi związane z monitoringiem i badaniami mediów: monitoring Internetu (media społecznościowe, fora, blogi, portale i serwisy internetowe), monitoring prasy, radia i telewizji, pogłębione raporty i analizy medialne oraz usługi badawcze w oparciu o metody ilościowe i jakościowe, m.in. analizę treści, text mining, analitykę Social Media, mapping influencerów. Newspoint monitoruje 75 języków i 170 rynków. Więcej informacji

brief.pl – jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych w Biznesie oraz projektu Dream Employer. Więcej informacji

mElements S.A. – technologiczna spółka z Grupy mBanku, zajmująca się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań poprawiających doświadczenia zakupowe w e-commerce. Najbardziej znanym produktem spółki jest integrator płatności paynow. Więcej informacji

ADRESACI STUDIÓW

Studia są skierowane do osób, które chcą zdobyć gruntowną wiedzę:

 • z zakresu nauk społecznych i zarządzania, która może być wykorzystana w praktyce zawodowej w procesach zarządzania organizacją
 • do analizy zachowań ekonomicznych, postaw i opinii publicznej

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.  

figury

ZOBACZ FILM O KIERUNKU

SŁOWO OD KIEROWNIKA STUDIÓW

dr Krzysztof Kuźmicz

Żyjemy w erze cyfrowej, zanurzeni w przestrzeni mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych, które towarzyszą nam od świtu do zmierzchu. Architektura cyfrowego świata to także nowe realia rynkowe i społeczne: social media, cloud computing, big data, mobile technology, real-time computing, digital communications, Internet of Things, to tylko przykładowe zjawiska, które znajdują się w polu zainteresowań socjologii biznesu i mediów.

W toku studiów dowiecie się m.in. jak projektować efektywną komunikację biznesową, jak wykorzystać do tego narzędzia digital public relations oraz w jaki sposób prowadzić badania nad fenomenami społecznymi i społecznościami internetowymi, funkcjonowaniem organizacji biznesowych i jednostek w przestrzeni gospodarczej, społecznej i politycznej, kulturotwórczą i edukacyjną rolą mediów oraz relacjami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a technologią. Dowiecie się, jak zastosować cyfrowe narzędzia big data, data science i business intelligence w analizie i wizualizacji zjawisk społecznych.  

Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach w Akademii Leona Koźmińskiego to studia, które wyznaczają nowe trendy edukacyjne w zarządzaniu i cyfrowej socjologii. Absolwenci naszego kierunku to kompetentni, kreatywni, otwarci na wyzwania profesjonaliści przygotowani do pracy w mediach, biznesie i instytucjach badawczych. 

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:  

 • komunikacji społecznej oraz tradycyjnych i nowych mediów 

 • tworzenia i analizy informacji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

 • wiedzy o mediach, warsztacie dziennikarskim i współczesnych tendencjach rozwoju mediów 

 • badań socjologicznych Internetu i społeczeństwa sieciowego 

 • socjologii organizacji, przedsiębiorczości i biznesu 

 • podstaw marketingu internetowego i e-biznesu 

 • twórczego myślenia projektowego (m.in. design thinking i service design) 

 • psychologii mediów i komunikowania 

 • zarządzania w mediach i ekonomiki mediów 

 • projektowania strategii komunikacyjnych oraz działań digital public relation 

 • zastosowania big data i data science w realizacji przedsięwzięć biznesowych i medialnych 

 • elementów kultury popularnej i socjologii konsumpcji 

 • roli mediów w kryzysach 

 • metodologii i metod badań społecznych oraz diagnozy społecznej 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących w obszarze społeczeństwa informacyjnego takich jak: 

 • agencje reklamowe i PR 

 • przedsiębiorstwa zajmujące się marketingiem internetowym 

 • firmy konsultingowe 

 • media tradycyjne i cyfrowe 

 • ośrodki badawcze, szkoleniowe i konsultingowe 

 • redakcje portali i wortali internetowych 

 • sklepy internetowe 

 • instytucje zajmujące się e-handlem 

 • organizacje cyfrowej gospodarki

 • administracja rządowa i samorządowa 

 • organizacje pozarządowe 

 • pozostałe stanowiska związane z mediami i komunikacją społeczną 

PROGRAM

Ramowy program studiów

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE ZARZĄDZANIA I SOCJOLOGII W BIZNESIE I MEDIACH

 • Podstawy marketingu
 • Mikroekonomia
 • Mediaworking
 • Metodologia badań społecznych
 • Makroekonomia
 • Statystyka w zarządzaniu
 • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
 • Podstawy przedsiębiorczości i biznesplan
 • Architektura informacji i projektowanie doświadczeń użytkowników mediów 
 • Media: tradycyjne i nowe
 • Zarządzanie kapitałem ludzkimi lub Dobrostan w organizacji
 • Badania marketingowe 
 • Monitoring Mediów lub Data mining 
 • Metody badań mediów: audytorium – instytucje – teksty 
 • Marketing internetowy i e-biznes 
 • Warsztaty badawcze 
 • Design Thinking i Service Design
 • Kryzysy i media
 • Technologie sieciowe - społeczeństwo – kultura 
 • Problemy współczesnego świata w perspektywie socjologicznej 
 • Zarządzanie zmianą technologiczną 
 • Prawo gospodarcze lub Prawo mediów
 • Strategie organizacji 
 • Artificial Intelligence w biznesie i mediach 
 • Organizacje biznesowe XXI wieku 
 • Diagnoza społeczna 
 • Psychospołeczne aspekty mediów i komunikowania 
 • Ekonomika i zarządzanie w mediach 
 • Socjologia konsumpcji 
 • Dyskursy kultury popularnej 
 • Digital Public Relations 
 • Big Data i Data Science w biznesie i mediach 
 • Sociology Reading Workshop I: Texts in Business and Media 
 • Warsztat dyplomowy 
 • Praktyka zawodowa
 • Konwersatoria w języku angielskim 
 • Przedmioty do wyboru

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I OGÓLNE:

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy prawa
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy finansów
 • Profesjonalna komunikacja lub Komunikacja społeczna
 • Wstęp do socjologii
 • Metody ilościowe 
 • Język obcy
 • Podstawy filozofii i etyka w biznesie
 • Technologie informacyjne
Bigmanwithipad

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia stacjonarne:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela. 

SPOŁECZNOŚĆ

WIODĄCY WYKŁADOWCY

prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski

Profesor nauk społecznych. Ukończył w 1970 studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1982 roku uzyskał stopień naukowy doktora, w 2003 doktora habilitowanego. Wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest autorem licznych artykułów, raportów, monografii dotyczących radia i nowych mediów, w tym monografii Od radia Marconiego do mediów strumieniowych. Rewolucja technologiczna, ewolucja przekazu i odbioru (Warszawa 2020). Pracował w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1998-2012), w Centrum Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem na Uniwersytecie Minho w Bradze w Portugalii(2009-2011). Był członkiem Zarządu Polskiego Radia S.A. (1994-98), Dyrektorem Programu I PolskiegoRadia (2003-2005) członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2005 r. i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA (2011-2014). W latach 1995-2007 był członkiem i wiceprzewodniczącym Komisji Radiowej European Broadcasting Union w Genewie. Jest członkiem kilku rad redakcyjnych czasopism naukowych, w tym Radio Journal: International Studies in Broadcast&Audio Media i Central European Journal of Communication. 

dr hab. Gavin Rae

Kierownik Katedry Nauk Społecznych, socjolog mieszkający i pracujący w Polsce od ponad 20 lat, badacz i autor wielu publikacji z zakresu socjologii ekonomicznej. Pisał obszernie na temat polskiej polityki, społeczeństwa i gospodarki, a także na tematy związane z Europą Środkową i Wschodnią.

Opublikował dwie książki: Poland’s Return to Capitalism. From the Socialist Bloc to the European Union oraz Privatising Capital: The Commodification of Poland’s Welfare State. Obecnie prowadzi badanie między innymi na temat modeli państwa opiekuńczego w Unii Europejskiej i postaw Polaków wobec problemów społeczno-ekonomicznych.

Prowadził szereg kursów w języku angielskim i polskim w ALK, w tym Wstęp do socjologii, Socjologia ekonomiczna, Zarządzanie międzykulturowe, Europejskie społeczeństwo i kultura

dr Krzysztof Kuźmicz

Medioznawca, dziennikarz, pedagog medialny, badacz i nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor. Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik studiów pierwszego i drugiego stopnia: Zarządzanie - Socjologia biznesu i mediów. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Mediów i Technologii Edukacyjnych. Prezes Zarządu Instytutu Analiz Społecznych Quantum. Ekspert, badacz, trener w grantach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/krzysztofkuzmicz
www: kuzmicz.edu.pl

dr Piotr Pilch

Magister psychologii organizacji i pracy oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Warszawskiego. Starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Twórca i kierownik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju pracowników – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych i Menedżer ds. Szkoleń i Rozwoju.
Trener biznesu o 20-sto letnim stażu oraz szerokim i zróżnicowanym doświadczeniu. Autor kompleksowych programów szkoleniowych w obszarze kompetencji menedżerskich, jak i pojedynczych koncepcji szkoleń. Prowadzi szkolenia dla wiodących klientów z różnych typów branż.
Specjalizuje się w takich obszarach rozwoju pracowników jak kompetencje  menedżerskie, doskonalenie pracy zespołowej i zarządzanie zasobami ludzkimi. Prowadzi badania naukowe nad polityką organizacyjną i uwarunkowaniami sukcesu zawodowego w ramach których dokonuje adaptacji zagranicznych narzędzi badawczych do warunków polskich.

Agnieszka Zawadzka

Ekspertka zajmująca się psychologią pracy i organizacji, rozwojem kompetencji menedżerskich, współpracą zespołową, kapitałem psychologicznym i dobrostanem w organizacji.

Pełni obowiązki Dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego.

Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.  

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Julia Surala studentka socjologii ALK
Julia Surała

Już w październiku, na pierwszym roku studiów, wiedziałam, że kierunek socjologia biznesu i mediów to kierunek idealny dla mnie. Są to studia, które w ramach zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych łączą teorię socjologii wraz z jej praktyką w obszarze biznesu i mediów. Dzięki wykładowcom, którzy są wybitni nie tylko w teorii, ale również mają ogromną znajomość rynku i doświadczenie praktyczne w swoich dziedzinach, mam wielką okazję poznać świat biznesu i mediów od środka.

Patrycja Wieczorek socjologia I stopnia
Patrycja Wieczorek

Kierunek zarządzanie – socjologia biznesu i mediów to bardzo interesująca i perspektywiczna mieszanka przedmiotów związanych z szeroko pojętym zarządzaniem oraz zakresem, jakim jest socjologia biznesu i mediów. W pierwszym semestrze uczymy się podstaw i teorii po to, żeby z każdym następnym wykorzystywać tę wiedzę w coraz większej ilości przedmiotów praktycznych. Mamy możliwość zetknięcia się z bardzo zróżnicowaną i obszerną gamą zajęć, a nasi wykładowcy są nieskończonym źródłem wiedzy. Gdybym miała możliwość wybierania kierunku studiów jeszcze raz, ponownie wybrałabym socjologię biznesu i mediów.

ZASADY REKRUTACJI

Studia stacjonarne:

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem matematyki) = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie dwujęzycznym = 2,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony w załączniku do Uchwały Senatu Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc. 

  SKORZYSTAJ Z KALKULATORA PUNKTÓW

Studia niestacjonarne:  

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  

  Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.   

  Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia. 

  Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

  • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

  • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

  Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

  • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

  Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:30 oraz w soboty w godz. 10:00-14:00, i znajduje się w pokoju D/128.

  Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

  1
  Rejestracja

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni.

  2
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

  Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

  20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

  SWIFT Code: PKOPPLPW 

  IBAN: PL 

  Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

  3
  Złożenie dokumentów

  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

  4
  Decyzja

  Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

  5
  Podpisanie umowy

  Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

  Specjalista ds. rekrutacji i marketingu
  Daria Nowotna

  OPŁATY

  ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

  Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

  Opłaty - studia stacjonarne
  I rok II rok III rok
  Płatność za semestr 10 100 zł 11 400 zł 12 500 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 040 zł 5 x 2 300 zł 5 x 2 520 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł
  Opłaty - studia niestacjonarne
  I rok II rok III rok
  Płatność za semestr 9 100 zł 10 500 zł 11 500 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 840 zł 5 x 2 120 zł 5 x 2 320 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł

  Koźmiński to więcej niż studia - dbamy o Twój rozwój.

  W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: