Inauguracja Rektor 2021
05.10.2021

Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Akademii Leona Koźmińskiego podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022

Pełne przemówienie w formie wideo dostępne TUTAJ  

Wsparcie, współpraca, zaufanie, odpowiedzialność – w przemówieniu inaugurującym rok akademicki 2021/2022 Rektor naszej Akademii prof. Grzegorz Mazurek nawiązuje do wartości kluczowych, a także mówi o aspiracjach i wyzwaniach, które uczelnia stawia przed sobą.

Otwierając nowy rok akademicki 2021/2022, Rektor prof. Grzegorz Mazurek nie mógł nie nawiązać do minionych miesięcy, w tym do trudnej sytuacji związanej z pandemią, z którą od ponad roku zmaga się cały świat. 

"Z mojej perspektywy to był rok nie tyle cyfryzacji czy pandemii, ale rok kluczowych w życiu wartości – wsparcia, pomocy, współpracy, zaufania, odpowiedzialności. Był to rok zdobywania zaufania do uczelni. Byliśmy razem, pomimo izolacji pandemicznej. Razem w rozumieniu wspólnoty środowiskowej. Technologie cyfrowe dały nam tlen, by w tej mętnej wodzie pandemii było czym oddychać" – powiedział prof. Mazurek.

Mówiąc o misji uczelni i jej zaangażowaniu na rzecz otoczenia społeczno-ekonomicznego, Rektor wymienił „trzy megatrendy oddziałujące na współczesną edukację i naukę: perspektywę relacji z otoczeniem, perspektywę cyfrowej transformacji oraz perspektywę inkluzywnego, odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju”. 

Zapewnił, jak ważne są dla uczelni działania w każdym z tych obszarów oraz podał przykłady konkretnych sukcesów, jakie odnosi – od bliskiej współpracy programowej z biznesem, przez partnerstwa z uczelniami światowej klasy, po akredytacje i rankingi międzynarodowe, w których jest reprezentowana jak żadna inna polska uczelnia. 

Zwracając się do studentów i studentek, Rektor zachęcał, by dobrze wykorzystali czas studiów, skorzystali z możliwości wymiany międzynarodowej, nawiązali wartościowe kontakty na całe życie, rozwijali kreatywność i krytyczne myślenie: 

"Musimy was uczyć, jak się oduczać, musimy was uczyć, jak poszukiwać odpowiedzi, a nie jak wygląda odpowiedź, musimy was uczyć, jak wątpić, kwestionować i krytycznie patrzeć na informacje. Musimy was przekonać do tego, że nauka to styl życia. Jeśli tego zechcecie, Koźmiński będzie partnerem waszego rozwoju na całe wasze życie". 

Pełne przemówienie w formie wideo dostępne TUTAJ Pełny tekst przemówienia TUTAJ Transmisja całej uroczystości inauguracji roku akademickiego 2021/2022 TUTAJ

O czym mówił Rektor prof. Grzegorz Mazurek, otwierając miniony rok akademicki, można zobaczyć TUTAJ