Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw

Level
Studia I stopnia
Duration
3 lata
Language
PL
Obtained title
Licencjat
Mode
Tryb stacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O kierunku

Cel studiów

Branża TSL jest dynamicznie rozwijającym się sektorem, a jej potrzeby na wysoko wykwalifikowanych specjalistów są ogromne. Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw to studia, które stanowią odpowiedź Akademii Leona Koźmińskiego na potrzeby  polskich i zagranicznych firm, co do konieczności zatrudniania wykwalifikowanych pracowników posiadających kompetencje do mierzenia się z wyzwaniami związanymi z ogromnym i stale rosnącym wpływem rozwiązań logistycznych na globalne przepływy towarowe, rynek TSL i jego uczestników w Polsce i na świecie.

Na obraz polskiej logistyki wpływa dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach handel internetowy (e-commerce), który wzmacnia znaczenie firm logistycznych, szczególnie kurierskich. Program studiów jest adresowany do przyszłych pracowników rynku TSL oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie zagadnień logistycznych i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM - Supply Chain Management).

Naczelnym celem studiów jest pomoc studentom i studentkom w zdobyciu kompetencji i umiejętności niezbędnych do budowania kariery zawodowej w świecie, w którym logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw ma kluczowe znaczenie. 

Po ukończeniu zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw absolwenci i absolwentki zakresu będą posiadać umiejętność funkcjonowania w środowisku biznesowym  transportowo - spedycjno - logistycznym. Swoje kompetencje zdobędą realizując wiele zajęć prowadzonych w formule interaktywnych warsztatów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz praktycznych zajęć komputerowych. Poza wiedzą uczestnicy i uczestniczki programu zdobędą konkretne kompetencje i umiejętności związane z operacjami łańcucha dostaw, technologiami i narzędziami w logistyce, strategiami i operacjami w globalnych łańcuchach dostaw, czy integracją i optymalizacją procesów między producentem a konsumentem. 

Studenci i studentki poznają również ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju łańcuchów dostaw, kwestie związane z rozwojem e-commerce i cyfrową transformacją w logistyce. Będą posiadali także wiedzę w obszarze regulacji niezbędnych w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz skutecznym prowadzeniu działań.

Atuty kierunku

1
RANKING "FINANCIAL TIMES"

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw to zakres studiów na kierunku zarządzanie, który w rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2023 znalazł się w TOP3 w Europie Środkowo-Wschodniej oraz TOP100 na świecie.

2
Partnerzy biznesowi

Partnerami studiów są m.in. firmy z rynku TSL i nie tylko, np. Amazon, OptiBuy, Dachser Intelligent Logistics, GXO, Instytut INTL oraz CSCMP Poland Roundtable. W ramach realizacji programu studenci spotykają się z praktykami biznesu logistycznego i odbywają wizyty studyjne w firmach np. w Centrum Logistycznym Amazon w Pawlikowicach pod Łodzią. Praktycy biznesu prowadzą warsztaty i zajęcia, w ramach których studenci i studentki zdobywają kompetancje przydatne w karierze zawodowej.

3
Program współtworzony na bazie programów ELA oraz CSCMP

Program nauczania jest współtworzony na bazie programów Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego z siedzibą w Brukseli (ELA) oraz organizacji Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). Są to standardy międzynarodowego nauczania logistyków w Europie i USA. Program nauczania został certyfikowany przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne.

4
Wybitna kadra praktyków

Zajęcia prowadzone są przez naukowców i dydaktyków, którzy zdobywali doświadczenie m.in. w takich ośrodkach jak Oxford University, University of Ohio, SAP, Uniwersytet Warszawski, Instytut Logistyki i Magazynowania, Colonia Business School, Cranfield Business School of Management UK, Instytut Opakowań, mających stały ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, a także uznanych praktyków polskiego biznesu logistycznego i konsultingowego w obszarach logistycznych z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

5
Certyfikat zawodowy CSCMP

Studia objęte będą w przyszłości również programem certyfikacyjnym amerykańskiej organizacji Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), umożliwiając uzyskanie certyfikatu zawodowego o charakterze globalnym oraz stanie się częścią światowej sieci profesjonalistów logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

6
Zajęcia interaktywne

Wiele zajęć prowadzonych jest w formule interaktywnej. Są to m.in. wizyty w firmach logistycznych, gry symulacyjne SAP oraz menedżerskie gry logistyczne.

Partnerzy kierunku

Partnerami kierunku są: EY, Amazon, OptiBuy, KPMG, CSCMP Poland Roundtable oraz GXO Logistics, Inc.

Adresaci studiów

Studia są skierowane do osób, które chcą zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania oraz nauk społecznych, która może być wykorzystana w praktyce zawodowej w procesach zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw.

Studia kierujemy również do osób, które pragną wykorzystać i doskonalić potencjał tkwiący w procesach logistycznych wspieranych przez nowoczesne technologie informatyczne, internetowe i komunikacyjne, które umożliwiają koncepcje logistyki 4.0, e-logistyki czy cyfrowych łańcuchów dostaw. Adresatami są osoby planujące znaleźć zatrudnienie w szeroko rozumianej branży TSL.

info

Słowo od kierownika studiów

Sebastian Jarzębowski
prof. ALK dr hab. Sebastian Jarzębowski

Obecne uwarunkowania gospodarcze, globalizacja procesów biznesowych, sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia determinowane są przez stale rosnące zapotrzebowanie na praktyczną i skonkretyzowaną wiedzę menedżerską z zakresu zarządzania systemami logistycznymi. Znaczenie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, przy wsparciu  technologii informacyjno-komunikacyjnych zmieniają sposób, w jaki funkcjonują przedsiębiorstwa i w jaki są zarządzane w turbulentnym otoczeniu. Potrzeba integracji między przedsiębiorstwem i jego otoczeniem nasila się wraz ze stopniem intensyfikacji globalnej konkurencji.

 

Korzyści dla studentów

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, pozwalające na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym, w szczególności tych związanych z działaniami logistycznymi i zarządzaniem łańcuchami dostaw przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, telematycznych i internetowych oraz zjawisk partnerstwa, kooperacji, integracji.
 • modeli biznesowych np. operatora, integratora czy dyrygenta.
 • rozwiązywania złożonych problemów logistycznych w dynamicznie zmieniających się sytuacjach organizacyjnych np. tworzenia, konfiguracji i rekonfiguracji oraz budowy struktur łańcuchów dostaw, działania w sieciach logistycznych, współpracy międzyorganizacyjnej.
 • projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw, w tym e-logistyki.
 • prowadzenia diagnoz (analiz, interpretacji i ocen) w oparciu o złożone dane uwzględniające szeroki kontekst podejmowanych działań biznesowych. 
 • aktywnego uczestnictwa w procesie planowania i podejmowania decyzji strategicznych.
 • formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych na bazie znajomości specyfiki, potencjału, możliwości, jakie dają organizacji nowe technologie i nowe sposoby działania oraz  środowisko biznesowe oczekujące wysoko efektywnych, odpornych i elastycznych łańcuchów dostaw.
 • sprawnej współpracy międzyorganizacyjnej na bazie teorii kosztów transakcyjnych, teorii sieci, partnerstwa logistycznego i kooperacji.
 • kompetencji poznawczych, które umożliwiają samodzielną identyfikację luk w praktyce biznesowej.
 • modeli i strategii logistycznych.
 • projektowania i modelowania łańcuchów logistycznych. 
 • marketingu usług logistycznych.
 • logistyki w e-commerce.
 • e-logistyki i rozwiązań SAP.
 • zarządzania sieciami, transportem i sieciami dostaw.
 • multi- oraz intermodalizmu.
 • zarządzania bezpieczeństwem, konfliktem i zaufaniem w łańcuchach dostaw.

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów w zakresie zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw absolwentki i absolwenci mają możliwość realizowania swojej kariery logistycznej m.in. w: 

 • firmach pełniących rolę operatorów logistycznych 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się spedycją międzynarodową
 • przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych wdrażających rozwiązania logistyczne 
 • firmach transportowych wszystkich sektorów transportu 
 • centrów dystrybucyjnych i magazynowych 
 • przedsiębiorstwach działających w sektorze transportowo-spedycyjno-logistycznym 
 • instytucjach publicznych, administracyjnych i samorządowych współdziałających z branżą TSL 
 • własnej firmie, prowadząc własną działalność gospodarczą
 • firmie rodzinnej działającej w sektorze TSL

Program

Ramowy program studiów

WYBRANE PRZEDMIOTY: 

 • Wprowadzenie do zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw
 • Zasady zarządzania zapasami lub zarządzanie transportem
 • Zarządzanie magazynem i dystrybucją
 • Prognozowanie i planowanie zapotrzebowania
 • Zarządzanie zakupami i dostawcami
 • Technologie informacyjne w logistyce
 • Analiza danych w łańcuchu dostaw
 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
 • Strategiczne zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw
 • Zrównoważony rozwój w logistyce
 • Integracja i współpraca w łańcuchu dostaw
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w stylu Lean i Agile
 • Zarządzanie Jakością w łańcuchu dostaw

Organizacja zajęć

Studia stacjonarne 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Mirosław Antonowicz

Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Certyfikowany „Senior Logistics” European Logistics Association Bruksela, certyfikowany Chartered Fellow (FCILT) – The Chartered Institute of Logistics and Transport UK, trener biznesu.

Pracownik Naukowy Katedry Marketingu, Dyrektor Centrum Naukowego Logistyki ALK, Członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Pełnomocnik ds. Transportu Intermodalnego Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Członek Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Członek Rady ds. Transportu Kolejowego przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Były Członek Sekcji Logistyki i Procesów Transportowych Polskiej Akademii Nauk w latach 2014-2017, Czynny praktyk biznesowy – wieloletni menedżer sektora transportu i logistyki. 

Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, wielu ekspertyz i analiz w zakresie zarządzania transportem, logistyki, biznesplanów i strategii firm, strategii marketingowych i rozwojowych spółek, analiz rynku transportowego. Autor koncepcji doradczych w zakresie analizy wartości, produktywności, programów restrukturyzacyjnych funkcji, działów i całych organizacji. 

dr Tomasz Gonsior

Dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania zakupami uzyskany na Uniwersytecie w Kolonii, absolwent studiów ekonomiczno-technicznych w Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, w szczególności zakupów. Obecnie, jako partner i wiceprezes, odpowiedzialny za projekty doradcze w firmie OptiBuy – wiodącej firmie doradczej specjalizującej się w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Kierował projektami mającymi na celu optymalizację struktur i kosztów zakupowych w wielu firmach, m.in. Ciech SA, PGNiG, EnelMed, Seco/Warwick SA. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe zdobyte w projektach m.in. w Niemczech, Holandii, Rumunii, Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Wcześniej, jako menedżer zakupów, przez kilka lat pracował w centrali jednego z wiodących niemieckich producentów samochodów w sektorze premium, gdzie odpowiadał za globalną koordynację działań zakupowych dla wybranych kategorii materiałów produkcyjnych. Był członkiem zespołu prowadzącego Due Diligence przejmowanego producenta samochodów w Rosji, a po przejęciu koordynował działania zakupowe.

Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania zakupami oraz współorganizator i prelegent konferencji naukowych i biznesowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Logistyki i Zakupów PSML oraz Fördergesellschaft Produktmarketing e.V. 

Tomasz Sączek

Dyrektor Zarządzający IPP Pooling Polska, Prezes E-LEA

Praktyk w obszarze łańcucha dostaw. Od 20 lat związany z logistyką operacyjną. Doświadczony manager z sukcesami zarządzający łańcuchami dostaw różnych branż. Współpracuje z renomowanymi firmami konsultingowymi w Polsce i zagranicą jako ekspert praktyk. Specjalizuje się budowaniu strategii łańcucha dostaw, optymalizacji kosztów oraz przebudowie procesów logistycznych. Certyfikowany trener biznesu. Wykładowca m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doradca Supply Chain & Logistics Group w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – reprezentujący organizację w Polsce. Od wielu lat prelegent/przewodniczący Global Supply Chain Summit w Dubaju.

Cezary Pieczetowski

Dyrektor Zarządzający Obiektu/ Site Leader Amazon Łódź, absolwent Politechniki Wiedeńskiej z 8-letnim doświadczeniem w obszarze operacji e-commerce w firmie Amazon. Swoją przygodę z firmą zaczął w 2011 roku w Luksemburgu, gdzie zajmował się projektami automatyzacji w centrach dystrybucji w Europie. Od 2014 roku, już wspierając struktury Amazon w Polsce, brał udział w uruchomieniu centrum dystrybucji we Wrocławiu, gdzie był odpowiedzialny za utrzymanie ruchu. Od 2017 roku budował i prowadził 800-osobową grupę operacyjną w centrum w Sosnowcu. Obecnie jako Site Leader nadzoruje i koordynuje uruchomienie najnowszego w Polsce centrum dystrybucyjnego Amazon w Pawlikowicach pod Łodzią. Przed dołączeniem do Amazon pracował trzy lata w centrum badań i rozwoju w firmie Procter& Gamble w Belgii, gdzie wprowadzał projekty w fabrykach w Hiszpanii, Francji i we Włoszech. 

Sebastian Jarzębowski
prof. ALK dr hab. Sebastian Jarzębowski

Profesor w Katedrze Ekonomii, Dyrektor ds. Naukowych Centrum Logistyki i Łańcuchów Dostaw w Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce oraz Research Fellow w Supply Chain Risk and Resilience Research (SCR3) Institute, University of Missouri–St. Louis.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz projektów z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz logistyce.

Wielokrotnie wykładał na wiodących Uniwersytetach w Australii, Austrii, Francji, Niemczech oraz USA, Visiting Professor w Fisher College of Business, Ohio State University, USA oraz na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym zagranicznych.

Koordynator ponad 20 krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz biznesowych realizowanych w ramach programów Horyzont 2020, Interreg, POWER, POKL, RPO, FP7, NCN, NCBiR z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, w szczególności dot. integracji łańcucha dostaw, cyfrowej transformacji i zarządzania zakupami.

 

Igor Siedlarski

Associate Director w KPMG Advisory i wykładowca akademicki, posiada kilkunastoletnie doświadczenie consultingowe, które zdobywał m.in w Polsce, USA, Singapurze, Indiach, Chinach, Kazachstanie, Emiratach Arabskich czy Arabii Saudyjskiej.

Igor specjalizuje się w budowaniu efektywnych organizacji poprzez tworzenie i wdrażanie modeli operacyjnych dla funkcji Supply Chain i Finansów. Ekspert w obszarze integracji grup kapitałowych po fuzjach i przejęciach; centralizacji, optymalizacji i digitalizacji procesów; oraz wdrażania analityki biznesowej.

W swojej pracy koncentruje się na tworzeniu rozwiązań zorientowanych na klienta.

Igor realizował projekty dla globalnych liderów m.in. branży chemicznej, energetycznej, FinTech, lotniczej, technologicznej, pharma i automotive oraz w ramach konsorcjów dla Unii Europejskiej.

Igor zarządza zarówno małymi zwinnymi zespołami konsultantów jak i kilkuset osobowymi zespołami klienta jako program director. Podczas jednej z największych fuzji korporacyjnych na świecie prowadził ponad dwustuosobowy team O2C w Europie i USA.

Propagator praktycznych rozwiązań w obszarze zrównoważonych łańcuchów dostaw i pragmatycznych strategii ESG.

Certyfikowany trener Enterprise Design Thinking, Project Manager (PMP, PRINCE2), Scrum Master.

Absolwent CEMS MIM Università Bocconi, stypendysta Singapore Management University, absolwent MBA Hult International Business School i studiów podyplomowych na University of Cambridge.

 

alk
mgr Michał Kossowski

Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne:

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem matematyki) = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie dwujęzycznym = 2,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony w załączniku do Uchwały Senatu Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc. 

  SKORZYSTAJ Z KALKULATORA PUNKTÓW

Studia niestacjonarne:  

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

  Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

  • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

  • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

  Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

  • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

  Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:30 oraz w soboty w godz. 10:00-14:00, i znajduje się w pokoju D/128.

  Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

  1
  Rekrutacja online

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni.

  2
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

  Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

  20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

  SWIFT Code: PKOPPLPW 

  IBAN: PL 

  Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

  3
  Złożenie dokumentów

  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

  4
  Decyzja

  Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

  5
  Podpisanie umowy

  Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

  Specjalista ds. rekrutacji i marketingu
  Daria Nowotna

  Opłaty

  ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

  Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

  Opłaty
  I rok II rok III rok
  Płatność za semestr 10 100 zł 11 400 zł 12 500 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 040 zł 5 x 2 300 zł 5 x 2 520 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł

  Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

  W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: