studia zarządzanie logistyką, zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw

Level
Studia II stopnia
Duration
2 lata
Language
PL
Obtained title
Magister
Mode
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
04.05.2023

O kierunku

Atuty kierunku

1
RANKING "FINANCIAL TIMES"

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw to zakres studiów na kierunku zarządzanie, który w rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2021 został sklasyfikowany na 2. miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej (59. miejscu na świecie, jedyny w Polsce).

2
Partnerzy biznesowi

Partnerami studiów są m.in. firmy z rynku TSL i nie tylko, np. Amazon, OptiBuy, Dachser Intelligent Logistics, GXO, Instytut INTL oraz CSCMP Poland Roundtable. W ramach realizacji programu studenci spotykają się z praktykami biznesu logistycznego i odbywają wizyty studyjne w firmach, np. w Centrum Logistycznym Amazon w Pawlikowicach pod Łodzią. Praktycy biznesu prowadzą warsztaty i zajęcia, w ramach których studenci nabywają umiejętności przydatne w karierze zawodowej.

3
Program współtworzony na bazie programów ELA oraz CSCMP

Program nauczania jest współtworzony na bazie programów Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego z siedzibą w Brukseli (ELA) oraz organizacji Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). Są to standardy międzynarodowego nauczania logistyków w Europie i USA. Program nauczania proponowany przez ALK został certyfikowany przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne.

4
Wybitna kadra praktyków

Zajęcia prowadzone są przez naukowców i dydaktyków, którzy zdobywali doświadczenie m.in. w takich ośrodkach jak Oxford University, University of Ohio, SAP, Uniwersytet Warszawski, Instytut Logistyki i Magazynowania, Colonia Business School, Cranfield Business School of Management UK, Instytut Opakowań, mających stały ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, a także uznanych praktyków polskiego biznesu logistycznego i konsultingowego w obszarach logistycznych, posiadających bogate doświadczenie dydaktyczne.

5
Certyfikat zawodowy CSCMP

Studia objęte będą w przyszłości również programem certyfikacyjnym amerykańskiej organizacji Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), umożliwiając uzyskanie certyfikatu zawodowego o charakterze globalnym oraz stanie się częścią światowej sieci profesjonalistów logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

6
Zajęcia interaktywne

Wiele zajęć prowadzonych jest w formach interaktywnych. Są to np. wizyty w firmach logistycznych, gry symulacyjne SAP oraz menedżerskie gry logistyczne.

7
Tytuł zawodowy

Studenci mają okazję zdobycia certyfikatu Candidate Senior Logistician po zdaniu w toku studiów egzaminów z 7 podstawowych przedmiotów i uzyskaniu średniej ocen na poziomie 4.00, po obronie pracy magisterskiej i wniesieniu dodatkowej opłaty 580 zł.

W przypadku posiadania minimum 5-letniej praktyki w obszarach wiedzy logistycznej po przystąpieniu do ostatecznego finalnego postępowania kwalifikacyjnego i wniesieniu opłaty 600 zł można uzyskać dodatkowo tytuł zawodowy Seniora na podstawie certyfikatu Senior Logistician – Europejskiego Towarzystwa Logistycznego z siedzibą w Brukseli.

Partnerzy kierunku

Adresaci studiów

Studia są adresowane zarówno do osób młodych, które ukończyły studia pierwszego stopnia, mających niewielkie doświadczenie zawodowe, jak również do specjalistów, którzy mogą pochwalić się doświadczeniem w pracy lub prowadzeniu firmy w branży TSL, bądź na stanowiskach w różnych obszarach działań logistycznych. Studia kierujemy również do osób, które pragną wykorzystać i doskonalić potencjał tkwiący w procesach logistycznych wspieranych przez nowoczesne technologie informatyczne, internetowe i komunikacyjne, które umożliwiają koncepcje logistyki 4.0, e-logistyki czy cyfrowych łańcuchów dostaw. Adresatami są osoby pracujące w szeroko rozumianej branży TSL oraz planujące znaleźć w niej zatrudnienie.  

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

Zobacz film o kierunku

Słowo od kierownika studiów

dr Mirosław Antonowicz

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw to studia stanowiące odpowiedź Akademii Leona Koźmińskiego na potrzeby polskich i zagranicznych firm, które muszą zmierzyć się z ogromnym i stale rosnącym wpływem rozwiązań logistycznych na globalne przepływy towarowe, rynek TSL i jego uczestników na świecie, a szczególnie w Polsce.

Zdobyta w ALK wiedza, kompetencje i umiejętności pomogą absolwentom w staniu się atrakcyjnymi pracownikami na rynku pracy, również na szczeblach kierowniczych, w różnego typu przedsiębiorstwach, nie tylko logistycznych, transportowych, kurierskich czy handlowych. 

Korzyści dla studentów

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, pozwalającą na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym, w szczególności tych związanych z działaniami logistycznymi i zarządzaniem łańcuchami dostaw przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, telematycznych i internetowych oraz zjawisk partnerstwa, kooperacji, integracji

 • modeli biznesowych, np. operatora, integratora czy dyrygenta

 • rozwiązywania złożonych problemów logistycznych w dynamicznie zmieniających się sytuacjach organizacyjnych, np. tworzenia, konfiguracji i rekonfiguracji oraz budowy struktur łańcuchów dostaw, działania w sieciach logistycznych, współpracy międzyorganizacyjnej

 • projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw, w tym e-logistyki

 • prowadzenia diagnoz (analiz, interpretacji i ocen) w oparciu o złożone dane uwzględniające szeroki kontekst podejmowanych działań biznesowych

 • aktywnego uczestnictwa w procesie planowania i podejmowania decyzji strategicznych

 • formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych na bazie znajomości specyfiki, potencjału, możliwości, jakie dają organizacji nowe technologie i nowe sposoby działania oraz  środowisko biznesowe oczekujące wysoko efektywnych, odpornych i elastycznych łańcuchów dostaw

 • sprawnej współpracy międzyorganizacyjnej na bazie teorii kosztów transakcyjnych, teorii sieci, partnerstwa logistycznego i kooperacji

 • kompetencji poznawczych, które umożliwiają samodzielną identyfikację luk w praktyce biznesowej

 • modeli i strategii logistycznych

 • projektowania i modelowania łańcuchów logistycznych

 • marketingu usług logistycznych

 • logistyki w e-commerce

 • e-logistyki i rozwiązań SAP

 • zarządzania sieciami, transportem i sieciami dostaw

 • multi- oraz intermodalizmu

 • zarządzania bezpieczeństwem, konfliktem i zaufaniem w łańcuchach dostaw

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów w zakresie zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw można podjąć pracę jako: 

 • w firmach pełniących rolę operatorów logistycznych 

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się spedycją międzynarodową

 • pracownik przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych wdrażających rozwiązania logistyczne 

 • pracownik firm transportowych wszystkich sektorów transportu 

 • pracownik wielkich centrów dystrybucyjnych i magazynowych 

 • pracownik przedsiębiorstw działających w sektorze transportowo-spedycyjno-logistycznym 

 • pracownik instytucji publicznych, administracyjnych i samorządowych współdziałających z branżą TSL 

 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą lub firmę rodzinną w sektorze TSL

Program

Ramowy program studiów

Od studentów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego (B2) z uwagi na część zajęć konwersatoryjnych(12h) prowadzonych w języku angielskim oraz przygotowywane w języku angielskim materiały do zajęć.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY:  

 • Ekonomia menedżerska 

 • Prawne aspekty zarządzania 

 • Cyfrowa transformacja 

 • Zarządzanie międzynarodowe 

 • Zarządzanie operacyjne 

 • Metodologia badań 

 • CSR i przedsiębiorczość społeczna 

 • Zarządzanie strategiczne 

 • Struktura i procesy – diagnoza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych 

 • Metodologia badań 

 • Przywództwo lub Człowiek w organizacji (do wyboru)

 • Zarządzanie marketingowe 

 • Konwersatoria w j. angielskim 

PRZEDMIOTY W RAMACH ZAKRESU ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW:

 • Podstawy zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw
 • Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
 • Koncepcje, modele i strategie zarządzania łańcuchami, sieciami i przepływami w łańcuchu dostaw
 • Zarządzanie produkcją i przepływem materiałów
 • Logistyka w e-commerce
 • Rachunek kosztów działań i controling operacyjny w logistyce i łańcuchach dostaw
 • Planowanie popytu i zarządzanie zapasami
 • Projektowanie, modelowanie i reinżynieria łańcuchów dostaw
 • Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w łańcuchach dostaw
 • Zarządzanie transportem
 • Gra symulacyjna – Laboratorium SAP
 • Zarządzanie projektami logistycznymi
 • Zarządzanie dystrybucją i przepływem produktów w sieciach dostaw
 • Zarządzanie magazynem i centrum logistycznym

 

KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW Z AMAZON:

 • Decision Support System

 • Organization of Production Systems

 

Studentom kierunku zarzadzanie logistyką i łańcuchami dostaw proponowane są w każdym roku różnorodne wykłady do wyboru, m.in.:

 • Logistyka morska (Maritime Logistics) 

 • Obrazy logistyki i Transportu Intermodalnego (Logistics Paintings and Intermodal Transport)

 • Marketing usług logistycznych

 • Cyfrowe łańcuchy dostaw (Digital Supply Chains) 

 • Grafy i Sieci Logistyczne (The Graphs and Logistics Network)

 • Logistyczny system informacji i automatyczna identyfikacja w łańcuchu dostaw (Logistics Information System and Automatic Identification in the Supply Chain)

 • Zarządzanie projektami logistycznymi (Project Management in Logistics)

 • Ekologistyka (Environmentalists)

 • Automatyzacja procesów logistycznych (Automation of Logistics Processes)

 • Zintegrowane i odporne łańcuchy dostaw (Integrated and Robust Supply Chains)

 • Zarządzanie konfliktem i zaufaniem w łańcuchach dostaw (Conflict Management and Trust in Supply Chain)

IllustrationShapes

Organizacja zajęć

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela. 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Mirosław Antonowicz

Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Certyfikowany „Senior Logistics” European Logistics Association Bruksela, certyfikowany Chartered Fellow (FCILT) – The Chartered Institute of Logistics and Transport UK, trener biznesu.

Pracownik Naukowy Katedry Marketingu, Dyrektor Centrum Naukowego Logistyki ALK, Członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Pełnomocnik ds. Transportu Intermodalnego Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Członek Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Członek Rady ds. Transportu Kolejowego przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Były Członek Sekcji Logistyki i Procesów Transportowych Polskiej Akademii Nauk w latach 2014-2017, Czynny praktyk biznesowy – wieloletni menedżer sektora transportu i logistyki. 

Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, wielu ekspertyz i analiz w zakresie zarządzania transportem, logistyki, biznesplanów i strategii firm, strategii marketingowych i rozwojowych spółek, analiz rynku transportowego. Autor koncepcji doradczych w zakresie analizy wartości, produktywności, programów restrukturyzacyjnych funkcji, działów i całych organizacji. 

dr Tomasz Gonsior

Dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania zakupami uzyskany na Uniwersytecie w Kolonii, absolwent studiów ekonomiczno-technicznych w Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, w szczególności zakupów. Obecnie, jako partner i wiceprezes, odpowiedzialny za projekty doradcze w firmie OptiBuy – wiodącej firmie doradczej specjalizującej się w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Kierował projektami mającymi na celu optymalizację struktur i kosztów zakupowych w wielu firmach, m.in. Ciech SA, PGNiG, EnelMed, Seco/Warwick SA. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe zdobyte w projektach m.in. w Niemczech, Holandii, Rumunii, Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Wcześniej, jako menedżer zakupów, przez kilka lat pracował w centrali jednego z wiodących niemieckich producentów samochodów w sektorze premium, gdzie odpowiadał za globalną koordynację działań zakupowych dla wybranych kategorii materiałów produkcyjnych. Był członkiem zespołu prowadzącego Due Diligence przejmowanego producenta samochodów w Rosji, a po przejęciu koordynował działania zakupowe.

Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania zakupami oraz współorganizator i prelegent konferencji naukowych i biznesowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Logistyki i Zakupów PSML oraz Fördergesellschaft Produktmarketing e.V. 

mgr Tomasz Sączek

Ekspert z 20-letnim doświadczeniem praktycznym w logistyce i łańcuchach dostaw. Interim manager, doradca, profesjonalny trener biznesu, wykładowca. W przeszłości Wicedyrektor w Zespole Transportu i Logistyki PwC na region CEE/CIS. Jako Interim Dyrektor Logistyki zarządzał procesem zmian w łańcuchu dostaw w Baltona S.A. (Flemingo International Group Dubai). Współpracował z firmami konsultingowymi w Polsce i za granicą jako zewnętrzny ekspert praktyk (Roland Berger Strategy Consultants, Inverto AG orazH&Z w Monachium). Wcześniej zarządzał operacjami logistycznymi w dziale łańcucha dostaw Carrefour Polska.

Jako doświadczony menedżer z sukcesami zarządzał łańcuchami dostaw również w branży AGD (ARDO, Delonghi, BEKO, Gorenje). Specjalizuje się w obniżaniu kosztów łańcuchów dostaw, redefiniowaniu strategii logistycznych oraz przebudowie procesów. Posiada doskonałą znajomość branży logistycznej.

Jest członkiem polskich i zagranicznych organizacji logistycznych, m.in. jedynym Polakiem pełniącym rolę międzynarodowego doradcy jednej z największych organizacji logistycznych w regionie Middle East z siedzibą w Dubaju. Certyfikowany trener Biznesu House of Skills. Regularnie zapraszany jako prelegent konferencji logistycznych w kraju i za granicą. W 2017 na zaproszenie organizatorów został Przewodniczącym Global Supply Chain Summit w Dubaju.

Jest współautorem raportu PwC CEE Transport & Logistics Trendbook 2019. 

Cezary Pieczetowski

Dyrektor Zarządzający Obiektu/ Site Leader Amazon Łódź, absolwent Politechniki Wiedeńskiej z 8-letnim doświadczeniem w obszarze operacji e-commerce w firmie Amazon. Swoją przygodę z firmą zaczął w 2011 roku w Luksemburgu, gdzie zajmował się projektami automatyzacji w centrach dystrybucji w Europie. Od 2014 roku, już wspierając struktury Amazon w Polsce, brał udział w uruchomieniu centrum dystrybucji we Wrocławiu, gdzie był odpowiedzialny za utrzymanie ruchu. Od 2017 roku budował i prowadził 800-osobową grupę operacyjną w centrum w Sosnowcu. Obecnie jako Site Leader nadzoruje i koordynuje uruchomienie najnowszego w Polsce centrum dystrybucyjnego Amazon w Pawlikowicach pod Łodzią. Przed dołączeniem do Amazon pracował trzy lata w centrum badań i rozwoju w firmie Procter& Gamble w Belgii, gdzie wprowadzał projekty w fabrykach w Hiszpanii, Francji i we Włoszech. 

Sebastian Jarzębowski
prof. ALK dr hab. Sebastian Jarzębowski

Profesor w Katedrze Ekonomii, Dyrektor ds. Naukowych Centrum Logistyki i Łańcuchów Dostaw w Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce oraz Research Fellow w Supply Chain Risk and Resilience Research (SCR3) Institute, University of Missouri–St. Louis.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz projektów z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz logistyce.

Wielokrotnie wykładał na wiodących Uniwersytetach w Australii, Austrii, Francji, Niemczech oraz USA, Visiting Professor w Fisher College of Business, Ohio State University, USA oraz na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym zagranicznych.

Koordynator ponad 20 krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz biznesowych realizowanych w ramach programów Horyzont 2020, Interreg, POWER, POKL, RPO, FP7, NCN, NCBiR z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, w szczególności dot. integracji łańcucha dostaw, cyfrowej transformacji i zarządzania zakupami.

 

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Katarzyna Swiderska
Katarzyna Świderska

Studia w Akademii Leona Koźmińskiego to szansa na uzyskanie tytułu magisterskiego na jednej z najlepszych uczelni biznesowych w Europie. Kierunek zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw jest właściwą odpowiedzą na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę specjalistyczną wynikające z nieustannie zwiększającej się konkurencyjności rynku.

Podnoszenie efektywności działania przedsiębiorstw to jedno z kluczowych zadań stawianych obecnie menedżerom, a poznanie uwarunkowań gospodarczych, mechanizmów i procesów biznesowych oraz uświadomienie wielowymiarowości systemów logistycznych warunkujących sprawne zarządzanie przepływami strumieni towarów, środków finansowych czy w też informacji pozwala unikać zagrożeń, determinowanych warunkami zewnętrznymi i wykorzystywać pojawiające się szanse.

Możliwość uczenia się od kadry naukowców i dydaktyków, którzy ponad swoją wiedzę teoretyczną są również cenionymi praktykami, to wyjątkowa szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej nad innymi kandydatami na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. 

Łukasz Makarewicz
Łukasz Makarewicz

Uruchomienie nowego zakresu studiów w ramach kierunku zarządzanie to było wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku, gdzie transport odgrywa coraz większą rolę. Studenci mieli możliwość zdobycia unikalnej wiedzy z tematyki transportu, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia w ALK, potwierdzonym najważniejszymi akredytacjami, oraz doświadczonej kadrze akademickiej osoby wybierające ten zakres mogą być pewne, że zyskają wiedzę, która zostanie doceniona na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. 

 

Tamila Barshak absolwentka logistyki
Tamila Barshak

Znajomi, po swoich pozytywnych doświadczeniach z uczelnią, namówili mnie do złożenia podania i to właśnie tu postanowiłam rozpocząć swoje studia magisterskie. Dziś wiem, że była to dobra decyzja, która wpłynęła na moją przyszłość. To kadra wykładająca swoim podejściem i swoją praktyczną wiedzą, zachęciła mnie do dalszego rozwoju w branży logistycznej. Od dwóch lat pracuję w firmie transportowej. Dzięki wiedzy, którą zdobywam na uczelni, jestem bardziej świadoma procesów logistycznych i mogę sama je ulepszać. W ubiegłym roku wdrożyłam nowy projekt dotyczący transportu intermodalnego na Europę Wschodnią, zgodnie z moją specjalizacją. Polecam uczelnię osobom, które chcą zdobyć wiedzę praktyczną, a nie tylko teoretyczną, i chcą wejść na rynek pracy z pewnością siebie.

Zasady rekrutacji

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych. 

 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:  

 • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem wraz z dołączonymi skanami dokumentów

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginały do wglądu

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) – nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:   

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype lub na platformie Teams)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

 

1
Rekrutacja online

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni od 4 maja 2023.

Zobacz poniżej, o jakie m.in. dane będziemy prosić.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

4
Rozmowa kwalifikacyjna

Z odbywania rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy kontynuują naukę na tym samym kierunku studiów bądź w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość obowiązujących różnic programowych. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia w roku akademickim 2023/2024 zostaną podane wkrótce.

5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów.

6
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Starszy specjalista ds. rekrutacji i marketingu
Ewelina Przywrzej

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2023/2024 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 7 600 zł 8 400 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 540 zł 5 x 1 700 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: