ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA, studia zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie rozwojem firmy, zarządzanie w przedsiębiorstwie

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska

Level
Studia II stopnia
Duration
2 lata
Language
PL
Obtained title
Magister
Mode
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, szczególnie z sektora MŚP. Absolwenci będą potrafili poprowadzić swoją firmę lub dokonać sukcesji firmy rodzinnej.  

Partnerami studiów są: 

 • właściciele, sukcesorzy przedsiębiorstw rodzinnych
 • właściciele przedsiębiorstw, rodzice osób już studiujących
 • prowadzący własne przedsięwzięcia absolwenci ALK

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska). 

Atuty kierunku

1
RANKING "FINANCIAL TIMES"

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska to zakres studiów na kierunku zarządzanie, który w rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2023 znalazł się w TOP3 w Europie Środkowo-Wschodniej oraz TOP100 na świecie.

2
Program opracowany specjalnie dla właścicieli i sukcesorów

Program został ułożony zgodnie z innowacyjną metodologią rozwiązywania problemów właścicielskich. 

3
Nowoczesne metody nauczania

Na zajęciach analizowane są aktualne case’y z polskiego rynku. Wykładowcy wykorzystują nowoczesne metody nauczania, takie jak: gry decyzyjne, symulacje, systemy ERP, CRM, systemy zarządzania procesami, nowoczesne rozwiązania księgowe i finansowe. 

4
Teoria i praktyka

Wszystkie przedmioty prowadzone są w sekwencji: 

- wstęp metodyczny 

- studium przypadku 

- rozwiązywanie problemów 

5
Nowoczesne narzędzia

ALK nawiązała współpracę z przedsiębiorstwami zapewniającymi technologiczne wsparcie prowadzenia przedsiębiorstwa. Narzędzia te będą prezentowane i wykorzystywane podczas zajęć. 

6
Płatny staż w trakcie studiów

W trakcie nauki studenci odbywają 2-miesięczny płatny staż w wybranych przedsiębiorstwach działających w branżach: HR, PR, administracji, marketingu, transportu, logistyki, produkcji, doradztwa, prawa, sprzedaży oraz mentoringu. W ostatnim roku studenci kierunku odbyli staż w następujących firmach: Kozminski Business Hub, ITLS Group, ZAMEL Sp. z.o.o., Jake Vision sp. z o.o. sp.k., Ergolight Sp. z o.o., Supercar Club Poland S.A. czy Network for Future S.A.

Podczas stażu studenci mają możliwość rozwinięcia swoich kompetencji przywódczych oraz zwiększenia wiedzy na temat zarządzania poszczególnymi obszarami przedsiębiorstwa.

7
Wsparcie dla absolwentów

Absolwent studiów zostaje członkiem Klubu Przedsiębiorcy ALK. Społeczność ta skupia osoby aktywnie zawodowo oraz te, które bardzo chcą się rozwijać i stawiać swoje pierwsze kroki w świecie biznesu. 

Klub Przedsiębiorcy ALK zapewnia studentom i absolwentom comiesięczne spotkania networkingowe, na których mają możliwość poznania wielu specjalistów, zdobycia nowej wiedzy, poszerzenia swojej sieci kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami. Cała sesja networkingowa sprzyja nawiązywaniu współpracy z  nowymi partnerami.

Adresaci studiów

Studia są skierowane do osób, które obecnie lub w niedalekiej przyszłości będą przejmować kluczowe funkcje w przedsiębiorstwach (mały/średni biznes), właścicieli firm, sukcesorów-następców w istniejących biznesach, obecnych i przyszłych właścicieli przedsięwzięć typu start-up. 

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

Zobacz film o kierunku

Słowo od kierownika studiów

dr Jan Dąbrowski

Program zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska w swoim podstawowym założeniu ma koncentrować się na pełnej profesjonalizacji zarządzania i wykorzystywaniu najnowszych trendów w tym zakresie. Podczas zajęć wykorzystywane są specjalnie przygotowane dla tego programu studia przypadków (opisy funkcjonowania przedsiębiorstw), w oparciu o które jest przeprowadzana dyskusja i ćwiczenia. Warsztatowy charakter zajęć pozwoli nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także nabycie potrzebnych od zaraz przyszłym i obecnym właścicielom umiejętności.

Zaletą programu, poza praktycznymi zajęciami w sali uczelnianej, będą zaplanowane staże w przedsiębiorstwach na różnym etapie rozwoju. Przyszli i obecni właściciele firm już w trakcie studiów, w oparciu o pozyskane umiejętności, będą mogli zdiagnozować stan przedsiębiorstw i zaplanować ich rozwój, zarówno w aspektach organizacyjnych, prawnych, jak i finansowych.

Zakres przedmiotów do wyboru ukierunkowany jest na tych, którzy obecnie lub za jakiś czas będą musieli podejmować ważne decyzje dotyczące modeli biznesowych zarządzanych przedsiębiorstw. Zapraszamy sukcesorów w firmach rodzinnych, obecnych i przyszłych przedsiębiorców oraz właścicieli start-upów. Program dostosowany jest do ewentualnych obowiązków przedsiębiorczych ukierunkowanych na zapewnienie skalowalności przedsięwzięć.

Przyjdź na studia nie tylko po wiedzę, ale po kontakty, które zaprocentują w przyszłości! 

Korzyści dla studentów

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • całościowego, analitycznego, systemowego zarządzania przedsiębiorstwem
 • wykorzystania najnowszych technologii menedżersko-właścicielskich (systemy typu ERP, systemy zarządzania procesami, umiejętności tworzenia i analizy wskaźników menedżerskich, zarządzanie dostawcami usług IT, marketingu, w tym społecznościowego, usługami prawniczymi i HR)
 • wyznaczania kierunków strategicznych i koordynacji ich realizacji w różnych obszarach procesowych i funkcjonalnych
 • zarządzania zmianą
 • zarządzania projektami
 • zarządzania zespołem
 • identyfikowania, analizy i rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w perspektywach długo- i krótkoterminowych
 • skalowalności biznesów we wszystkich ważnych obszarach

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska będą mogli podjąć pracę: 

 • we własnej firmie (mały/średni biznes), np. start-upie
 • w firmie rodzinnej

Program

Wybrane przedmioty

Od studentów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego (B2) z uwagi na część zajęć konwersatoryjnych(12h) prowadzonych w języku angielskim oraz przygotowywane w języku angielskim materiały do zajęć.

 

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA - PERSPEKTYWA WŁAŚCICIELSKA:

 • Analiza potencjału psycho-społecznego organizacji 
 • Profesjonalizacja struktur i procesów biznesowych
 • Analiza programów funkcjonalnych ZZL
 • Analiza wartości niematerialnych i prawnych 
 • Wdrażanie programów ZZL
 • Wdrażanie programów marketingowych
 • Zarządzanie sprzedażą 
 • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów 
 • Zarządzanie zmianą 
 • Negocjacje strategiczne
 • Sukcesja przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie działalności gospodarczej a polityka podatkowa
 • Pozyskiwanie kapitału dla działalności gospodarczej
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

 • Ekonomia menedżerska

 • Finansowe aspekty funkcjonowania organizacji 

 • Zastosowania statystyki matematycznej 

 • CSR i przedsiębiorczość społeczna 

 • Prawne aspekty zarządzania

 • Zastosowania statystyki matematycznej

 • Cyfrowa transformacja w biznesie i społeczeństwie

 • Zarządzanie strategiczne 

 • Zarządzanie marketingowe 

 • Zarządzanie międzykulturowe

 • Metodologia badań 

 • Przywództwo/Człowiek w organizacji 

 • Rachunkowość dla decyzji strategicznych

 • Konwersatoria w języku angielskim 

 • Przedmioty do wyboru w języku polskim 

 • Seminarium magisterskie

alk

Organizacja zajęć

Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Marcin Awdziej

Adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, z którą jest związany od 2000 roku. Jego zainteresowania badawcze obejmują zachowania nabywców, marketing w sektorach kreatywnych, komunikację marketingową i krytyczny marketing.

W 2002 uzyskał dyplom Professional Postgraduate Diploma in Marketing, a w 2009 dyplom International Faculty Development Program w IESE Business School w Barcelonie.

Ma bogate doświadczenie dydaktyczne, które doskonalił zarówno w Polsce, jak i za granicą, m. in. we Francji, Chinach i Meksyku. 

Autor licznych opracowań i artykułów poświęconych tematyce marketingowej.

dr Iwona Cieślak

Mistrzyni w zakresie rachunkowości zarządczej, absolwentka studiów MBA, wieloletnia doradczyni w zakresie zarządzania ryzykiem oraz przeprowadzania audytów i usprawnień w organizacji. 

dr Jan Dąbrowski

Wieloletni doradca i przedsiębiorca, Prezes Zarządu Kozminski Business Hub – spółki celowej Akademii Leona Koźmińskiego, której głównym zadaniem jest wsparcie studentów i społeczności ALK w rozwoju przedsięwzięć biznesowych.

Główne obszary wiedzy praktycznej: analiza strategiczna i tworzenie strategii, zarządzanie procesami i projektami organizacyjnymi, zarządzanie zmianą. 

dr Paweł De Pourbaix

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt, aktualnie starszy wykładowca w Katedrze Marketingu, z którą jest związany od 2000 roku. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie w sporcie. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i warsztaty na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych (MBA dla kadry medycznej, MBA dla inżynierów).

Specjalista w prowadzeniu szkoleń i trener z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta.

Autor artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych poświęconych tematyce marketingowej.

Jego zainteresowania badawcze obejmują zachowania młodych nabywców, zarządzanie w sporcie, marketing relacyjny, sales management. 

dr Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). W 2002 r. uzyskał doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów.

W ALK prowadzi wykłady na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Wybrane przedmioty to psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna i finansowa, psychologia społeczna (i jej odmiany stosowane – psychologia reklamy i psychologia organizacji).

Wizytówka LinkedIn Research Gate Google Scholar

dr Jolanta Tkaczyk

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania (2007), absolwentka Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej (1996), trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego (od 1996). Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. 

Autorka prawie 100 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Autorka internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl/) oraz komunikacji nieformalnej (www.komunikacjanieformalna.pl). 

Członek Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association), jak również Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Prowadziła szkolenia i projekty konsultacyjne m.in. dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Hyundai Polska, Kia, Macro Cash and Carry, T-Mobile, Jeronimo Martins Polska, Roche, PESA. 

dr Paweł Wnuczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów ALK. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego.

Jako konsultant przygotował, samodzielnie lub zespołowo, kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznesplany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych.  

W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej. 

W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki Controlling w instytucjach kultury. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.  

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Aleksandra Kuźmińska

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska to kierunek dedykowany dla młodych przedsiębiorców, przyszłych kierowników oraz sukcesorów firm rodzinnych, którzy przygotowują się do prowadzenia własnej działalności. Podczas zajęć studenci mają szansę rozwiązywać realne problemy właścicielskie wspólnie z wykładowcami wieloletnimi praktykami oraz menedżerami przedsiębiorstw. Dzięki studiom na kierunku ZRP uczestnicy programu mają szansę specjalizować się w zarządzaniu przedsiębiorstwem z wykorzystaniem nowoczesnych metod właścicielskich. ZRP to na pewno kierunek praktyczny, innowacyjny oraz bardzo rozwojowy. 

Radosław Kwapisz ZRP ALK
Radosław Kwapisz

Jest to kierunek na pewno innowacyjny. Wykładowcy wyjaśniają nam, jak wygląda nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny aspekt prowadzenia przedsiębiorstwa. Na zajęciach rozwiązujemy dużo case’ów, co pozwala nam lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania własną firmą i jej rozwojem. Prowadzący zajęcia pozwalają nam wejść w rolę biznesmenów, co na pewno zachęca do uczestnictwa zarówno w wykładach, jak i ćwiczeniach. Jest to kierunek rozwojowy i ciekawy.

Marcin Jasnoch
Marcin Jasnoch

Zdecydowałem się na kierunek zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, ponieważ chciałem dowiedzieć się, jak usprawnić pracę mojej firmy i jak ją rozwijać. I był to świetny wybór. Zajęcia są bardzo praktyczne, omawiane przypadki i sposoby na ich rozwiązanie doskonale przygotowują do sytuacji, które czekają każdego przedsiębiorcę czy menedżera. Jestem przekonany, że zdobyta wiedza pozwoli mi zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy w przyszłości. 

dominika bogiel zdjęcie
Dominika Bogiel

Kierunek ZRP wybrałam ze względu na duże możliwości i perspektywy rozwoju naszej firmy rodzinnej. Przedmioty takie jak Zarządzanie projektami oraz Zarządzanie sprzedażą dostarczyły mi wiedzy na temat kontroli nad procesami w mojej firmie rodzinnej i dały nowe spojrzenie na strukturę i sposoby zarządzania biznesem.

agata lach zdjecie
Agata Lach

Wybrałam ten kierunek ze względu na jego praktyczny aspekt. Studia pozwoliły na uzyskanie wiedzy z bardzo szerokiego zakresu zarządzania i prowadzenia działalności. Jako że jestem związana z firmą rodzinną, to te studia zdecydowanie pomogły mi w zwiększeniu mojej świadomości na temat zarządzania przedsiębiorstwem. Kompleksowo przygotowały mnie do kontynuowania działalności w rodzinnej firmie.

Julia Borawska studentka ZRP kwadrat
Julia Borawska

Przeczytaj wywiad na temat studiowania zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska TUTAJ.

Zobacz film z opiniami naszych studentów i absolwentów

Zasady rekrutacji

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:  

 • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginały do wglądu

 • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

Cudzoziemcy dodatkowo składają:   

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

1
Rekrutacja online

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni od 6 maja 2023.

Zobacz poniżej, o jakie dane będziemy m.in. prosić.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

4
Rozmowa kwalifikacyjna

Z odbywania rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy kontynuują naukę na tym samym kierunku studiów bądź w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość obowiązujących różnic programowych. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025 zostaną podane w kwietniu 2024 r.  

5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów.

6
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Zastępca Kierownika ds. rekrutacji na studia w języku polskim
Piotr Świderski

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2023/2024 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 7 600 zł 8 400 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 540 zł 5 x 1 700 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: