RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA, mssf szkolenie, szkolenie mssf

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Level
Kursy i szkolenia
Kursy ONLINE
Duration
2 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
Tryb stacjonarny,
Online,
W weekend

O szkoleniu

Szkolenie realizowane jest w ramach  zintegrowanego systemu nauczania finansów, w związku z tym zajęcia odbywają się z grupą uczestników studiów podyplomowych z obszaru finanse.  Dajemy Państwu możliwość realizacji własnej ścieżki edukacyjnej poprzez  uczestniczenie w wybranych modułach szkoleniowych  i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

  1. 1. Zasady ujmowania i wyceny bilansowej aktywów i pasywów, ze szczególnym uwzględnieniem: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, rezerw, zobowiązań.
  2. 2. Przepływ kosztów w systematycznym rachunku kosztów. Kategorie wynikowe. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny.
  3. 3. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia i pośrednia.
  4. 4. Sprawozdawczość finansowa (zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSSF) i obowiązki w zakresie sprawozdawczości. Budowa systemu rachunkowości z uwzględnieniem  polityki rachunkowości.
  5. 5. Zasady ujmowania zmian szacunków,  błędów podstawowych, zdarzeń  po dacie bilansu oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe. 
figury

Organizacja zajęć

Czas trwania:

  • 2 dni (16 h dydaktycznych)* 
  • w godz. sobota 12.30-17.30, niedziela 8.45-17.30  

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Jesteśmy online ready. W razie konieczności jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie także w formule online.

Terminy

Już wkrótce

Społeczność

Trener

prof. ALK dr Magdalena Koczuba-Sobieraj

Na naszych studiach masz możliwość kształtowania własnej ścieżki rozwoju i dalszej kariery poprzez wybór jednego z oferowanych zakresów studiów, który – obok przedmiotów podstawowych – realizowany jest od drugiego semestru: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie marką i strategie marketingowe, zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie projektami.

Wybierając studia magisterskie na kierunku zarządzanie w ALK masz szerokie możliwości rozwoju własnego. Zachęcamy Cię do korzystania z możliwości wymiany międzynarodowej i odbycia semestru studiów na jednej z ponad 200 uczelni partnerskich bądź wyjazdu na szkołę letnią, udziału w licznych spotkaniach z biznesem, warsztatach organizowanych przez Biuro Karier oraz aktywności w kołach studenckich. Obok wielu ciekawych aktywności na uczelni, otrzymasz także unikatowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej LinkedIn Learning oraz portalu wiedzy Financial Times. A w murach Akademii zawsze będzie Ci towarzyszyła przyjazna i inspirująca atmosfera oraz partnerskie relacje z wykładowcami.

Serdecznie zapraszam!

dr Magdalena Koczuba-Sobieraj, Prodziekan Kolegium Zarządzania ALK

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Kasprzyk

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami.

Tabela opłat
Cena szkolenia 1200 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 1080 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl