Zintegrowany system nauczania finansów

projekty

 

 

Zintegrowany system
nauczania finansów

Akademia Leona Koźmińskiego wprowadziła zintegrowany system nauczania na podyplomowych studiach z zakresu finansów. System ten pozwala uczestnikom na podejmowanie kolejnych studiów z możliwością zaliczenia przedmiotów, które wchodziły w skład realizowanych już wcześniej studiów podyplomowych w ALK. W rezultacie czesne za kontynuację studiów jest znacznie niższe niż w przypadku podejmowania kolejnych studiów podyplomowych realizowanych w tradycyjny sposób.

Każdy Absolwent Podyplomowych Studiów Finansowych ALK może korzystać ze zintegrowanego systemu nauczania. Żeby jednak określić ewentualne różnice programowe pomiędzy studiami realizowanymi w poprzednich latach a nowymi kierunkami studiów konieczny jest indywidualny kontakt  z kierownikiem studiów w celu określenia ewentualnych różnic programowych.

Dodatkowo, zintegrowany system nauczania ALK pozwala na zaoferowanie Słuchaczom możliwości uczestniczenia w   wybranych modułach realizowanych na innych kierunkach studiów podyplomowych bez konieczności zdobywania kolejnego dyplomu.

W tym przypadku uczestnictwo w zajęciach daje możliwość  uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia. W związku z powyższym system daje możliwość tworzenie własnych ścieżek zdobywania wiedzy. Specjalnie, dla Słuchaczy podyplomowych studiów ALK, oferujemy atrakcyjne ceny za uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach. 

Warto podkreślić, że programy kształcenia w ramach realizowanych w zintegrowanym systemie nauczania studiów, są uporządkowane w bloki tematyczne. Tym samym osoba zainteresowana dogłębną wiedzą z danej dziedziny może wziąć udział w pokrewnych przedmiotach realizowanych na różnych studiach podyplomowych.

Staranne opracowanie zakresów tematycznych wchodzących w skład poszczególnych modułów (zajęć) całkowicie eliminuje ryzyko powtarzania przez wykładowców treści przekazywanych na pokrewnych przedmiotach. Dlatego też uczestnictwo w kolejnych modułach zawsze będzie rozwijać wiedzę osoby decydującej się na taką formę kształcenia.

Kierunki studiów podyplomowych tworzących zintegrowany system nauczania obejmują:

  • Zarządzanie finansami dla menedżerów i przedsiębiorców  
  • Kontroler finansowy  
  • Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych  
  • Analityk finansowy ryzyka kredytowego

Należy zaznaczyć, że w ramach programów wyżej wymienionych studiów podyplomowych nie są realizowane podstawowe zagadnienia z rachunkowości oraz finansów przedsiębiorstw.

Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości nauki finansów w ALK proszę skontaktujcie się z nami telefonicznie lub napiszcie maila podając w treści numer telefonu kontaktowego. 

Oddzwonimy w dogodnym dla Państwa terminie.