Akademia kompetencji menedżera, studia menedżerskie warszawa, menedżerskie studia podyplomowe

Akademia Kompetencji Menedżera

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend
Brochure
Contact

O kierunku

Cel studiów

 

Akademia Kompetencji Menedżera to program studiów stworzony dla praktyków biznesu. Kurs zawiera bloki tematyczne osadzone w kontekście organizacji i kierowania ludźmi. Podczas studiów menedżerowie budują i porządkują wiedzę z zakresu ważnych obszarów zarządzania. Przede wszystkim jednak otrzymują szereg narzędzi, przydatnych w praktyce zarządzania, np.: w sytuacjach konfliktowych, w czasie zmian, negocjacji czy w trakcie wystąpień publicznych. 

Dzięki uczestniczeniu w zajęciach słuchacze poznają między innymi: 

 • swój osobisty potencjał menedżerski

 • sposoby budowania własnego wizerunku i  autorytetu menedżerskiego w organizacji 

 • metody zarządzania zespołami pracowniczymi, konfliktem, zmianą, procesem negocjacyjnym 

 • skuteczne techniki komunikowania się w relacjach indywidualnych (np. zatrudniania, oceny, zwalniania pracownika) i grupowych (np. prowadzenia spotkań zespołów formalnych i projektowych) 

 • koncepcję zarządzania opartego na wartościach. 

Atuty kierunku

1
182 godzin

praktycznych zajęć dydaktycznych.

2
Sesja Development Center

Kurs rozpoczyna się sesją Development Center. Jej celem jest określenie indywidualnego potencjału słuchaczy i obszarów w rozwojowych w kluczowych kompetencjach menedżerskich. Każdy uczestnik otrzymuje  indywidualną sesję i informację zwrotną.

 

3
Indywidualna sesja „career path"

Studia kończą się indywidualną sesją „career path”, podczas której uczestnicy zdiagnozują swoje talenty, określą mocne strony i ustalą dalsze kierunki własnej kariery.

 

4
Materiały dydaktyczne

Uczestnicy otrzymują dostęp do unikatowych materiałów, w tym zasobów "Financial Times" oraz platformy LinkedInLearning.

Adresaci studiów

Studia szczególnie polecamy: 

 • menedżerom,
 • team liderom,
 • kierownikom,
 • osobom zarządzającym zespołami i projektami.
Illustration

Opiekun merytoryczny studiów

dr Anna Czarczyńska

Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim.
Studiowała w Sussex University European Studies Faculty (Wielka Brytania).

Członek The International Negotiation Group Edynburskiej Szkoły Biznesu z negocjacji strategicznych. Doradca Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Posiada certyfikat i członkostwo International Project Management Association. Członek Rotary International. Konsultant amerykańskiej fundacji „Know how” w ramach programu dla Ukrainy 1998. Ekspert Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Posiada również doświadczenie w dyplomacji: pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Helsinkach (2008-2011), (2012-2013).

Jest doświadczonym konsultantem i trenerem biznesu. Pracowała dla takich firm i instytuacji jak Netia, PKP, Johnson&Johnson, PZU, Ikea, Infor, Europejski Instytut Rozwoju Kadr, Deutschebank, Door, Instytut Rozwoju Biznesu, KPWIG, Sejm RP, Mobil Oil Poland, Aviotex, ODR-y, Gulfiber, Stanley Poland, Continental Can Poland, JTT, Totolotek, Leo Burnett.

 

Program

Ramowy program studiów

 • Sesja integracyjna
 • Development Centre - badanie potencjału indywidualnego
 • Indywidualne sesje informacji zwrotnych
 • „Well Done Conversations” – kluczowe rozmowy lidera – gra symulacyjna (grywalizacja)
 • Budowanie zespołu -  zarządzanie i motywowanie
 • Komunikacja w organizacji – systemy, metody, komunikacja indywidualna i zespołowa
 • Leadership – rola przywódcy w organizacji
 • Zarządzanie coachingowe
 • Negocjacje wewnętrzne i zewnętrzne
 • Efektywne spotkania zespołu
 • Wystąpienia publiczne
 • HR dla menedżerów – Kluczowe aspekty: zatrudnianie, rozwijanie, ocenianie i zwalnianie
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie konfliktem
 • Krytyczne myślenie
 • Zarządzanie przez wartości
 • Otoczenie biznesu: aspekty ekonomiczno-prawne
 • „Career path” – indywidualne sesje doradcze w obszarze dalszego planowania rozwoju zawodowego w oparciu o zestaw testów – 0,5h na osobę
 • Egzamin końcowy

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 182 * 

 * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • soboty 8.45-15.45 

 • niedziele 8.45-15.45 

32 godziny zajęć (4 dni) w formule online. 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. ALK dr hab. Anna Baczyńska

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Senior trener/konsultant, praktyk biznesu. 
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń: Train the Trainers, rekrutacji i selekcji personelu, projektowania i przeprowadzania Assessment Center, Zarządzania Kompetencjami. Szkoliła: MAKRO, PKO BP, ABB, TP S.A, Orange, PZU S.A., SONY Poland, NASK, Idea 25, Getin Noble Bank, Skoda, ROCHE i innych. 

Agnieszka Jóźwik

Doświadczony menedżer, konsultant i trener.  
Zrealizowała ponad 10 000 godzin szkoleniowych, napisała ponad 300 programów szkoleniowych, zarządzała kilkudziesięcioma długoterminowymi projektami dla czołowych organizacji biznesowych w Polsce. 
Do jej klientów należą m.in.: Aviva, Grupa PZU, ORLEN, MAKRO,  Bank Zachodni WBK, Alior Bank, Allianz, PRUDENTIAL, SONY Polska, Bank Pocztowy, Poczta Polska, ROCHE, ING, Peugeot, SFERIS, Bank Ochrony Środowiska, CITIBANK Handlowy, ZUS, PKO BP, Perfumerie Douglas, LG Display.  

Marcin Jóźwik

Przez 10 lat związany z Commercial Union Polska (teraz AVIVA). Stworzył zespół i nadzorował pracę kilkudziesięciu trenerów wewnętrznych, prowadzących szkolenia dla ponad 10 tysięcy pracowników.   
Od 2006 roku prowadzi niezależną działalność, realizując projekty doradcze oraz szkoleniowe dla organizacji biznesowych i publicznych. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla kadr zarządzających. 

RS.
Radosław Ścibek

Certyfikowany Trener Biznesu & Coach ICC & Business Coach ICC.Wykładowca - Studia Coachingu Wyższej Szkoły Bankowości w Toruniu oraz Bydgoszczy. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego na studiach: Psychologia Biznesu oraz Akademia Menadżera. Specjalista w zakresie rozwoju osobistego i przywódczego
Psychoterapeuta Gestalt, EMDR, MBT
Certyfikowany trener metody Action Learning
Certyfikowany facylitator

COACHING
Przeprowadził ok.  1000  godzin  aktywnego  coachingu  podczas  sesji indywidualnych i grupowych. Specjalizuje się w tematyce przywództwa, komunikacji i zarządzania.

Lista przykładowych tematów klientów biznesowych:

- Praca w obszarze wypalenia zawodowego
- Rozwój umiejętności komunikacyjnych i budowanie relacji
- Poprawa własnej efektywności
- Rozwój umiejętności delegowania zadań i odpowiedzialności
- Wsparcie osoby w sytuacji objęcia nowej roli/funkcji/stano
- Planowanie kariery/awansu/zmiany stanowiska
- Rozwój umiejętności przywódczych i menedżerskich
- Zwiększanie samoświadomość i wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego
- Budowanie motywacji
- Rozwój kompetencji/zmiana zachowań

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA
- Utrzymanie przez dziewięć lat współpracy najwyższej oceny w corocznej certyfikacji trenerskiej Orange Polska (tzw. ekstraklasa trenerska)
- I miejsce w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu - Nagroda za najlepszy w Polsce wdrożony program mentoringu w 2018 roku
- Zbudowanie modelu szkoleń TTT dla ekspertów, którzy skutecznie i ciekawie przekazują wiedzę w organizacji („Szkoły profesjonalne” Orange Polska, OBI, NC+)
- Wdrożenie modelu przywództwa i podniesienie zadowolenia z pracy dla dedykowanych pionów Orange Polska i NC+ (z aktywnym udziałem wyższej kadry menadżerskiej)
- Uruchomienie projektu lepszego postrzegania rozwoju w organizacji, zadowolenia pracowników  z oferty rozwojowej (Orange Polska, PTK Centertel, Teltech, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa)

 

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

XXIX edycja - rekrutacja trwa do 15 lutego 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2022 roku.

Maksymalna liczba osób w grupie: 24 osoby

 

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, badaniach i testach, przygotowywanie studiów przypadków, opracowywanie analiz, bazujących na realiach polskiego rynku oraz na wiedzy i umiejętnościach poznanych na modułach tematycznych realizowanych w ramach studiów. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów z następujących przedmiotów: 

 • Development Center, 
 • Well done conversation, 
 • Leadership - rola przywódcy w organizacji, 
 • Coachingowy styl zarządzania, 
 • Negocjacje wewnętrzne i zewnętrzne, 
 • Kluczowe aspekt HR, 
 • Zarządzanie zmianą, 
 • Zarządzanie konfliktem,
 • Zarządzanie wartościami,
 • Krytyczne myślenie.   

AKM kończy egzamin w formie prezentacji na forum grupy i uzupełniającego prezentację raportu pisemnego. W ramach przygotowania do egzaminu studenci zespołowo analizują studium wybranego konkretnego przypadku organizacji, weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy. 

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Izabela Obszańska
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Izabela Obszańska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 600 zł każda ) 9 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 140 zł każda ) 8 280 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 8 700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl