PLANOWANIE I KONTROLA FINANSOWA, szkolenie zarządzanie zapasami, zarządzanie zobowiązaniami, zarządzanie środkami pieniężnymi

Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe)

Level
Kursy i szkolenia
Duration
2 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
Tryb stacjonarny,
W weekend
Termin szkolenia
23.03 - 24.03.2024

O szkoleniu

Szkolenie realizowane jest w ramach  zintegrowanego systemu nauczania finansów, w związku z tym zajęcia odbywają się z grupą uczestników studiów podyplomowych z obszaru finanse.

Dajemy Państwu możliwość realizacji własnej ścieżki edukacyjnej poprzez uczestniczenie w wybranych modułach szkoleniowych i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

Szkolenie jest ostatnim modułem z obszaru Controllingu. Obejmuje tylko planowanie i kontrolę finansową (w szczególności zapasy, środki pieniężne, zobowiązania, należności, bilans, przypływy pieniężne, analizę wskaźnikową, analizę wrażliwości, analizę progu rentowności, płynności i analizę dźwigni). Łącznie z poniższymi szkoleniami  stanowi dopełnienie systemu planowania i kontroli w firmie.

Rekomenduje się udział we wszystkich powyższych modułach szkoleniowych w odpowiedniej kolejności, aby w sposób kompleksowy poznać zagadnienia z obszaru controllingu.

 

Program

Ramowy program szkolenia

Planowanie i analiza kapitału obrotowego w firmie: 

 • planowanie poziomu kapitału obrotowego (wyznaczanie poziomu aktywów bieżących i zobowiązań bieżących; analiza wskaźników kapitału obrotowego); 

 • zarządzanie zapasami (planowanie poziomu zapasów w firmie; analiza zapasów); 

 • zarządzanie zobowiązaniami i należnościami (planowanie poziomu należności i zobowiązań bieżących  oraz analiza ich poziomu i struktury); 

 • zarządzanie środkami pieniężnymi (planowanie i analiza wpływów i wydatków środków pieniężnych w przedsiębiorstwie). 

Planowanie sprawozdań finansowych: 

 • rachunek wyników pro-forma (planowanie i analiza rachunku wyników przedsiębiorstwa); 

 • cash flow pro-forma (planowanie i analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych); 

 • bilans pro-forma (planowanie i analiza bilansu).

Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych: 

 • wprowadzenie do analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa; 

 • analiza płynności (liczenie i interpretacja wskaźników płynności); 

 • analiza rentowności (liczenie i interpretacja wskaźników rentowności sprzedaży, aktywów i kapitału); 

 • analiza efektywności (liczenie i interpretacja wskaźników efektywności gospodarowania); 

 • analiza zadłużenia (liczenie i interpretacja wskaźników poziomu zadłużenia i obsługi zadłużenia); 

 • analiza wskaźników rynku kapitałowego (liczenie i interpretacja wskaźników charakteryzujących dokonania firm na rynku kapitałowym); 

 • analiza Du-Ponta (kompleksowa analiza wskaźników charakteryzujących efektywność przedsiębiorstwa); 

 • problemy w analizie sprawozdań finansowych. 

Analiza wrażliwości sprawozdań finansowych: 

 • analiza wrażliwości wyniku finansowego i przepływów pieniężnych (analiza wpływu różnorodnych czynników na planowaną rentowność i płynność przedsiębiorstwa); 

 • analiza progu rentowności i płynności (obliczanie progu rentowności dla przedsiębiorstwa wieloproduktowego, liczenie przeciętnego, minimalnego i maksymalnego progu rentowności); 

 • analiza dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej (wykorzystanie analizy dźwigni do zarządzania). 

Organizacja zajęć

Czas trwania:

 • 2 dni (16 h dydaktycznych)* 
 • w godz. 8.45-15.45

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut   

Terminy

 • 23-24.03.2024 - stacjonarnie

Społeczność

Trener

Tomasz Wnuk-Pel
prof. Tomasz Wnuk-Pel

Jest profesorem nauk społecznych, pracuje w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, jest również Affiliate Professor na Linnaeus University w Växjö w Szwecji oraz Visiting Professor na uniwersytetach we Francji, Litwie, Niemczech, Włoszech, Katarze, Tajwanie, Tajlandii, Chinach i Japonii; ponadto jest członkiem Zarządu Asia-Pacific Management Accounting Association i członkiem European Accounting Association.

−    Tomasz Wnuk-Pel jest autorem licznych artykułów i książek dla praktyków, m.in.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, 2006; Controlling kosztów, 2017; Controlling operacyjny, 2017; Controlling strategiczny, 2017.

−    Od 1994 roku specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej/controllingu; jest autorem i współautorem kompleksowych projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz organizacjach non-profit.
−    Jest autorem ponad stu zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla organizacji produkcyjnych, usługowych, handlowych i non-profit

 

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Edyta Adamowicz-Sikora

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami.

 

Tabela opłat
Cena szkolenia 1200 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 1080 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl