WORK LIFE BALANCE - REDUKCJA POZIOMU STRESU I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Well-being – budowanie dobrostanu fizycznego i psychicznego w czasach nieustannych zmian

Level
Kursy i szkolenia
Duration
2 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
W tygodniu
Termin szkolenia
21.05 - 22.05.2024

O szkoleniu

Cel szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat mechanizmów stresu oraz powstawania syndromu wypalenia zawodowego. 

 • Nauka rozpoznawania objawów nadmiernego stresu i wskaźników podwyższonego ryzyka wystąpienia syndromu wypalenia (zarówno u siebie,  jak i u współpracowników). 

 • Przećwiczenie technik radzenia sobie ze stresem doraźnym i długoterminowym. 

 • Poznanie strategii  służących zachowaniu własnego dobrostanu emocjonalnego. 

 • Poznanie zasad dbania o psychofizjologiczną równowagę w warunkach przepracowania. 

Adresaci

Warsztaty adresowane są do wszystkich, którzy czują się zmęczeni i chcą znaleźć metody chroniące przed nadmierną eksploatacją własnego organizmu. Szkolenie kierujemy jednocześnie do osób, które ze względu na funkcje pełnione w organizacji mogą zdiagnozować u pracowników wskaźniki poprzedzające ryzyko wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego lub mogą wspierać wdrażanie działań zapobiegawczych, chroniących ludzi i organizację przed kosztami nadmiernego stresu, czyli dla: 

 • specjalistów HR,

 • menedżerów,

 • trenerów, konsultantów i coachów.

GroupOfPeopleIllustration

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

Dzień 1: 

 • Autodiagnoza własnego stanu: zmęczenie – przemęczenie – stres – wypalenie zawodowe miniwykład z przykładami  

 • Test – na poziom stresu; Wnioski – i plan dalszych działań 

 • Stresopochodne procesy psychologiczne i fizjologiczne 

 • Etapy reakcji stresowej; zasoby organizmu; reakcje stresopochodne 

 • Stresogenne sytuacje – stres eufunkcjonalny i dysfunkcjonalny 

 • Stres doraźny a stres przewlekły – symptomy i konsekwencje 

 • Metody konstruktywnego reagowania na sytuacje stresowe 

 • Ćwiczenia 

 • Wnioski    

 Dzień 2: 

 • Społeczne, psychologiczne, fizyczne i duchowe aspekty wypalenia zawodowego 

 • Niepokojące symptomy – fazy wypalenia; zapobieganie i remedia 

 • Fizjologia czasu – rytmy dobowe, kwartalne, roczne oraz ich wpływ na sprawność psychofizyczną i możliwości intelektualne człowieka 

 • Skuteczne zachowania obronne w stresie przewlekłym – zapobieganie wypaleniu zawodowemu 

 • Sztuka odpoczynku – nauka metod relaksacji 

 • Techniki centrowania, relaksu, wyciszania i redukowania efektów stresu długoterminowego; przywracanie dobrostanu 

 • Zarządzanie własną energią i jej regeneracja 

 • Trening antystresowy   

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, połączoną z interaktywnym wykładem, testami do autodiagnozy i ćwiczeniami symulacyjnymi, pracą w zespołach, i modelowaniem zachowań oraz praktyczną nauką technik oddechowych i  relaksacyjnych. 

figury

Organizacja zajęć

Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00) 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut   

Podczas zajęć zapewnimy Państwu przerwę kawową oraz obiad z opcją wegetariańską do wyboru. 

Terminy

21-22.05.2024

Społeczność

Trener

dr Lidia Czarkowska

Założycielka Centrum Coachingu i Mentoringu, Kierownik studiów podyplomowych Coaching profesjonalny. Współwłaścicielka LDC Consulting oraz Dyrektor Instytutu Jakości Życia. Posiada głęboką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii biznesu, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu; wykształciła ponad 400 profesjonalnych coachów. Autorka licznych naukowych publikacji w zakresie rozwoju ludzkiego potencjału; pod jej redakcją ukazało się 8 książek w serii: Coaching jako… Jest także trenerem i konsultantem oraz posiada uprawnienia diagnostyczne przy wykorzystaniu narzędzi: Success Insigths: D.I.S.C., Workplace Motivators Model (Values), MTQ48 – Mental Toughness (odporność psychiczna), EQ – Inteligencja emocjonalna, Motywacyjne DNA, MindSonar.  

Prowadzi warsztaty, procesy coachingowe i mentoringowe oraz superwizję a także indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej, liderów i profesjonalistów, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami i członkami zarządu. Prowadziła projekty coachingowe, szkolenia zamknięte, warsztaty oraz indywidualne treningi m.in. dla: Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Orange, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A., Sejmu RP, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Medicover, Ciech S.A., Agros-Nova, Lactalis-Polska, ManRolland, Nestle, Novonordisk, McDonald’s, Volkswagen, Santander i wielu innych.

Zasady naboru

1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Zochowska Monika
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Żochowska

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 2600 zł brutto (stawka zw. z VAT)*
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 2340 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl