Pozytywna organizacja, dobrostan pracowników, well-being, coaching dobrostanu, trening dobrostanu

Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend

O kierunku

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online. Holistyczne podejście do człowieka w miejscu pracy jest konieczne dla budowania przewagi konkurencyjnej i osiągania ponadprzeciętnych rezultatów przez współczesne organizacje. Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom najnowszej, interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy na temat budowania well-beingu (dobrostanu) oraz zdrowia (psychicznego i fizycznego) w miejscu pracy. Uczestnicy rozwiną również praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do tworzenia oraz skutecznego wdrażania programów rozwoju well-beingu i zdrowia w miejscu pracy – od fazy wdrożenia po mierzenie rezultatów.  

Kluczowym atutem studiów jest fakt, że uczestnicy dowiedzą się jak rozwijać well-being (dobrostan) i dbać o zdrowie w miejscu pracy w ujęciu holistycznym, uwzględniającym:  

a) Różne wymiary funkcjonowania organizacji:  

 • Indywidualny (jednostka) 

 • Zespołowy 

 • Organizacyjny 

 • Kontekstowy  

b) Różne aspekty funkcjonowania pracowników: 

 • Fizyczny 

 • Psychiczny 

 • Społeczny 

 • Duchowy 

Atuty kierunku

1
Holistyczne i interdyscyplinarne podejśćie

Pierwszy w Polsce program studiów podyplomowych z zakresu rozwoju well-beingu i zdrowia w miejscu pracy, którego formuła opiera się na holistycznym i interdyscyplinarnym podejściu do człowieka oraz organizacji  

2
Kompetencje

Uczestnicy nabywają kompetencje kluczowe dla skutecznego wdrażania kompleksowych strategii oraz programów rozwoju well-beingu i zdrowia w miejscu pracy

3
Interaktywne zajęcia

212 godzin praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych  

4
Praktycy dla praktyków

Praktycy dla praktyków: nasi wykładowcy to zarówno wybitni naukowcy, jak i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie budowania dobrostanu oraz zdrowia w organizacjach i instytucjach

5
Kadra

Zróżnicowana kadra, wśród której są m. in.: coachowie, trenerzy, konsultanci, psychologowie, lekarze, dietetycy, fizjoterapeuci, architekci i inni specjaliści 

6
Warsztaty

Wszystkie zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, prezentacji case study lub przykładów dobrych praktyk i prowadzone są metodami aktywizującymi 

7
Komfort

Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach 

8
Dostęp do biblioteki

Dostęp do biblioteki, w której znajduje się szereg specjalistycznych baz danych, takich jak EBSCO, Emerald czy ProQuest 

9
Materiały

Dostęp do unikatowych materiałów dydaktycznych i raportów praktycznych

10
Podręcznik

Podręcznik pt. „Psychologiczny model dobrostanu w pracy” autorstwa dr Agnieszki Czerw 

Partnerzy

pozytywnaorganizacja

Adresaci studiów

Adresatami studiów są:

 • menedżerowie i liderzy, zainteresowani budowaniem zaangażowanych, efektywnych i zdrowych zespołów,
 • dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy działów HR (Human Resources), HR biznes partnerzy,
 • coachowie, trenerzy rozwoju osobistego i biznesu,
 • konsultanci ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i niezależni eksperci z tego obszaru, 
 • Chief Happiness Officer’s (CHO),
 • właścicieli firm i start-upów,
 • eksperci i pracownicy działów BHP,
 • eksperci ds. CSR,
 • specjaliści z zakresu L&D (Learning and Development),
 • psychologowie oraz wszystkie osoby, które mają wpływ na rozwój i kształtowanie kultury organizacyjnej.
illustration

Kierownik studiów

mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Psycholog pracy i organizacji, konsultant, trener, coach, wykładowca akademicki, badacz. Specjalizuje się w tworzeniu interwencji rozwojowych (np. szkoleń, treningów, procesów coachingowych) oraz programów edukacyjnych opartych o psychologię pozytywną i wyniki badań naukowych (Evidence Based Approach), a także podejście AGILE.

Twórczyni i kierownik innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – wellbeing (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” oraz „Zwinne przywództwo”. Pełni obowiązki Dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca ALK na studiach stacjonarnych i podyplomowych. Koordynator merytoryczny seminariów naukowych dedykowanych praktykom zajmującym się rozwojem: „Jak korzystać z psychologii pozytywnej w coachingu” oraz „Psychologia pozytywna w coachingu i dobrostan”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek Rady Programowej magazynu „Coaching”. Prelegent i ekspert na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Autorka artykułów naukowych z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego PERMA służącego podnoszeniu dobrostanu ludzi i organizacji. Certyfikowany konsultant narzędzi badawczych HOGAN’a. Twórczyni marek Pozytywna Organizacja.pl oraz Kapitał Psychologiczny w Biznesie.

Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między Kapitałem Psychologicznym (PsyCap’em) pracowników organizacji, a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem w sferze pracy i życia.

Co zyskujesz

„Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” to pierwsze w Polsce studia podyplomowe oparte na holistycznym i interdyscyplinarnym podejściu do budowaniu well-beingu oraz zdrowia w miejscu pracy. Dzięki połączeniu najnowszej wiedzy naukowej, dobrych praktyk oraz doświadczeń ekspertów z dziedzin takich jak: psychologia pozytywna, zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), neuronauka, medycyna, dietetyka, fizjoterapia, architektura wnętrz, employer branding oraz wielu innych, stanowią one unikalną ofertę na rynku i doskonale odpowiadają na potrzeby współczesnych organizacji i instytucji.  

Dzięki szerokiemu ujęciu problematyki dobrostanu studia wyposażą uczestników w unikalną wiedzę, umiejętności i kompetencje, umożliwiające samodzielne i skuteczne tworzenie oraz wdrażanie programów rozwoju well-beingu i zdrowia w zróżnicowanym środowisku organizacyjnym. 

Dzięki studiom „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”  zdobędziesz kompetencje, które pozwolą Ci:  

 • tworzyć kompleksowe strategie oraz programy rozwoju well-beingu i zdrowia, odpowiadające na zróżnicowane potrzeby współczesnych pracowników oraz całych organizacji, 
 • skutecznie wdrażać strategie i programy rozwoju well-beingu i zdrowia w miejscu pracy, 
 • skutecznie zarządzać well-beingiem i zdrowiem na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym, 
 • zwiększać zaangażowanie i efektywność pracowników swojej firmy,
 • zwiększyć przewagę konkurencyjną swojej firmy, 
 • zwiększać wyniki finansowe swojej firmy poprzez zapobieganie rotacji pracowników, 
 • poprawiać wizerunek swojej firmy na rynku.

Perspektywa zawodowa

Wiedza zdobyta w trakcie studiów jest przydatna dla wszystkich osób, które mają wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej, w szczególności dla: 

· menedżerów i liderów, zainteresowanych budowaniem zaangażowanych, efektywnych i zdrowych zespołów,

· właścicieli firm i start-upów,

· dyrektorów, menedżerów i pracowników działów HR, HR biznes partnerów,

· coachów, trenerów rozwoju osobistego i biznesu,

· konsultantów ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i niezależnych ekspertów z tego obszaru,

· ekspertów i pracowników działów BHP,

· ekspertów ds. CSR,

· specjalistów z zakresu L&D (Learning and Development),

· psychologów chcących pracować z organizacjami / instytucjami.

Ponadto jest ona nieodzowna w przypadku osób planujących swoją karierę na stanowiskach takich jak: Chief Happiness Officer’s (CHO), Well-being Manager, Well-being Director, które stają się obecnie coraz popularniejsze i coraz bardziej pożądane w wielu miejscach pracy.  

Program

BLOK 1: INTEGRACJA   

 • Warsztaty integracyjne  

BLOK 2: PSYCHOLOGIA POZYTYWNA I WELL-BEING (DOBROSTAN) W ORGANIZACJI  

 • Psychologia pozytywna i well-being (dobrostan) w organizacji – wstęp teoretyczny  

 • Kapitał psychologiczny: wykorzystanie zasobów osobistych wspierających rozwój efektywności i dobrostanu pracowników  

 • Design thinking i metody pomiaru dobrostanu w organizacji 

BLOK 3: STRATEGIE HR W BUDOWANIU DOBROSTANU PRACOWNIKÓW 

 • HR z lotu ptaka – jak kompleksowo rozwijać procesy HR w organizacji  

 • Wartości w organizacji: kultura organizacji, leadership, HR  

 • Zarządzanie talentami i potencjałem pracowników w organizacji  

 • Coaching menedżerski i career coaching metodami budowania dobrostanu w organizacji  

BLOK 4: BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW  

 • Budowanie zaangażowania pracowników z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych na przykładzie metodologii HOGANA 

 • Model PERMA jako podstawa budowy zaangażowania w organizacji  

 • Job crafting – metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy  

 • Motywacja wewnętrzna i flow w zadaniach zawodowych   

BLOK 5: ZARZĄDZANIE DOBROSTANEM W ŚWIECIE VUCA 

 • Zaangażowany i szczęśliwy zespół – budowanie well-beingu w zespole stacjonarnym, hybrydowym i rozproszonym 

 • Budowanie dobrostanu menedżera i organizacji w rosnącej złożoności biznesu w świecie VUCA  

BLOK 6: ROLA ZASOBÓW FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH W BUDOWANIU DOBROSTANU PRACOWNIKÓW  

 • Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu  

 • Work & life integration – nowe podejście do budowania harmonii w życiu osobistym i zawodowym. Case study z nowoczesnej organizacji IT 

SPOTKANIE Z: LEKARZEM, DIETETYKIEM, FIZJOTERAPEUTĄ, ARCHITEKTEM  

 • Potencjał energetyczny mózgu – neuronauka w praktyce  

 • Znaczenie prawidłowych nawyków żywieniowych w rozwoju kariery zawodowej 

 • Profilaktyka schorzeń układu ruchu i krążenia w pracy biurowej o wysokim poziomie stresu 

 • „Design” – efektywnie czy efektownie? Relacja człowiek-przestrzeń w zrównoważonym środowisku pracy 

 • Dobrostan pracownika w perspektywie robotyzacji i automatyzacji miejsca pracy 

BLOK 7: BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI W MIEJSCU PRACY 

 • Komunikacja, mediacje i rozwiązywanie konfliktów w oparciu o potrzeby  

 • Dobra praktyka w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy 

BLOK 8: TWORZENIE KULTURY WELL-BEINGU W ORGANIZACJI 

 • Skuteczne wdrażanie programów health i well-being w organizacjach biznesowych  

 • Employer branding w procesie budowania pozytywnej kultury organizacji 

 • Systemowe podejście do dobrostanu i zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Profilaktyka zdrowia psychicznego

 • Zajęcia przygotowujące do obrony projektu końcowego

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 212 *   (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)     * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ  

Zajęcia mają głównie formę warsztatową i prowadzone są metodami aktywizującymi.  

Prezentowane będą również praktyczne case-study oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie budowania well-beingu i zdrowia we współczesnych organizacjach/instytucjach działających na rynku. 

figury

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 4 realizowane w formule on-line).

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty – godz. 8:45-15:45 

niedziele – godz. 8:45-15:45 

Terminy

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

 • 22-23.10.2022
 • 19-20.11.2022 online
 • 03-04.12.2022
 • 14-15.01.2023 online
 • 28-29.01.2023
 • 25-26.02.2023

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Magdalena Wilczak
mgr Magdalena Wilczak

Z wykształcenia humanistka, a od kilkunastu lat z pasji managerka. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła od zarządzania dużymi projektami HR. Ostatnie 7 lat zarządza działem szkoleń i rozwoju w dynamicznie rozwijającej się, dużej firmie IT . Zwolenniczka elastycznych metod pracy, zapewniania pracownikom autonomii, dobrej atmosfery, dostosowanych do potencjału zadań, by ich realizacja angażowała, rozwijała i dawała poczucie sensu. Podczas panelu podzieli się swoim doświadczeniami oraz tym jak tworzyć komfortowe środowisko pracy.

Ewa Włodarczyk
mgr Ewa Włodarczyk

Jest fizjoterapeutką, założycielką Evital Rehabilitacja. Na co dzień pracuje z pacjentami. Bazuje na pracy manualnej, z uwzględnieniem technik powięziowych. Najważniejsze jest dla niej indywidualne podejście do pacjenta oraz skuteczność terapii. Ponadto rozpowszechnia wiedzę na temat nowoczesnej fizjoterapii, która zapewnia pacjentowi zdrowie i urodę. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc kursy dla fizjoterapeutów jak również  dla lekarzy. Na jej koncie są też wykłady na konferencjach. Promuje zdrowy styl życia, profilaktykę chorób układu ruchu oraz układu krążenia. W odpowiedzi na rozwój medycyny estetycznej rozwija i promuje fizjoterapię estetyczną. Dużym działem jej pracy to fizjoterapia osób po przebytych chorobach onkologicznych, kobiet po rekonstrukcji piersi lub z obrzękiem limfatycznym. 

Joanna Sobczak
mgr Joanna Sobczak

Dietetyk, certyfikowany szkoleniowiec z 7 letnim doświadczeniem. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako kierownik działu dietetyki i szkoleń w spółce Polskie Centra Dietetyczne rozwija, kompetencje dietetyków z zakresu żywienia oraz pracy z klientem w gabinecie. Na co dzień oprócz prowadzenia szkoleń, współtworzy i koordynuje kampanie reklamowe dla sieci franczyzowej marki Projekt Zdrowie, tworzy materiały merytoryczne oraz artykuły branżowe. Uczestnik licznych kursów za zakresu dietcoachingu, pracy z trudnym pacjentem oraz dietetyki sportowej. Pasjonatka zdrowego stylu życia, jej misją jest edukacja żywieniowa. W pracy z klientami i dietetykami stara się pokazać jak wykorzystać wiedzę żywieniową w codziennym życiu, tak aby zmiana sposobu odżywiania na zdrowszy sprawiała przyjemność i satysfakcję.

Małgorzata Bora
lek. med. Małgorzata Bora

dyplomowany coach, trener i lekarz. Menedżer z 17 letnim doświadczeniem w zarządzaniu: zespołami sprzedaży, niepubliczną placówką medyczną oraz własną firmą. Szkolenia i procesy coachingowe opiera o neurobiologię oraz swoje autorskie pomysły edukacyjne angażujące dorosłych. Wspólnie z mężem tworzy NeuroPracownię MG BORA, popularyzującą wiedzę o mózgu wśród osób wspierających w rozwoju innych ludzi oraz MOC Duetów - program rozwojowy  dedykowany dwóm osobom, dzielącym ze sobą życie zawodowe lub prywatne, w którym również używa narzędzi bazujących na naukach o mózgu. Szkoli w zakresie wykorzystania wiedzy o mózgu w biznesie i rozwoju osobistym. Prowadzi również szkolenia medyczne dla osób bez wykształcenia medycznego, którym potrzebne są podstawy wiedzy o człowieku w wykonywanej pracy. Ze względu na doświadczenie zawodowe (współzałożyciel Hospicjum Domowego przy Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie), specjalizuje się również w coachingu zdrowia w sytuacjach uznawanych za najtrudniejsze, takie jak choroby przewlekłe, kalectwo, pracuje z osobami umierającymi. Jest autorem i współautorem kilku publikacji dotyczących komunikacji w obszarze medycyny paliatywnej oraz medycyny związanej z bólem. Część publikacji dostępna na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Okręgowej Izby lekarskiej w Łodzi oraz Izby Coachingu, Certyfikowany Praktyk PRISM Brain Mapping - narzędzia wspierającego rozwój człowieka, opartego o procesy zachodzące w mózgu.

Piotr Ferdyn
Piotr Ferdyn

Jest twórcą i dyrektorem zarządzającym WellCome Institute, międzynarodowej organizacji szkoleniowej i badawczej. Tworzy rozwiązania, dzięki którym managerowie i zespoły prowadzą biznes z większą koncentracją, odporością psychiczną oraz optymalnie zarządzając energią. Piotr jest praktykiem biznesu. Ma 12 lat doświadczenia w zarządzaniu marketingiem na międzynarodowych rynkach, ostatnio w roli dyrektora marketingu i członka zarządu w Mars Incorporated. Jest absolwentem studiów IMD w Lozannie, University Collage w Londynie oraz Institute for Integrative Health w Nowym Jorku. Międzynarodowo współpracuje z organizacjami takimi jak: Avon, McCormick, Mediacom, Publicis, McCormick, PwC etc.

Joanna Berendt
Joanna Berendt

Certyfikowana trenerka NVC, coach ICF PCC, mediatorka NVC oraz certyfikowana trenerka Pozytywnej Neuropatyczności wg. Ricka Hansona. 
Porozumieniem bez Przemocy zajmuje się od 2009 roku. Aktywnie działa na rzecz tworzenia systemów, relacji, biznesów w o parciu o dialog, wzajemny szacunek, zaufanie, współpracę oraz harmonijne wykorzystanie wewnętrznego potencjału jednostek. 
Obszary specjalizacji Joanny to: rozwiązywanie konfliktów, mediacje, konstruktywna komunikacja (z sobą i innymi) w oparciu o potrzeby, coaching menadżerski, coaching zespołów, coaching systemowy. Towarzyszy menadżerom, organizacjom, przedsiębiorcom w skutecznym budowaniu zespołów zmotywowanych i współpracujących oraz rozwiązywaniu konfliktów i komunikacji budującej zaufanie i dialog. 
Poza coachingiem i Porozumieniem bez Przemocy, interesuje się neurobiologią i pozytywną neuroplastycznością wg Ricka Hansona, którą sama praktykuje i wykorzystuje w pracy z grupami i klientami indywidualnymi.  Jest członkiem zarządu Fundacji Nowych Możliwości EQUANTE. 
Z wykształcenia ekonomistka. Ma ponad 10 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach z branży finansowej na stanowiskach menadżerskich, gdzie zdobywała doświadczenie w zarządzaniu projektami, budowaniu zespołów opartych na współpracy, m.in. uczestniczyła w tworzeniu od podstaw banku detalicznego. Jest współautorką wielu kursów online z zakresu Porozumienia bez Przemocy, artykułów, a także książek, na przykład: „Dogadać się z dzieckiem. Coaching, Empatia, Rodzicielstwo”, „Przyjaciele Żyrafy. Bajki o empatii”, „Tęskniący Zenon i żyrafa, która spadła z krzesła”, „Coaching Katalizator Rozwoju Organizacji”, „Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji”, a także „Dogadać się z innymi. Porozumienie bez Przemocy, nie tylko dla organizacji” oraz „Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat”.

alk
dr hab. Agnieszka Mościcka-Teske
Beata Wolfigiel
mgr Beata Wolfigiel

Psycholog pozytywny, trener, coach, właściciel firmy „Entuzja”.

Od 2000 r. prowadzi szkolenia rozwijające kompetencje psychospołeczne oraz osobiste dla firm i instytucji, a także dla osób prywatnych. Specjalizuje się w praktycznej psychologii pozytywnej. Wykładowca kilku uczelni wyższych. Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się badaniami naukowymi na temat flow (doświadczeń przepływu) w zadaniach zawodowych, czyli odczuwaniem głębokiej satysfakcji z wykonywania danej czynności, która nas tak pochłania, że świat naokoło przestaje istnieć. Wiedzę tę można wykorzystać w praktyce do tworzenia warunków sprzyjających motywacji, do odnajdywania pasji, a także do pracy nad zachowaniem równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Stworzyła profesjonalne narzędzie do badania flow w zadaniach zawodowych: Kwestionariusz FLOW-W (FLOW at Work). Certyfikowany trener FRIS® Style Myślenia i Działania. Posiada certyfikat Level 3 Award In First Line Management wydany przez Institute of Leadership and Management w Londynie. Jako coach pracuje w podejściu opartym na dowodach (Evidence Based Coaching), w tym Positive Psychology Coaching. Współautorka książki „Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania!”, autorka artykułów naukowych oraz artykułów biznesowych.  Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek Rady Programowo-Biznesowej Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert na konferencjach międzynarodowych np. na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prelegent i trener na Konferencjach Psychologii Pozytywnej.  

alk
dr Anna Werner-Maliszewska
dr Anna Syrek-Kosowska

Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (EMCC, app. ICF) oraz Izbę Coachingu. Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM, CSA). Certyfikowany Coach (ICC, Zen-Coach). Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Hon VP The International Society for Coaching Psychology. Partner Zarządzający ASK Expert. Psycholog biznesu z 17 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami HR, szkoleniowymi i coachingowymi. Współpracuje z liderem branży FMCG odpowiadając za ocenę psychometryczną potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentami. Prelegentka, wykładowca polskich i zagranicznych uczelni m.in. City University (UK), Akademia L. Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Biznesu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i wielu innych. Współtwórca i kierownik merytoryczny oraz superwizor Akademii Profesjonalnego Coachingu (Wyższa Szkoła Biznesu). Kreatorka i współtwórca Forum Coachingu i Superwizji. Autorka kilkudziesięciu publikacji i ekspert medialny z zakresu HRM i rozwoju osobistego, członkini Rady programowej wydawnictw; Coaching Review, Coaching Psychology International. 

mgr inż. Marek Wzorek

Executive, biznes i turkus coach, przedsiębiorca, wykładowca, keynote speaker, wieloletni menadżer, praktyk zarządzania i tworzenia turkusowych organizacji oraz samo-zarządzania. Autor książki „Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku” która rewolucjonizuje sposób zarządzania w polskich firmach. Ma 20-letnie doświadczenie w rozwijaniu zespołów sprzedażowych i firm w Polsce, Europie, Rosji oraz Azji. Wieloletni prezes firmy igus sp. z o.o., którą rozwinął od 8 do 100-osobowego zespołu, wprowadzając turkusowy styl zarządzania i budując kulturę przedsiębiorczości, samo-zarządzania i tworząc kolejnych liderów. Współtworzył innowacyjną, przestrzenną, samo-zarządzającą się strukturę organizacyjną – Układ Solarny w której w centrum jest klient a która jest dobrą alternatywą dla hierarchicznych struktur organizacyjnych. Zarządzał dużym zespołem w Singapurze i w regionie ASEAN. Otwierał oddział firm w Rosji i obecnie rozwija globalnie firmę ecoCoach Sp. z o.o. Założył firmę ecoCoach, jako turkusową organizację, która wspiera inne zespoły i firmy we wdrożeniu samozarządzania i tworzenia turkusowej kultury organizacyjnej. Z sukcesami wspiera jako executive coach innych prezesów, dyrektorów, właścicieli firm w rozwijaniu biznesu i w tworzeniu kolejnych liderów.

mgr Marta Pawlikowska-Olszta

Zajmuje się wsparciem etycznego i efektywnego zarządzania ludźmi w Polsce na każdym z etapów – zarówno w procesie rekrutacji, adaptacji, rozwoju kompetencji, oceny pracowników, jak i ich zwalniania. Swoje działania praktyczne prowadzi w nurcie psychologii pozytywnej.  Ma kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu polityk i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, restrukturyzacji, doradztwie HR oraz szkoleniu i prowadzeniu treningów rozwojowych dla zróżnicowanych kompetencyjnie menedżerów wszystkich szczebli oraz specjalistów pracujących w trzech różnych sektorach – firmach prywatnych i rodzinnych, administracji publicznej oraz sektorze pozarządowym. Poza „Psychologicznym GPS-em” jest także autorką poradnika dla menedżerów i specjalistów zarządzania ludźmi: „Skuteczny menedżer – Czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi” oraz rozdziału „Kierunki rozwoju i edukacji przyszłych kadr działów HR” w pozycji Wydawnictwa Infor „Dylematy HR-owców” a także artykułów w miesięczniku Personel i Zarządzanie: m.in. „7 pułapek, w które wpadają prezesi” „Odpowiedzialność menedżerska”, i „Dlaczego powinieneś zrezygnować z bycia menedżerem”. Prowadzi bloga rozwoju zawodowego dla szefów i pracowników www.jakzarzadzacpoludzku.pl  Z wykształcenia jest magistrem psychologii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji. Prowadzi zajęcia uniwersyteckie na studiach magisterskich i podyplomowych: „Narzędzia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ujęciu psychologii pozytywnej”, „Interwencje pozytywne w miejscu pracy – proces rekrutacji i oceny pracowniczej” oraz „Interwencje pozytywne w miejscu pracy - diagnoza, rozwój kompetencji oraz ocena pracy pracowników”.  Ukończyła liczne szkolenia – np. CIPD – Organisational Design oraz studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami pracy - Szkoła Główna Handlowa, Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych - Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Mediacje i negocjacje - Uczelnia Łazarskiego z Polskim Centrum Mediacji oraz Doradztwo zawodowe - Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. 

mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Psycholog pracy i organizacji, konsultant, trener, coach, wykładowca akademicki, badacz. Specjalizuje się w tworzeniu interwencji rozwojowych (np. szkoleń, treningów, procesów coachingowych) oraz programów edukacyjnych opartych o psychologię pozytywną i wyniki badań naukowych (Evidence Based Approach), a także podejście AGILE.

Twórczyni i kierownik innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – wellbeing (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” oraz „Zwinne przywództwo”. Pełni obowiązki Dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca ALK na studiach stacjonarnych i podyplomowych. Koordynator merytoryczny seminariów naukowych dedykowanych praktykom zajmującym się rozwojem: „Jak korzystać z psychologii pozytywnej w coachingu” oraz „Psychologia pozytywna w coachingu i dobrostan”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek Rady Programowej magazynu „Coaching”. Prelegent i ekspert na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Autorka artykułów naukowych z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego PERMA służącego podnoszeniu dobrostanu ludzi i organizacji. Certyfikowany konsultant narzędzi badawczych HOGAN’a. Twórczyni marek Pozytywna Organizacja.pl oraz Kapitał Psychologiczny w Biznesie.

Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między Kapitałem Psychologicznym (PsyCap’em) pracowników organizacji, a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem w sferze pracy i życia.

dr Barbara Zych

Praktyk systemowego podejścia do rozwoju organizacji, specjalizuje się w przygotowaniu strategii dla marek pracodawców. Ma za sobą ponad 100 wdrożonych strategii EB na świecie. Wykładowca akademicki z obszaru EB/People Analytics/HRtech, autor publikacji książkowych i artykułów o tematyce zarządzania ludźmi.
CEO Employer Branding Institute, założycielka  platformy dla specjalistów EBnavi, inicjatorka akcji pracujebolubie.pl, laureatka konkursu Sukces Pisany Szminką. Prywatnie fanka ikigai. Więcej o jej podejściu do biznesu i employer brandingu: barbarazych.com

dr Katarzyna Pilipczuk

Akredytowany trener coachingu International Coaching Community. Akredytowany Superwizor  i Coach w Izbie Coachingu. Certyfikowany Business Coach International Coaching Community. Konsultant Rozwoju Organizacyjnego FCODC. Trener, mentor, doradca biznesu. Doświadczony manager. Doktor nauk humanistycznych. Członek zespołu Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletni wykładowca zarządzania na poziomie MBA w Akademii Leona Koźmińskiego oraz coachingu  w Uniwersytecie SWPS. Współtwórca i inicjatorka InnerMasteringu® - metody wspierającej rozwój zharmonizowanych organizacji, zespołów, jednostek.

dr Piotr Pilch

pracuje w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, magister psychologii organizacji i pracy oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej i pracy zespołowej. Obecnie zajmuje się naukowo-badawczo zagadnieniami polityki organizacyjnej i zachowań politycznych w organizacji w kontekście kariery zawodowej i satysfakcji z pracy.

Nasi absolwenci o studiach. Obejrzyj

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

III edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2022 roku.

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

 • Obecność na 90% zajęć 

 • Egzaminy i prace zaliczeniowe z dwóch przedmiotów

 • Pisemne opracowanie grupowego projektu wdrożenia strategii rozwoju well-beingu (dobrostanu)/zdrowia pracowników 

 • Obrona projektu przed komisją egzaminacyjną 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Zochowska Monika
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Żochowska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3950 zł każda ) 7900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3555 zł każda ) 7110 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7600 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl