Pozytywna organizacja, dobrostan pracowników, well-being, coaching dobrostanu, trening dobrostanu

Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend

O kierunku

Holistyczne podejście do człowieka w miejscu pracy jest konieczne dla budowania przewagi konkurencyjnej i osiągania ponadprzeciętnych rezultatów przez współczesne organizacje. Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom najnowszej, interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy na temat budowania well-beingu (dobrostanu) oraz zdrowia (psychicznego i fizycznego) w miejscu pracy. Uczestnicy rozwiną również praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do tworzenia oraz skutecznego wdrażania programów rozwoju well-beingu i zdrowia w miejscu pracy – od fazy wdrożenia po mierzenie rezultatów.  

Kluczowym atutem studiów jest fakt, że uczestnicy dowiedzą się jak rozwijać well-being (dobrostan) i dbać o zdrowie w miejscu pracy w ujęciu holistycznym, uwzględniającym:  

a) Różne wymiary funkcjonowania organizacji:  

 • Indywidualny (jednostka) 

 • Zespołowy 

 • Organizacyjny 

 • Kontekstowy  

b) Różne aspekty funkcjonowania pracowników: 

 • Fizyczny 

 • Psychiczny 

 • Społeczny 

 • Duchowy 

Atuty kierunku

1
Holistyczne i interdyscyplinarne podejśćie

Pierwszy w Polsce program studiów podyplomowych z zakresu rozwoju well-beingu i zdrowia w miejscu pracy, którego formuła opiera się na holistycznym i interdyscyplinarnym podejściu do człowieka oraz organizacji  

2
Kompetencje

Uczestnicy nabywają kompetencje kluczowe dla skutecznego wdrażania kompleksowych strategii oraz programów rozwoju well-beingu i zdrowia w miejscu pracy

3
Interaktywne zajęcia

212 godzin praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych  

4
Praktycy dla praktyków

Praktycy dla praktyków: nasi wykładowcy to zarówno wybitni naukowcy, jak i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie budowania dobrostanu oraz zdrowia w organizacjach i instytucjach

5
Kadra

Zróżnicowana kadra, wśród której są m. in.: coachowie, trenerzy, konsultanci, psychologowie, lekarze, dietetycy, fizjoterapeuci, architekci i inni specjaliści 

6
Warsztaty

Wszystkie zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, prezentacji case study lub przykładów dobrych praktyk i prowadzone są metodami aktywizującymi 

7
Komfort

Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach 

8
Dostęp do biblioteki

Dostęp do biblioteki, w której znajduje się szereg specjalistycznych baz danych, takich jak EBSCO, Emerald czy ProQuest 

9
Materiały

Dostęp do unikatowych materiałów dydaktycznych i raportów praktycznych

10
Podręcznik

Podręcznik pt. „Psychologiczny model dobrostanu w pracy” autorstwa dr Agnieszki Czerw 

Partnerzy

pozytywnaorganizacja

Adresaci studiów

Adresatami studiów są:

 • menedżerowie i liderzy, zainteresowani budowaniem zaangażowanych, efektywnych i zdrowych zespołów,
 • dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy działów HR (Human Resources), HR biznes partnerzy,
 • coachowie, trenerzy rozwoju osobistego i biznesu,
 • konsultanci ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i niezależni eksperci z tego obszaru, 
 • Chief Happiness Officer’s (CHO),
 • właścicieli firm i start-upów,
 • eksperci i pracownicy działów BHP,
 • eksperci ds. CSR,
 • specjaliści z zakresu L&D (Learning and Development),
 • psychologowie oraz wszystkie osoby, które mają wpływ na rozwój i kształtowanie kultury organizacyjnej.
illustration

Kierownik studiów

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Psycholożka biznesu, certyfikowana coach ICC, trenerka, konsultantka, wykładowczyni, badaczka zachowań organizacyjnych. Ekspertka w zakresie budowania kapitału psychologicznego oraz well-beingu (dobrostanu) ludzi i organizacji.

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu Pozytywnych Interwencji Psychologicznych (PPI), opartych na rzetelnej wiedzy i wynikach badań naukowych (Evidence Based Practice). Ich celem jest wzmacnianie pozytywnych emocji, postaw i zachowań pracowników, a także podnoszenie poziomu dobrostanu oraz zdrowia w miejscu pracy.

Autorka i dyrektorka innowacyjnych studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” oraz „Zwinne przywództwo” (Akademia Leona Koźmińskiego).

Pełni obowiązki Dyrektorki Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Asystentka w Katedrze Nauk Społecznych ALK. Wykładowczyni na studiach stacjonarnych, podyplomowych i MBA.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. W latach 2017-2022 członkini Rady Programowej magazynu Coaching. Prelegentka i ekspertka na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych.

Autorka książek i artykułów z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego „PERMA”, służącego wzmacnianiu dobrostanu ludzi w różnych sferach życia. Certyfikowana konsultantka narzędzi HOGAN’a, Advisio i MTQ 48.

Stworzyła marki PozytywnaOrganizacja.pl i Kapitał Psychologiczny w Biznesie.

Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między kapitałem psychologicznym (PsyCap’em) pracowników organizacji, a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem w sferze pracy i życia.

 

Co zyskujesz

„Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” to pierwsze w Polsce studia podyplomowe oparte na holistycznym i interdyscyplinarnym podejściu do budowaniu well-beingu oraz zdrowia w miejscu pracy. Dzięki połączeniu najnowszej wiedzy naukowej, dobrych praktyk oraz doświadczeń ekspertów z dziedzin takich jak: psychologia pozytywna, zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), neuronauka, medycyna, dietetyka, fizjoterapia, architektura wnętrz, employer branding oraz wielu innych, stanowią one unikalną ofertę na rynku i doskonale odpowiadają na potrzeby współczesnych organizacji i instytucji.  

Dzięki szerokiemu ujęciu problematyki dobrostanu studia wyposażą uczestników w unikalną wiedzę, umiejętności i kompetencje, umożliwiające samodzielne i skuteczne tworzenie oraz wdrażanie programów rozwoju well-beingu i zdrowia w zróżnicowanym środowisku organizacyjnym. 

Dzięki studiom „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”  zdobędziesz kompetencje, które pozwolą Ci:  

 • tworzyć kompleksowe strategie oraz programy rozwoju well-beingu i zdrowia, odpowiadające na zróżnicowane potrzeby współczesnych pracowników oraz całych organizacji, 
 • skutecznie wdrażać strategie i programy rozwoju well-beingu i zdrowia w miejscu pracy, 
 • skutecznie zarządzać well-beingiem i zdrowiem na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym, 
 • zwiększać zaangażowanie i efektywność pracowników swojej firmy,
 • zwiększyć przewagę konkurencyjną swojej firmy, 
 • zwiększać wyniki finansowe swojej firmy poprzez zapobieganie rotacji pracowników, 
 • poprawiać wizerunek swojej firmy na rynku.

Perspektywa zawodowa

Wiedza zdobyta w trakcie studiów jest przydatna dla wszystkich osób, które mają wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej, w szczególności dla: 

· menedżerów i liderów, zainteresowanych budowaniem zaangażowanych, efektywnych i zdrowych zespołów,

· właścicieli firm i start-upów,

· dyrektorów, menedżerów i pracowników działów HR, HR biznes partnerów,

· coachów, trenerów rozwoju osobistego i biznesu,

· konsultantów ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i niezależnych ekspertów z tego obszaru,

· ekspertów i pracowników działów BHP,

· ekspertów ds. CSR,

· specjalistów z zakresu L&D (Learning and Development),

· psychologów chcących pracować z organizacjami / instytucjami.

Ponadto jest ona nieodzowna w przypadku osób planujących swoją karierę na stanowiskach takich jak: Chief Happiness Officer’s (CHO), Well-being Manager, Well-being Director, które stają się obecnie coraz popularniejsze i coraz bardziej pożądane w wielu miejscach pracy.  

Program

BLOK: INTEGRACJA

 • Warsztaty integracyjne

BLOK: PSYCHOLOGIA POZYTYWNA I DOBROSTAN W MIEJSCU PRACY – KLUCZOWE KONCEPCJE

 • Psychologia pozytywna i dobrostan w miejscu pracy – wstęp teoretyczny
 • Kapitał psychologiczny: zasoby osobiste wspierające efektywność i dobrostan liderów oraz pracowników
 • Model PERMA - filary dobrostanu w ujęciu psychologii pozytywnej

BLOK: METODY BUDOWANIA MOTYWACJI, ZAANGAŻOWANIA I POCZUCIA SENSU PRACY JEDNOSTKI

 • Motywacja wewnętrzna i flow w zadaniach zawodowych
 • Job crafting – metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy

BLOK: KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO STRATEGII DOBROSTANU W MIEJSCU PRACY

 • Kompleksowe podejście do strategii dobrostanu w miejscu pracy
 • Dopasowanie człowiek –środowisko pracy z perspektywy zarządzania dobrostanem pracowników
 • Metody pomiaru dobrostanu
 • Tworzenie rozwiązań wzmacniających dobrostan pracowników metodą design thinking
 • Skuteczne wdrażanie programów health and well-being w miejscu pracy

BLOK: KSZTAŁTOWANIE KULTURY DOBROSTANU W MIEJSCU PRACY

 • Kultura organizacyjna sprzyjająca kształtowaniu dobrostanu pracowników
 • Dobra praktyka w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Employer branding w procesie budowania pozytywnej kultury organizacyjnej

BLOK: DOBROSTAN PRACOWNIKÓW I LIDERÓW W NOWYM ŚWIECIE PRACY

 • Zarządzanie talentami i potencjałem pracowników w nowoczesnym miejscu pracy
 • Budowanie dobrostanu kadry zarządzającej w rosnącej złożoności biznesu
 • Dobrostan pracowników z perspektywy robotyzacji i automatyzacji miejsca pracy

BLOK: BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI I DOBROSTANU ZESPOŁU

 • Zarządzanie dobrostanem zespołu – zasady i dobre praktyki
 • Komunikacja, mediacje i rozwiązywanie konfliktów w oparciu o potrzeby – narzędzia budowania pozytywnych relacji

BLOK: WSPIERANIE DOBROSTANU PSYCHICZNEGO PRACOWNIKÓW

 • Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu
 • Systemowe podejście do dobrostanu i zdrowia psychicznego w miejscu pracy
 • Work & life integration – godzenie różnych ról życiowych

BLOK: WSPIERANIE DOBROSTANU FIZYCZNEGO PRACOWNIKÓW

 • Neuronauka w kształtowaniu zdrowego środowiska pracy
 • Rytm okołodobowy - higiena snu i wypoczynku
 • Znaczenie prawidłowych nawyków żywieniowych w rozwoju kariery zawodowej
 • Profilaktyka schorzeń narządu ruchu i ergonomia pracy

BLOK: KSZTAŁTOWANIE KOMFORTOWEJ I PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI W ŚRODOWISKU PRACY

 • „Design” – efektywnie czy efektownie? Relacja człowiek – przestrzeń w zrównoważonym środowisku pracy

BLOK: WSPIERANIE DOBROSTANU MATERIALNEGO PRACOWNIKÓW

 • Dobre praktyki w zakresie wspierania dobrostanu materialnego pracowników

BLOK: PROJEKT GRUPOWY

 • Zajęcia przygotowujące do obrony projektu końcowego
 • Przygotowanie i obrona projektu końcowego

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 212 *   (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)     * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ  

Zajęcia mają głównie formę warsztatową i prowadzone są metodami aktywizującymi.  

Prezentowane będą również praktyczne case-study oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie budowania well-beingu i zdrowia we współczesnych organizacjach/instytucjach działających na rynku. 

figury

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 4 realizowane w formule on-line).

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty – godz. 8:45-17:30

niedziele – godz. 8:45-15:45 

Terminy

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

 • 19-20.10.2024
 • 16-17.11.2024 - ONLINE
 • 14-15.12.2024
 • 11-12.01.2025 - ONLINE
 • 8-9.02.2025
 • 22-23.02.2025

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Magdalena Wilczak

Z wykształcenia humanistka, absolwentka MBA Executive, a od kilkunastu lat, z pasji – menedżerka. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła od zarządzania projektami HR i inkubatorami przedsiębiorczości.
Obecnie zarządza działem szkoleń i rozwoju w dużej firmie IT – Future Processing SA. Jako konsultant angażuje się także w rozwiązywanie problemów biznesowych w oparciu o narzędzia, procesy HR. Postrzega zmianę i zrozumienie potrzeb biznesu jako naturalne środowisko pracy. Ma doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu rozwiązań systemowych, min. z wykorzystywaniem IT. Zwolenniczka elastycznych metod pracy, zapewnia pracownikom autonomii, dobrej atmosfery oraz zadań dostosowanych do potencjał w taki sposób, by ich realizacja angażowała, rozwijała i dawała poczucie sensu pracy.  
Po godzinach kibicuje hokeistom i hokeistkom.

lek. med. Małgorzata Bora

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, doświadczony menedżer, trener i coach. Korzysta z 19 lat doświadczeń związanych z zarządzaniem zespołami sprzedażowymi w firmach branży farmaceutycznej oraz zespołami w placówkach opieki zdrowotnej. Absolwentka Coachingu Profesjonalnego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach „Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”, „Coaching profesionalny – metody i praktyka” oraz „Zwinne przywództwo”.
Interesuje ją wszystko co wspiera rozwój organizacji zarówno w aspekcie ludzkim jak i osiągania celów, dla których są powoływane. Pracuje indywidualnie z osobami kreującymi zmianę we własnym życiu. Specjalizuje się w komunikacji w sytuacjach powszechnie uznawanych za trudne. Szkolenia i procesy coachingowe opiera o wiedzę z zakresu neurobiologii. Trener i praktyk PRISM Brain Mapping.  
Od 2020 wraz z dr Martą Czerwiec współtworzy grupę konsultantów CleverBrains, dostarczając rozwiązania, które na wielu polach zwiększają efektywność firm.

Piotr Ferdyn
Piotr Ferdyn

Jest twórcą i dyrektorem zarządzającym WellCome Institute, międzynarodowej organizacji szkoleniowej i badawczej. Tworzy rozwiązania, dzięki którym managerowie i zespoły prowadzą biznes z większą koncentracją, odporością psychiczną oraz optymalnie zarządzając energią. Piotr jest praktykiem biznesu. Ma 12 lat doświadczenia w zarządzaniu marketingiem na międzynarodowych rynkach, ostatnio w roli dyrektora marketingu i członka zarządu w Mars Incorporated. Jest absolwentem studiów IMD w Lozannie, University Collage w Londynie oraz Institute for Integrative Health w Nowym Jorku. Międzynarodowo współpracuje z organizacjami takimi jak: Avon, McCormick, Mediacom, Publicis, McCormick, PwC etc.

Joanna Berendt
Joanna Marczyszyn - Berendt

Certyfikowana trenerka NVC, coach ICF PCC, mediatorka NVC oraz certyfikowana trenerka Pozytywnej Neuropatyczności wg. Ricka Hansona. 
Porozumieniem bez Przemocy zajmuje się od 2009 roku. Aktywnie działa na rzecz tworzenia systemów, relacji, biznesów w o parciu o dialog, wzajemny szacunek, zaufanie, współpracę oraz harmonijne wykorzystanie wewnętrznego potencjału jednostek. 
Obszary specjalizacji Joanny to: rozwiązywanie konfliktów, mediacje, konstruktywna komunikacja (z sobą i innymi) w oparciu o potrzeby, coaching menadżerski, coaching zespołów, coaching systemowy. Towarzyszy menadżerom, organizacjom, przedsiębiorcom w skutecznym budowaniu zespołów zmotywowanych i współpracujących oraz rozwiązywaniu konfliktów i komunikacji budującej zaufanie i dialog. 
Poza coachingiem i Porozumieniem bez Przemocy, interesuje się neurobiologią i pozytywną neuroplastycznością wg Ricka Hansona, którą sama praktykuje i wykorzystuje w pracy z grupami i klientami indywidualnymi.  Jest członkiem zarządu Fundacji Nowych Możliwości EQUANTE. 
Z wykształcenia ekonomistka. Ma ponad 10 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach z branży finansowej na stanowiskach menadżerskich, gdzie zdobywała doświadczenie w zarządzaniu projektami, budowaniu zespołów opartych na współpracy, m.in. uczestniczyła w tworzeniu od podstaw banku detalicznego. Jest współautorką wielu kursów online z zakresu Porozumienia bez Przemocy, artykułów, a także książek, na przykład: „Dogadać się z dzieckiem. Coaching, Empatia, Rodzicielstwo”, „Przyjaciele Żyrafy. Bajki o empatii”, „Tęskniący Zenon i żyrafa, która spadła z krzesła”, „Coaching Katalizator Rozwoju Organizacji”, „Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji”, a także „Dogadać się z innymi. Porozumienie bez Przemocy, nie tylko dla organizacji” oraz „Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat”.

alk
dr hab. Agnieszka Mościcka-Teske
Beata Wolfigiel
mgr Beata Wolfigiel

Psycholog pozytywny, trener, coach, właściciel firmy „Entuzja”.

Od 2000 r. prowadzi szkolenia rozwijające kompetencje psychospołeczne oraz osobiste dla firm i instytucji, a także dla osób prywatnych. Specjalizuje się w praktycznej psychologii pozytywnej. Wykładowca kilku uczelni wyższych. Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się badaniami naukowymi na temat flow (doświadczeń przepływu) w zadaniach zawodowych, czyli odczuwaniem głębokiej satysfakcji z wykonywania danej czynności, która nas tak pochłania, że świat naokoło przestaje istnieć. Wiedzę tę można wykorzystać w praktyce do tworzenia warunków sprzyjających motywacji, do odnajdywania pasji, a także do pracy nad zachowaniem równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Stworzyła profesjonalne narzędzie do badania flow w zadaniach zawodowych: Kwestionariusz FLOW-W (FLOW at Work). Certyfikowany trener FRIS® Style Myślenia i Działania. Posiada certyfikat Level 3 Award In First Line Management wydany przez Institute of Leadership and Management w Londynie. Jako coach pracuje w podejściu opartym na dowodach (Evidence Based Coaching), w tym Positive Psychology Coaching. Współautorka książki „Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania!”, autorka artykułów naukowych oraz artykułów biznesowych.  Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek Rady Programowo-Biznesowej Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert na konferencjach międzynarodowych np. na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prelegent i trener na Konferencjach Psychologii Pozytywnej.  

dr Anna Werner-Maliszewska

Doktor psychologii. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

Trener biznesu. Trener odporności psychicznej MTQ48, trener wspierania rozwoju osobowości MBTI Step I®. Coach Grupowy i Coach Zespołów Biznesowych.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu treningów, szkoleń, zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Głównie specjalizuje się w prowadzeniu treningów odporności psychicznej i gotowości do wyzwań z osobami, które wykonują niebezpieczne zawody i pracują z narażeniem życia. Twórca metody Trening Odwagi TM (Brain Crafting). Aktualnie prowadzi badania w obszarze Odwagi i Kapitału Psychologicznego.

Naukowo od zawsze związana z psychologią pozytywną, koncentrującą się na badaniu, odkrywaniu i zwiększaniu możliwości człowieka, jego wydajności i poczucia szczęścia.

Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

dr Anna Syrek-Kosowska, prof. AWSB

Psycholog biznesu, Ekspert w zakresie oceny i rozwoju potencjału liderskiego w procesach Zarządzania Talentami, Menedżerka HRD, Konsultantka i Executive Coach. Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (acc. EMCC, ICF app.). Certyfikowany Coach; ICC, Zen Coaching. Wykładowczyni programów MBA. Współtwórca studiów podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coachingu oraz Business Development (Akademia WSB). Wykładowczyni m.in. Akademii WSB, Akademii L.Koźmińskiego, Szkoły Biznesu PW. Honorowy Prezydent The International Society for Coaching Psychology. Jako Associate Coach współpracuje z the Center for Creative Leadership (Global TOP5 Executive Education).  Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu HRD (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka) oraz współautorka naukowych książek o coachingu, członkini rady programowej wydawnictw: Coaching Review, Coaching Psychology International. Ekspert z zakresu psychologii w m.in.: Forbes, Puls Biznesu, TVN24, Polskie Radio, Sens, Twój Styl, Coaching, Twój Biznes, onet.pl.                                                                                                            
Partner Zarządzający ASK Expert (Bioss International Network) www.askexpert.com.pl   Interesuje się Człowiekiem w jego Istocie, Sensie Bycia i spełnionego Życia .

mgr inż. Marek Wzorek

Executive, biznes i turkus coach, przedsiębiorca, wykładowca, keynote speaker, wieloletni menadżer, praktyk zarządzania i tworzenia turkusowych organizacji oraz samo-zarządzania. Autor książki „Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku” która rewolucjonizuje sposób zarządzania w polskich firmach. Ma 20-letnie doświadczenie w rozwijaniu zespołów sprzedażowych i firm w Polsce, Europie, Rosji oraz Azji. Wieloletni prezes firmy igus sp. z o.o., którą rozwinął od 8 do 100-osobowego zespołu, wprowadzając turkusowy styl zarządzania i budując kulturę przedsiębiorczości, samo-zarządzania i tworząc kolejnych liderów. Współtworzył innowacyjną, przestrzenną, samo-zarządzającą się strukturę organizacyjną – Układ Solarny w której w centrum jest klient a która jest dobrą alternatywą dla hierarchicznych struktur organizacyjnych. Zarządzał dużym zespołem w Singapurze i w regionie ASEAN. Otwierał oddział firm w Rosji i obecnie rozwija globalnie firmę ecoCoach Sp. z o.o. Założył firmę ecoCoach, jako turkusową organizację, która wspiera inne zespoły i firmy we wdrożeniu samozarządzania i tworzenia turkusowej kultury organizacyjnej. Z sukcesami wspiera jako executive coach innych prezesów, dyrektorów, właścicieli firm w rozwijaniu biznesu i w tworzeniu kolejnych liderów.

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Psycholożka biznesu, certyfikowana coach ICC, trenerka, konsultantka, wykładowczyni, badaczka zachowań organizacyjnych. Ekspertka w zakresie budowania kapitału psychologicznego oraz well-beingu (dobrostanu) ludzi i organizacji.

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu Pozytywnych Interwencji Psychologicznych (PPI), opartych na rzetelnej wiedzy i wynikach badań naukowych (Evidence Based Practice). Ich celem jest wzmacnianie pozytywnych emocji, postaw i zachowań pracowników, a także podnoszenie poziomu dobrostanu oraz zdrowia w miejscu pracy.

Autorka i dyrektorka innowacyjnych studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” oraz „Zwinne przywództwo” (Akademia Leona Koźmińskiego).

Pełni obowiązki Dyrektorki Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Asystentka w Katedrze Nauk Społecznych ALK. Wykładowczyni na studiach stacjonarnych, podyplomowych i MBA.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. W latach 2017-2022 członkini Rady Programowej magazynu Coaching. Prelegentka i ekspertka na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych.

Autorka książek i artykułów z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego „PERMA”, służącego wzmacnianiu dobrostanu ludzi w różnych sferach życia. Certyfikowana konsultantka narzędzi HOGAN’a, Advisio i MTQ 48.

Stworzyła marki PozytywnaOrganizacja.pl i Kapitał Psychologiczny w Biznesie.

Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między kapitałem psychologicznym (PsyCap’em) pracowników organizacji, a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem w sferze pracy i życia.

 

dr Barbara Zych

CEO Employer Branding Institute, jurorka w największych konkursach HR w Indiach, Chinach i Europie. Twórca globalnej konferencji Employer Branding Stars, konkursu EBstars Awards oraz platformy do strategicznego zarządzania doświadczeniami pracowników i kandydatów EBnavi.com, wykorzystującej AI i dane. Gospodyni podcastu EBstars Podcast i newslettera EBstars Newsletter.

Mam na koncie ponad 500 projektów z zakresu employer brandingu, kilkanaście tysięcy wyszkolonych osób ze strategicznego podejścia do EB i jedną misję – pomóc pracodawcom na całym świecie strategicznie zarządzać doświadczeniami kandydatów i pracowników.

Jestem autorką książek i narzędzi do strategicznego zarządzania procesami HR.

Prywatnie interesuje się zastosowaniem AI w psychoterapii, a w wolnych chwilach szkole z technik mindfulness na spływach rzecznych SUP.

dr Katarzyna Radii (Pilipczuk)

Doradczyni biznesu, konsultantka, mentorka, międzynarodowa trenerka coachingu ICC. Twórczyni nowatorskiej metody diagnozowania systemowego oraz harmonizowania człowieka i organizacji INNERMASTERING®. Wykładowczyni akademicka w obszarach: przywództwa, zarządzania, rozwoju, kultur organizacyjnych, coachingu i mentoringu. (ALK, WSB, SWPS). Doktor nauk humanistycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menadżerskich. Twórczyni zaawansowanych narzędzi systemowych i programów rozwojowych w obszarze wartości (Values Cards™, InnerMastering Cards™, Canva™, ValuesQ™, Values Energy™) Współzałożycielka InnerMastering® Institute.

dr Piotr Pilch

Diagnoza dobrostanu metodą ankietową 

Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z ankietowym badaniem dobrostanu. Udostępnione zostaną przykładowe rozwiązania w tym zakresie z obszaru testów psychologicznych w odniesieniu do dwóch typów dobrostanu – subiektywnego i psychologicznego. Poruszone zostaną też kwestie próby i sposobów jej doboru. Następnie pokazane zostaną zasady konstruowania kwestionariusza i przykładowych modułów ankiety takich jak wstęp, metryczka i poszczególne aspekty dobrostanu. Na tych przykładach uczestnicy stworzą swoje proste wersje ankiet możliwe do wykorzystania w badaniach internetowych w ramach organizacji.
Warsztat będzie składał się z krótkiego wykładu/wprowadzenia, przedstawienia konstrukcji przykładowych modułów ankiety oraz dyskusji i pracy grupowej.
Efektem końcowym warsztatu ma być wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę z obszaru ankietowego badania dobrostanu i zachęcenie do dalszego rozwoju w tym zakresie w obszarze konstruowania krótkich narzędzi badawczych.
 

dr Ireneusz Hałas

Specjalista fizjoterapii.

Od 26 lat pracuje w zawodzie fizjoterapeuty. Jest właścicielem podmiotu leczniczego IREHAMED Centrum Fizjoterapii i Fizjoprofilaktyki w Lublinie.

Współtworzył Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Neuropsychiatrycznego Lublinie.

Współtworzył Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno -Leczniczego w Lublinie dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Wśród swoich doświadczeń ma potwierdzenie w swojej pracy doktorskiej skuteczności wybranych metod fizjoterapii stosowanych w pracy zawodowej w bólach mięśniowo-powięziowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Poza tym opracował program profilaktyki bólów kręgosłupa oraz ergonomii pracy dla pracowników medycznych oraz biurowych.

Przez wiele lat był prezesem Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Jest międzynarodowym Senior Instruktorem Metody Kinesiology Taping.

Lubi spędzać czas z synem i córką oraz w wolnym czasie utrzymuje swoją kondycję trenując na treningach funkcjonalnych. Jako instruktor Nordic Walking codziennie o 6 rano ćwiczy prawidłowe chodzenie w terenie.

dr Katarzyna Zadka

Ekspert w zakresie żywienia klinicznego. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Uzyskała tytuł doktora na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Ukończyła Akademię Leczenia Żywieniowego Polskiego Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu w Krakowie. Pasjonatka dietetyki i technologii żywności. Na co dzień prowadzi spotkania edukacyjne oraz warsztaty dla dorosłych i dzieci z zakresu żywienia.  Autorka wielu artykułów w tym publikacji naukowych zarówno w obszarze profilaktyki chorób dietozależnych jak i żywienia klinicznego. Żywienie to jej pasja również poza pracą, dlatego w wolnych chwilach chętnie eksperymentuje w kuchni.

dr Malwina Puchalska-Kamińska

Psycholożka, trenerka biznesu, wykładowczyni. Członkini European Association of Work and Organizational Psychology i Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Współzałożycielka Job Crafting Polska – organizacji promującej w pracy takie wartości jak autonomia, odpowiedzialność i poczucie sensu. Prowadzi szkolenia dla kadry managerskiej i pracowników działów HR z zakresu dbania o zaangażowanie pracowników. 

Ewa Ułamek

Od 13 lat działa w doradztwie i wdrażaniu procesów HR. Specjalizuje się w Employer Brandingu, badaniu i budowaniu zaangażowania oraz strategicznych działaniach wellbeing. Wśród swoich doświadczeń ma opracowanie i wdrożenie procesu budowania zaangażowanie pracowników, przeprowadzanie analiz HR, badań jakościowych oraz opracowanie działań strategicznych min. z zakresu wellbeing oraz zarządzania wiekiem. Jako współzałożycielka Well.hr tworzy pierwszą w Polsce bazę pracoumilaczy i wspiera pracodawców w tworzeniu jak najlepszych miejsc pracy. Prywatnie mama trzyletniej Zuzi, amatorka jeździectwa i fanka brownie z malinami.

Maciej Kaniowski

Dyrektor operacyjny Avon International, członek zarządu Avon Operations Polska i Avon Distribution Polska

Maciej Kaniowski jest związany z firmą Avon od stycznia 2019 roku. Na początku był odpowiedzialny za zarządzanie łańcuchem dostaw w Europie Centralnej. W kwietniu 2020 roku został członkiem zarządu Avon Operations Polska oraz Avon Distribution Polska. Jednocześnie zakres jego obowiązków jako dyrektora operacyjnego został rozszerzony na cały region CEE. W kwietniu 2022 roku awansował na dyrektora operacyjnego Avon International.

Maciej Kaniowski posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, które zdobywał w czołowych firmach zajmujących się produkcją żywności w Polsce, takich jak Mars czy Bakalland S.A. W swojej codziennej pracy stawia przede wszystkim na współpracę między poszczególnymi działami i rynkami w celu wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Bardzo ważne dla niego jest przy tym tworzenie odpowiedniego środowiska pracy, w którym ludzie mogą się rozwijać, wspierać, motywować i dzielić swoją wiedzą oraz doświadczeniami. Dzięki temu zbudował w Avon nie tylko efektywne i zaangażowane zespoły, ale także całą kulturę pracy pod hasłem #GameOn, opartą na postrzeganiu organizacji jako zbioru połączonych i stale oddziałujących na siebie jednostek, które są w stanie osiągnąć zdecydowanie więcej, działając razem. Idea #GameOn przekłada się nie tylko na odpowiedzialność jednostek oraz zespołów za wyniki organizacji czy kulturę otwartego dialogu, ale także na wiele ciekawych projektów angażujących i rozwijających pracowników, w tym programów mentoringowych czy wellbeingowych.

Piotr Radii (Pilipczuk)

Międzynarodowy Trener Coachingu w nurcie holistycznym jednej z największych organizacji coachingowych na świecie International Coaching Community i właściciel największej w Polsce Szkoły Coachingu działającej od 2002 roku. (ICC) Twórca nowatorskiej metody diagnozowania systemowego oraz harmonizowania człowieka i organizacji INNERMASTERING®. Trener, Konsultant. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie w projektach edukacyjnych i rozwojowych. Coach na poziomie executive. Konsultant w projektach dotyczących systemowegozarządzania i zmian kulturowych. Wykładowca akademicki w zakresie coachingu i dobrostanu. (ALK, Politechnika Łódzka). Promuje i wprowadza ideę HARMONIZOWANIA Organizacji w zgodzie z naukowymi zasadami systemowymi, a co za tym idzie w zgodzie z jej naturalnym Dyskursem. Twórca zaawansowanych narzędzi systemowych i programów rozwojowych w obszarze wartości. (Values Cards™, InnerMastering® Cards™, Canva™,ValuesQ™, Values Energy™)

dr Wiktor Buczek

Lekarz psychiatra. Asystent w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Bródnowskim. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Praktyk klinicysta z historią pracy w korporacjach branży farmaceutycznej i FMCG. Był dyrektorem marketingu na poziomie zarządów spółek i członkiem rady nadzorczej firmy spożywczej notowanej na GPW. Konsultant ds. psychoedukacji w organizacjach. Partner i członek zespołu ds. psychoedukacji w firmie konsultingowej Transition Group. Wykładowca na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego - „Pozytywna organizacja - wellbeing (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”. Interdyscyplinarnie zainteresowany zagadnieniami związanymi z dobrostanem psychicznym człowieka, m.in. w kontekście jego funkcjonowania w organizacjach i przewlekłej ekspozycji na stres (Mental Health in the Workplace). Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz MBA University of Minnesota.

Nasi absolwenci o studiach. Obejrzyj

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

V edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

 • Obecność na 90% zajęć 

 • Egzaminy i prace zaliczeniowe z dwóch przedmiotów

 • Pisemne opracowanie grupowego projektu wdrożenia strategii rozwoju well-beingu (dobrostanu)/zdrowia pracowników 

 • Obrona projektu przed komisją egzaminacyjną 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Zochowska Monika
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Żochowska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4500 zł każda ) 9000 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4050 zł każda ) 8100 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 8500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl