Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach, analityk biznesowy studia podyplomowe, studia podyplomowe analiza biznesowa, studia analityk biznesowy

Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
Tryb niestacjonarny
Brochure
Contact
O kierunku

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia funkcji analityka biznesowego, doświadczonego członka zespołu. Studia zapewniają nie tylko transfer wiedzy, lecz także umiejętności jej wykorzystania w praktyce dzięki włączeniu do programu wielu gier symulacyjnych i warsztatów. Ponadto dają gruntowne przygotowanie do zdania egzaminów certyfikacyjnych w standardzie BABOK.    Zarządzanie wymaganiami w projektach informatycznych staje się coraz bardziej krytyczną kompetencją, decydującą o sukcesie lub klęsce małych i wielkich przedsięwzięć. Profesja analityka biznesowego poszukiwana jest w sektorze informatycznym, finansowym i wielu innych firmach. Pojawił się również zbiór dobrych praktyk BABOK oraz certyfikat potwierdzający jego znajomość.

Partnerzy merytoryczni
octigo
Adresaci studiów

Studiami Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa powinni zainteresować się w szczególności: 

 • analitycy biznesowi 

 • analitycy procesów 

 • przedstawiciele biznesu 

 • informatycy 

 • kierownicy projektów 

 • członkowie zespołów projektowych 

 • biura projektów 

 • oraz osoby poszukujące ciekawych wyzwań w życiu zawodowym bądź nowej ścieżki kariery 

 

figury
Kierownik studiów
Marcin Żmigrodzki
dr Marcin Żmigrodzki

PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, SS Black Belt. Autor książek na temat zarządzania projektami: Zarządzanie projektami dla początkujących, W tym szaleństwie jest metoda, Instrukcja obsługi projektu, Przewodnik po zarządzaniu projektami (dla administracji publicznej).

W przeszłości: właściciel firmy IT, wieloletni kierownik projektów, dyrektor departamentu zarządzania projektami i procesami w banku, wiceprezes firmy produkcyjnej. Zdobywca nagrody Inicjatyw .NET 2003, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami, PMI Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award. W 2010 roku także kierownik projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010 oraz w 2003 kierownik projektu nagrodzonego przez Microsoft w konkursie Inicjatywa. NET.

Prywatnie tworzy gry mobilne, wydane tytuły: Business Inc. oraz Republic Inc.

Co zyskujesz

Studia dostarczają komplet potrzebnej analitykowi biznesowemu, od opracowywania uzasadnienia przedsięwzięcia i jego wizji funkcjonowania na rynku, przez gromadzenie potrzeb klienta, przez modelowanie biznesowych procesów, po analizę i dokumentowanie wymagań i projektowanie rozwiązania informatycznego.    Program został tak skonstruowany, aby dać uczestnikowi wiele biznesowych i edukacyjnych korzyści, takich jak: 

 • Poznanie metodyki zarządzania analizy wymagań BABOK, poznanie podstaw UML oraz zwinnego podejścia do gromadzenia wymagań 

 • Zdobycie wiedzy na poziomie CCBA, oraz wiedzy dotyczącej zarządzania wymaganiami zawartej w PMBOK Guide i SCRUM 

 • Praktyczne poznanie funkcjonowania zespołu projektowego w symulowanych sytuacjach dzięki grom szkoleniowym 

 • Absolwenci otrzymują nieodpłatnie dyplom certyfikowanego analityka biznesowego wystawiony przez firmę Octigo 

 • Aż połowa czasu studiów to zajęcia praktyczne, takie jak gry szkoleniowe i warsztaty oraz gry symulacyjne, w tym nagrodzone prestiżową nagrodą PMI Award:   1. Massawa (PMI Award 2007) – komunikacja i współpraca w projekcie   2. Scrum Droid (PMI Award 2014) – zarządzanie zwinnym projektem   3. Warsztaty z technikami zarządzania wymaganiami UML i kreatywnymi 

Program studiów realizuje ścieżkę kompetencyjną BABOK, ponadto zawiera wiele godzin dodatkowych symulacji (25% czasu nauki) i bloków wykładowych dotyczących kompetencji miękkich potrzebnych analitykowi biznesowemu. Występują w nim wykłady, warsztaty oraz gry symulacyjne, w tym nagrodzone prestiżową nagrodą PMI Award. 

Program

1)    Zajęcia integracyjne  2)    Podejście informatyczne do zarządzania wymaganiami 

 • Struktura i wprowadzenie do BABOK 

 • Zarządzanie wymaganiami z perspektywy metodyki pmbok, prince2, itil 

 • Standard UML, analiza i modelowanie procesów w systemie informatycznym 

 • Symulacja na temat zbierania, analizy i dokumentowania wymagań 

 • Planowanie i realizacja testów IT 

3)    Podejście procesowe do zarządzania wymaganiami 

 • Wprowadzenie do pojęć: projekt, zadanie, proces 

 • Struktura organizacji 

 • Zarządzanie procesowe w organizacji 

 • Zarządzanie jakością, definicje jakości, VoC, SIPOC 

 • Narzędzia procesowe (schematy przepływu informacji, VSM)

 • Mapowanie procesów, BPMN, Obsługa BIZAGI Narzędzia kreatywne (mindmapping, ishikava) 

 • Elementy Design for Six Sigma, QFD, Elementy Design Thinking 

4)    Miękkie kompetencje w zespole projektowym 

 • Komunikacja i współpraca w zespole projektowym IT, przywództwo w projekcie 

 • Komunikacja i współpraca w projekcie – Massawa 

5)    Zarządzanie wymaganiami w zwinnej metodyce 

 • Zbieranie wymagań w Scrum, 

 • Symulacja Scrum Droid 

6)    Architektura korporacyjna 

 • Architektura korporacyjna, analiza strategiczna, uzasadnienie biznesowe, analiza udziałowców 

 • Analiza architektury informatycznej w kontekście architektury korporacyjnej 

7)    Przygotowanie do certyfikacji CCBA 

 • Przygotowanie do certyfikacji CCBA, test próbny, podsumowanie wiedzy na temat analizy wymagań biznesowych 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 178 (razem z zaliczeniami) *

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

W programie wykorzystano ćwiczenia i warsztaty ułatwiające zapamiętanie technik i narzędzi z obszaru analizy procesów, analizy zwinnej oraz BABOK Guide. Istotnym elementem programu są również symulacje takie, jak Korea Północna czy Massawa, które ilustrują specyfikę różnych obszarów projektu informatycznego i zarządzania wymaganiami. Elementem programu jest również praktyczne przygotowanie do certyfikacji CCBA zakończone próbnym testem.

 

WomenwithlaptopIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty - 8.45 - 15.45 

niedziele - 8.45 - 15.45 

Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć dla Grupy 1, ZWABI 7:

9-10.10.2021 zajęcia online

6-7.11.2021

4-5.12.2021

8-9.01.2022

29-30.01.2022

12-13.02.2022

Planowane terminy zajęć dla Grupy 2, ZWABI 8:

30-31.10.2021 zajęcia stacjonarne

20-21.11.2021 zajęcia online

18-19.12.2021 zajęcia online

29-20.01.2022 zajęcia stacjonarne

5-6.02.2022 zajęcia stacjonarne

26-27.02.2022 zajęcia online

 

Społeczność
Wiodący wykładowcy
Marcin Żmigrodzki
dr Marcin Żmigrodzki

PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, SS Black Belt. Autor książek na temat zarządzania projektami: Zarządzanie projektami dla początkujących, W tym szaleństwie jest metoda, Instrukcja obsługi projektu, Przewodnik po zarządzaniu projektami (dla administracji publicznej).

W przeszłości: właściciel firmy IT, wieloletni kierownik projektów, dyrektor departamentu zarządzania projektami i procesami w banku, wiceprezes firmy produkcyjnej. Zdobywca nagrody Inicjatyw .NET 2003, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami, PMI Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award. W 2010 roku także kierownik projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010 oraz w 2003 kierownik projektu nagrodzonego przez Microsoft w konkursie Inicjatywa. NET.

Prywatnie tworzy gry mobilne, wydane tytuły: Business Inc. oraz Republic Inc.

alk
Wojciech Struzik

Od kilkunastu lat zajmuję się wdrażaniem i utrzymaniem usług IT  - najpierw jako inżynier systemowy w firmie dostarczającej rozwiązania typu B2B do największych przedsiębiorstw  w Polsce, a od ponad 10 lat w sektorze finansowym. 
 

Ma duże doświadczenie w budowaniu, świadczeniu oraz utrzymywaniu infrastruktury oraz usług IT z wykorzystaniem ITIL; prowadzeniu i zarządzaniu projektami oraz portfelem projektów przy użyciu różnych metodyk; negocjacjach oraz zarządzaniu dużymi zespołami IT. 

Paweł Gąsowski
Paweł Gąsowski

Trener biznesu i coach. Koordynator i kierownik programów unijnych POKL. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu MODERATOR. Członek Toastmasters Polska. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania personelem, wystąpień publicznych i miękkich aspektów zarządzania projektami. 
 

Koordynator i twórca programów rozwojowych w korporacjach. Twórca szkoleniowych gier strategicznych z zarządzania projektami – nagrodzony przez PMI Award w 2007, 2009 i 2013 za najlepsze szkolenie roku. 

alk
Gabriel Sznajder

Ekspert w obszarze inżynierii oprogramowania, z szerokim praktycznym doświadczeniem, poczynając od kodowania, przez zarządzanie zespołami i projektami, aż po realizację portfolio projektowego obejmującego 180 specjalistów, z rocznym budżetem na poziomie 7 mln EUR. 

Doświadczenie uzupełnia ciągłą międzynarodową edukacją (MBA - Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). Dyrektor Zarządzający wrocławskiego oddziału Project Management Institute. 

Bartłomiej Mazurkiewicz-Bylok
Bartłomiej Mazurkiewicz-Bylok

Praktyk projektowania i doskonalenia rozwiązań oraz procesów dla polskich i międzynarodowych organizacji z sektora usługowego. Zajmuje się analizą biznesową, doskonaleniem procesów oraz tworzeniem architektury korporacyjnej. Współautor materiałów edukacyjnych i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie Wymaganiami i Analiza Biznesowa. Współautor oraz trener programu szkoleniowego z metodyk Lean, SixSigma oraz Studium Produktywności jednego z dużych polskich banków. Certyfikowany Analityk Biznesowy. 

alk
Jerzy Łukomski, PMP®

Z branżą usług związany od 2004 roku. Od roku 2009 brał udział przy wdrażaniu programu optymalizacji i procesów w jednym z czołowych polskich banków. Od 2010 roku certyfikowany Black Belt. Współautor programów szkoleniowych na poziomie Green Belt, Black Belt - zarówno dla klientów komercyjnych, jak i uczelni. Trener i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunkach związanych z optymalizacją procesów i wymaganiami biznesowymi. Zrealizował kilkadziesiąt projektów Six Sigma w różnych rolach: od członka zespołu projektowego przez project managera, aż do mentora projektu (Black Belt). Twórca cyklu seminariów dla studentów i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie optymalizacji i stabilności procesów na bazie Lean Six Sigma w ramach Kapitał Ludzki – Kuźnia Kadr. Twórca artykułów dotyczących optymalizacji i Six Sigma. Od czerwca 2015 certyfikowany PMP. Obecnie Menedżer Programu Six Sigma w Centrum Usług Wspólnych w jednej z największych na świecie firm informatycznych. 

alk
Dariusz Koncewicz

Konsultant IT, Biznesowym i Architekt Rozwiązań z ponad 20 letnim doświadczeniem w kraju jak i za granicą. Posiada m.in. doświadczenie z obszaru: doradztwa strategicznego, product managementu oraz projektowania, dostarczania i utrzymywania rozwiązań IT. Doradzał w spółkach IT i instytucjach finansowych, także w procesie tworzenia nowych produktów i rozwiązań, np. IBM, Raffeisen, NBP, Sygnity, Vatenfall, BGŻ, PKO BP, Orange. 

Piotr Botkowski

Trener biznesu, absolwent zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, Szkoły Trenerów Biznesu MODERATOR oraz Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Bankowej. Lider zespołu trenerów w międzynarodowej korporacji. Twórca wielu programów szkoleniowych i optymalizacyjnych. Specjalizuje się w szkoleniach z podejmowania decyzji, zarządzania projektami, w tym projektami optymalizacji procesów biznesowych. Posiada certyfikat Black Belt. Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla uczestników z firm usługowych i produkcyjnych. Wielki zwolennik wprowadzania usprawnień na stanowisku pracy przy wykorzystaniu dostępnych lub łatwych do zdobycia zasobów. Krótko mówiąc: HR-owiec z zacięciem analitycznym. 

alk
Sebastian Kondracki
Sebastian Rudy
Sebastian Rudy

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Elektroniki, certyfikowany kierownik projektu (Prince2, AgilePM, ChangeFirst PCI) z ponad 10 letnim doświadczenie we wdrażaniu zmian w sektorze finansowym, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada praktyczną wiedzę z zarządzania projektami i portfelem projektów. 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

IX edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2022 roku.* 

* Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie  egzaminu testowy składającego się z 60 pytań i grupowe realizacje symulacji. 

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Wymagane domumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk
Opłaty

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3 950 zł każda ) 7 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 555 zł każda ) 7 110 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7 600 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl