zarządzanie projektami it, zarządzanie projektami informatycznymi studia podyplomowe, it project manager studia

Zarządzanie projektem informatycznym

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
Tryb niestacjonarny
Brochure
Contact
O kierunku

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Cele główne: 

 • Przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji kierownika projektu lub zespołu i prowadzenia projektu informatycznego, w szczególności związanego z rozwojem oprogramowania 
 • Przygotowanie do pracy na linii klient–dział IT 
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności stosowania narzędzi w zarządzaniu projektami informatycznymi

 • Realizacja zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń z użyciem komputera, symulacji biznesowych i gier, analizy przypadków 

Cele szczegółowe: 

 • Dostarczenie wiedzy na temat metodyki PMBOK® Guide 

 • Przygotowanie uczestnika do certyfikacji SCRUM Master oraz PMP® oraz ocena poziomu jego wiedzy odnośnie do tych certyfikacji przez wykonanie próbnego egzaminu

 • Dostarczenie wiedzy na temat podstaw metodyki zarządzania usługami IT - ITIL 

 • Dostarczenie wiedzy odnośnie do korzystania z MS Project

 • Przekazanie wiedzy na temat specyfiki współpracy i komunikacji w zespole projektowym

Atuty kierunku
1
Przygotowanie do certyfikacji PMP oraz Scrum Master
2
Możliwość zdobycia praktycznej wiedzy na temat światowych standardów PMBOK Guide, Scrum
3
Doświadczenie współpracy w zespole projektowym zwinnym i kaskadowym w grach symulacyjnych wielokrotnie nagradzanych przez PMI
4
Aktywna i praktyczna forma zajęć – gry szkoleniowe, symulacje, ćwiczenia, studia przypadków
5
Poznanie różnorodnych narzędzi wspierających zarządzanie projektami
6
Dodatkowy dyplom certyfikowanego Kierownika projektów IT wystawiony przez firmę Octigo
Partnerzy merytoryczni
octigo

Firma Octigo tworzy i prowadzi nowoczesne szkolenia z zarządzania projektami oraz procesami wzbogacone o symulacje biznesowe. Doradza w realizacji strategicznych programów zmian związanych z doskonaleniem procesów, six sigma i lean oraz wdrażaniem standardów zarządzania projektami, tworzeniem biur projektowych. Szkolenie Scrum Droid, prowadzone przez firmę Octigo zostało uznane przez Project Management Institute najlepszym szkoleniem na świecie w roku 2014.

 

Adresaci studiów

 

 • członkowie zespołów projektów informatycznych

 • kierownicy projektów IT 

 • pracownicy działów IT i firm z sektora informatycznego

 • pracownicy działów i biur projektów. 

 

figury
Kierownik studiów
Marcin Żmigrodzki
dr Marcin Żmigrodzki

PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, SS Black Belt. Autor książek na temat zarządzania projektami: Zarządzanie projektami dla początkujących, W tym szaleństwie jest metoda, Instrukcja obsługi projektu, Przewodnik po zarządzaniu projektami (dla administracji publicznej).

W przeszłości: właściciel firmy IT, wieloletni kierownik projektów, dyrektor departamentu zarządzania projektami i procesami w banku, wiceprezes firmy produkcyjnej. Zdobywca nagrody Inicjatyw .NET 2003, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami, PMI Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award. W 2010 roku także kierownik projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010 oraz w 2003 kierownik projektu nagrodzonego przez Microsoft w konkursie Inicjatywa. NET.

Prywatnie tworzy gry mobilne, wydane tytuły: Business Inc. oraz Republic Inc.

Program

Wprowadzenie do zarządzania 

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami 

 • Miejsce projektu w organizacji 

 • Zarządzanie usługami informatycznymi, rodzaje projektów informatycznych, podstawy ITIL 

 • Symulacja Baza na Marsie demonstrująca różne style zarządzania

Miękkie kompetencje w zespole projektowym 

 • Komunikacja i współpraca w zespole projektowym IT, przywództwo w projekcie 

 • Komunikacja i współpraca w projekcie – symulacja biznesowa Massawa   

Zwinne zarządzanie projektem 

 • Zwinne zarządzanie projektem 

 • Wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami 

 • Wprowadzenie do metodyki Scrum 

 • Planowanie i koordynacja projektu zgodnie ze Scrum 

 • Realizacja i kontrola projektu zgodnie ze Scrum 

 • Scrum Droid – symulacja realizacji projektu Scrum 

 • Przygotowanie do Scrum Master 

 • Symulacja Kanban

 • Skalowanie agile, frameworki, podstawy SAFe i Disciplined Agile

Kaskadowe zarządzanie projektem 

 • Zarządzanie integralnością 

 • Gra symulacyjna „Podróż dookoła świata” 

 • Zarządzanie kosztem i czasem w projekcie 

 • Ryzyko i zmiany w projekcie – Symulacja biznesowa Mayday Mayday 

 • Obsługa MS Project 

 • Funkcjonowanie biura projektów w firmie informatycznej 

 • Symulacja Monte Carlo

Przygotowanie do PMP 

 • Zarządzanie kosztem i czasem w projekcie 

 • Przygotowanie do PMP z symulacją biznesową Koloseum, inicjacja i planowanie, monitorowanie, koordynacja, zamykanie projektu 

Zarządzanie wymaganiami 

 • Podstawy metodyki BABOK 

 • Struktura BABOK 

Podstawowe techniki BABOK 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 180 (razem z zaliczeniami) *

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Istotnym elementem programu są gry szkoleniowe i symulacje. Dzięki zastosowaniu aktywnej formy szkoleń uczestnicy mają szansę zanurzyć się w specyfice zespołu projektowego, poznać konsekwencje swoich decyzji, zrozumieć naturę współpracy w takim środowisku i wyciągnąć wartościowe wnioski. Elementem programu jest również praktyczne przygotowanie do certyfikacji PMP oraz Scrum Master zakończone próbnym testem.

WomenwithlaptopIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.   Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • soboty - 8.45 - 15.45  

 • niedziele - 8.45 - 15.45 

Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć Grupa I, ZPI 12:

9-10.10.2021

13-14.11.2021

27-28.11.2021

11-12.12.2021

22-23.01.2022

19-20.02.2022

Planowane terminy zajęć Grupa II, ZPI 13:

 

6-7.11.2021

20-21.11.2021

18-19.12.2021

8-9.01.2022

29-30.01.2022

26-27.02.2022

Społeczność
Wiodący wykładowcy
Paweł Gąsowski
Paweł Gąsowski

Trener biznesu i coach. Koordynator i kierownik programów unijnych POKL. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu MODERATOR. Członek Toastmasters Polska. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania personelem, wystąpień publicznych i miękkich aspektów zarządzania projektami. 
 

Koordynator i twórca programów rozwojowych w korporacjach. Twórca szkoleniowych gier strategicznych z zarządzania projektami – nagrodzony przez PMI Award w 2007, 2009 i 2013 za najlepsze szkolenie roku. 

Piotr Botkowski

Trener biznesu, absolwent zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, Szkoły Trenerów Biznesu MODERATOR oraz Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Bankowej. Lider zespołu trenerów w międzynarodowej korporacji. Twórca wielu programów szkoleniowych i optymalizacyjnych. Specjalizuje się w szkoleniach z podejmowania decyzji, zarządzania projektami, w tym projektami optymalizacji procesów biznesowych. Posiada certyfikat Black Belt. Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla uczestników z firm usługowych i produkcyjnych. Wielki zwolennik wprowadzania usprawnień na stanowisku pracy przy wykorzystaniu dostępnych lub łatwych do zdobycia zasobów. Krótko mówiąc: HR-owiec z zacięciem analitycznym. 

alk
Gabriel Sznajder

Ekspert w obszarze inżynierii oprogramowania, z szerokim praktycznym doświadczeniem, poczynając od kodowania, przez zarządzanie zespołami i projektami, aż po realizację portfolio projektowego obejmującego 180 specjalistów, z rocznym budżetem na poziomie 7 mln EUR. 

Doświadczenie uzupełnia ciągłą międzynarodową edukacją (MBA - Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). Dyrektor Zarządzający wrocławskiego oddziału Project Management Institute. 

alk
Jerzy Łukomski, PMP®

Z branżą usług związany od 2004 roku. Od roku 2009 brał udział przy wdrażaniu programu optymalizacji i procesów w jednym z czołowych polskich banków. Od 2010 roku certyfikowany Black Belt. Współautor programów szkoleniowych na poziomie Green Belt, Black Belt - zarówno dla klientów komercyjnych, jak i uczelni. Trener i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunkach związanych z optymalizacją procesów i wymaganiami biznesowymi. Zrealizował kilkadziesiąt projektów Six Sigma w różnych rolach: od członka zespołu projektowego przez project managera, aż do mentora projektu (Black Belt). Twórca cyklu seminariów dla studentów i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie optymalizacji i stabilności procesów na bazie Lean Six Sigma w ramach Kapitał Ludzki – Kuźnia Kadr. Twórca artykułów dotyczących optymalizacji i Six Sigma. Od czerwca 2015 certyfikowany PMP. Obecnie Menedżer Programu Six Sigma w Centrum Usług Wspólnych w jednej z największych na świecie firm informatycznych. 

alk
Wojciech Struzik

Od kilkunastu lat zajmuję się wdrażaniem i utrzymaniem usług IT  - najpierw jako inżynier systemowy w firmie dostarczającej rozwiązania typu B2B do największych przedsiębiorstw  w Polsce, a od ponad 10 lat w sektorze finansowym. 
 

Ma duże doświadczenie w budowaniu, świadczeniu oraz utrzymywaniu infrastruktury oraz usług IT z wykorzystaniem ITIL; prowadzeniu i zarządzaniu projektami oraz portfelem projektów przy użyciu różnych metodyk; negocjacjach oraz zarządzaniu dużymi zespołami IT. 

Marcin Żmigrodzki
dr Marcin Żmigrodzki

PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, SS Black Belt. Autor książek na temat zarządzania projektami: Zarządzanie projektami dla początkujących, W tym szaleństwie jest metoda, Instrukcja obsługi projektu, Przewodnik po zarządzaniu projektami (dla administracji publicznej).

W przeszłości: właściciel firmy IT, wieloletni kierownik projektów, dyrektor departamentu zarządzania projektami i procesami w banku, wiceprezes firmy produkcyjnej. Zdobywca nagrody Inicjatyw .NET 2003, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami, PMI Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award. W 2010 roku także kierownik projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010 oraz w 2003 kierownik projektu nagrodzonego przez Microsoft w konkursie Inicjatywa. NET.

Prywatnie tworzy gry mobilne, wydane tytuły: Business Inc. oraz Republic Inc.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

XIV edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2022 roku.* 

* Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

Warunki ukończenia studiów

Końcowy egzamin odbędzie się na podstawie testu wiedzy składającego się z 60 pytań wyboru, każde pytanie ma 4 warianty odpowiedzi, z których jedna jest dobra lub PMP 200 pytań. Taka forma jest zgodna ze sposobem certyfikacji PMP i Scrum Master. Zakres materiału na egzaminie obejmuje oba semestry studiów i wszystkie przedmioty.   Dodatkowo w trakcie studiów przeprowadzane są testy próbne certyfikacyjne na poziomie PMP i Scrum Master i realizowane są grupowe projekty w symulacjach szkoleniowych. W trakcie i po symulacjach szkoleniowych omawiane są natomiast wyniki grup z praktycznej realizacji symulowanych projektów. 

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk
Opłaty
Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 950 zł każda ) 7 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 555 zł każda) 7 110 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 7 600 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl