Prof. Waldemar Karpa

Economics Department
Associate Professor

Publikacje w czasopismach naukowych:

KARPA W., Grginović A. (2021), "(Not So) Stranded: The Case of Coal in Poland ", ENERGIES, 14(24), s. 8476, afiliacja: ALK.

KARPA W., Grginović A. (2019), "Long-term perspective on venture capital investments in early stage life-science projects related to health care", ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, online, s. online, afiliacja: ALK.

KARPA W., Nowakowski J. (2018), "Estimating R&D Returns In Health Care Industry", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 2, vol. 26, no. 2/2018, s. 34-46, afiliacja: ALK.

KARPA W. (2017), "The Effect of Low-Carbon Innovations on Reducing Environmental Threats to Health", Innovations. Journal of Innovation Economics & Management, 3, 24, s. 89-104, afiliacja: ALK.

KARPA W., Nowakowski J. (2015), "The innovative, demand-based organizationaldesign for efficient oncological care in Poland: a Voronoi diagram analysis", METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH, 16, 1, s. 126-136, afiliacja: ALK.

KARPA W., Despiney B. (2014), "Estimating Economic Regional Effects of Euro 2012: Ex-ante and Ex-post Approach", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 22, 1(124), s. 3-15, afiliacja: ALK.

KARPA W., LEŚNIOWSKA J. (2014), "Efficiency of Health Care Systems: Stochastic Frontier Analysis Including Innovation Component", Prace naukowe im. Jana Długosza w Częstochowie Pragmata Tes Oikonomias, VIII, s. 159-167, afiliacja: ALK.

KARPA W. (2014), "Alternatywna metoda kalkulacji progu efektywności kosztowej w analizie farmakoekonomicznej na przykładzie  grupy chorób niedokrwiennych serca", METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH, 15, 4, s. 17-25, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J., KARPA W. (2013), "Cross-border healthcare: an outlook for Polish medical services providers", ERNST-MORITZ-ARNDT UNIVERSITÄT GREIFSWALD WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE DISKUSSIONSPAPIERE, 3, s. 32-37, afiliacja: ALK.

KARPA W., Despiney B. (2010), "Estimating Economic Regional Effects of Euro 2012", CES Working Papers, 6, s. 1-11, afiliacja: Inna.

KARPA W., Despiney B. (2008), "Why It Is So Hard? A History of Highway Concession Contracts in Poland", STUDIA EKONOMICZNE, LVI-LVII, 1-2, s. 21-31, afiliacja: Inna.

Monografie:

KARPA W. (2019), "Osobliwości innowacji medycznych. Analiza ekonomiczna", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

Poupaux S., KARPA W. (2015), "Burden of disese attributable to physical inactivity: the European evidence", w: Thomas Köneck3, Holger Preuß & Wolfgang I. Schöllhorn (red.), Moving Minds - Crossing Boundaries in Sport Science, , s. 65, afiliacja: ALK.