PhD Anna Królikowska-Tomczak

Department of Management
Assistant Professor

dr Anna Królikowska-Tomczak - Ścieżka zawodowa/naukowa/dydaktyczna dr Anny Królikowskiej-Tomczak jest wielowątkowa: tytuł magistra zdobyła na kierunku Turystyka i Rekreacja, od 2002 roku współpracowała z uczelniami wyższymi kształcącymi studentów na kierunkach turystycznych. Jednak zainteresowania naukowe i badawcze koncentrowały się na zarządzaniu (również w turystyce) i zrównoważonym rozwoju. W roku 2020 obroniła doktorat na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Współpracowała z organizacjami turystycznymi w zakresie pomiaru zrównoważonego rozwoju turystyki oraz z organizacją przygotowującą dokumenty strategiczne dla jednostek samorządu terytorialnego. Zaangażowany dydaktyk, korzystający podczas zajęć z różnych technik wspomagających kreatywne i krytyczne myślenie. W roku 2018 i 2019 ukończyłam 3 szkolenia trenerskie – „ Trener kompetencji miękkich”, „Trudne sytuacje w sali szkoleniowej” oraz „ Zarządzanie kompetencjami”. W roku 2019 ukończyła studia podyplomowe Big Data Analitics and Society, kurs Moderatora Design Thinking oraz Studium Podyplomowe Kwalifikacji Nauczycielskich.

Wielkopolska Agencja Nauki i Rozwoju 11.2020-06.2021:

  • Przygotowanie strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
  • Moderowanie warsztatów diagnostycznych i strategicznych w formule on-line oraz off-line z wykorzystaniem design thinking, word cafe Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna: 2017-2018
  • Monitorowanie ruchu turystycznego w Poznaniu (Poznański Barometr Turystyczny)
  • Przygotowanie raportu – Tursytyka w Metropolii Poznań 2016 - 2017