Analityk Business Intelligence

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
e-Learning Plus

O kierunku

Program studiów podyplomowych "Analityk Business Intelligence" jest stworzony dla osób, które chcą specjalizować się w analizie danych biznesowych i tworzeniu raportów. Program obejmuje naukę tworzenia zaawansowanych zapytań SQL oraz wykorzystywania narzędzi takich jak Power BI, Tableau i Alteryx. W trakcie studiów słuchacze poznają również podstawy Pythona, które następnie wykorzystują do zaawansowanej analityki z elementami Machine Learningu.  

W programie nauczania uwzględniona została zarówno teoria, jak i praktyka w formie zadań w edytorze kodu lub zadań wykonywanych w specjalistycznych programach do Business Intelligence. Kursy są prowadzone przez doświadczonych ekspertów, co gwarantuje aktualność i praktyczną wartość przekazywanej wiedzy. Ważnym elementem kontaktu z ekspertami jest poznanie realiów pracy analityka BI oraz jego codziennych zadań.

W trakcie studiów słuchacze uczą się tworzyć wieloetapowe procesy analizy danych, pozwalające na głębokie zrozumienie złożonych zjawisk biznesowych i optymalizację operacji biznesowych. Absolwent kierunku może podjąć pracę jako Analityk BI, Analityk Danych czy BI Developer.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych "Analityk Business Intelligence" jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do analizy, przetwarzania i wizualizacji danych biznesowych.

Atuty kierunku

1
100% online

Kierunek studiów podyplomowych realizowany jest w 100% online i nie wymaga fizycznego pobytu na Uczelni.

2
Dostęp 24/7

Zadania dostępne są w chmurze na platformie CyberSkiller, co umożliwia słuchaczom naukę z każdego miejsca i o każdej porze. Quizy, zadania laboratoryjne i programistyczne posiadają funkcję automatycznego sprawdzania, dzięki czemu studenci otrzymują natychmiastowy feedback.

3
Nauczanie praktyczne

Studia koncentrują się na rozwoju praktycznych umiejętności pozwalających na zdobycie pracy na nowym stanowisku.

4
Grywalizacja

CyberSkiller wzbogaca proces nauki o elementy grywalizacji, takie jak zdobywanie punktów i awansowanie w rankingach. Dzięki temu środowisko nauki łączy zdobywanie umiejętności i wiedzy z rozrywką, co podnosi atrakcyjność edukacji.

Partnerzy

Adresaci studiów

Adresatami tych studiów są:

 • osoby pracujące w dziedzinach związanych z analizą danych, kontrolingiem, zarządzaniem projektami czy marketingiem, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie Business Intelligence,
 • menedżerowie i przedsiębiorcy planujący wdrożyć lub zintegrować procesy BI w swoich firmach,
 • absolwenci kierunków ekonomicznych, matematycznych czy informatycznych, którzy chcą specjalizować się w analizie danych biznesowych.

Studia są również otwarte dla menedżerów i przedsiębiorców pragnących zintegrować procesy BI w swoich firmach, jak i dla absolwentów kierunków ekonomicznych, matematycznych czy informatycznych, którzy chcą specjalizować się w analizie danych biznesowych.

info

Kierownik studiów

dr hab. Bogdan Księżopolski

dr hab. Bogdan Księżopolski pełni rolę pełnomocnika rozwoju informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego.

Pracą naukową zajmuje się od ponad 20 lat. W 2006 roku obronił pracę doktorską na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie dotyczącą "Bezpieczeństwa oraz optymalizacji procesów realizowanych drogą elektroniczną”. W 2016 roku na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego przedstawiając cykl prac dotyczącą „Wieloaspektowej analizy systemów bezpieczeństwa przy pomocy języka QoP-ML”.

Jest twórcą nowego języka modelowania systemów bezpieczeństwa QoP-ML, protokołów kryptograficznych oraz nowatorskich systemów edukacyjnych. Jest autorem lub współautorem ponad 60 prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz prezentowanych na wielu międzynarodowych konferencjach. W roku 2024 opublikował swoją pierwszą pracę w uznanym czasopiśmie Nature Communication.

Jest autorem kilku książek z dziedziny cyberbezpieczeństwa i edukacji informatyki, w tym jednej wydanej przez renomowane wydawnictwo CRC Press w Nowym Jorku. Jest członkiem komitetów programowych na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych oraz edytorem wielu tomów specjalnych czasopism naukowych.
Pełnił rolę kierownika w kilku międzynarodowych projektach badawczych oraz projektach badawczo-rozwojowych. Jest stałym recenzentem w wielu czasopismach naukowych z listy JCR, wykonał ponad 50 recenzji prac naukowych dla tych czasopism.

Został nagrodzony wieloma wyróżnieniami za działalność naukową i dydaktyczną, przez wiele lat był wyróżniany tytułem najlepszego wykładowcy nadawanym głosami studentów.

Główne zainteresowania dotyczą dwóch obszarów, cyberbezpieczeństwa oraz cyfrowej edukacji. W cyberbezpieczeństwie są to zagadnienia dotyczące: stosowanej kryptografii, zwiększania świadomości cyberbezpieczeństwa, bio kryptografii, protokołów kryptograficznych oraz ataków DDoS. W ramach cyfrowej edukacji zajmuje się zastosowaniem AI w edukacji, analityką danych edukacyjnych oraz technologiami w nauczaniu w trybie blended.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • Zaawansowane umiejętności techniczne: Uczestnicy zdobędą zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie zapytań SQL, nauczą się podstaw programowania i analizy danych w języku Python, a także nauczą się efektywnie korzystać z narzędzi takich jak Power BI, Tableau, Alteryx podstaw programowania w Pythonie.
 • Umiejętności analizy i optymalizacji: Studenci nauczą się wdrażać złożone procesy analizy danych, co umożliwi im głębokie zrozumienie zjawisk biznesowych i optymalizację operacji biznesowych.
 • Elastyczność i dostępność: Dzięki realizacji studiów w 100% online, słuchacze mogą uczyć się w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, co jest szczególnie korzystne dla osób pracujących lub mających inne zobowiązania.
 • Wysoka jakość kształcenia: Studia są prowadzone przez doświadczonych ekspertów z Akademii Leona Koźmińskiego w dziedzinie Business Intelligence, co gwarantuje aktualność i praktyczną wartość przekazywanej wiedzy.
 • Rozwój kariery i możliwości zatrudnienia: Absolwenci będą mogli podjąć pracę jako Junior Data Analyst, Junior BI Developer, Junior Data Visualization Specialist, Junior Data Engineer.

Program

1. Podstawy baz danych i języka zapytań SQL

 • Podstawy języka SQL
 • Filtrowanie danych
 • Operacje na danych
 • Złączanie tabel

2. Zaawansowane zapytania SQL oraz schematy w bazie danych 

 • Zaawansowane zapytania SQL
 • Modyfikacja danych
 • Programowanie baz danych
 • Język definicji danych

3. Podstawy analizy danych w Power BI 

 • Wprowadzenie do Power BI
 • Pobieranie danych
 • Modelowanie danych - Power Query

4. Zaawansowana analiza danych w Power BI 

 • Projektowanie modelu danych
 • Wizualizacja danych
 • Data Analysis Expressions (DAX)
 • Usługa Power BI

5. Analiza wieloaspektowa BI I 

 • Mini projekt dotyczący analizy BI (1 dzień warsztatowo-wykładowy)

6. Analiza danych BI w Tableau

 • Wprowadzenie do Tableau
 • Łączenie ze źródłami danych
 • Organizacja danych – wymiary, miary, hierarchie
 • Tworzenie podstawowych wizualizacji: tabele, wykresy

7. Analiza danych BI w Alteryx

 • Wprowadzenie do Alteryx
 • Dane Wejścia i Wyjścia
 • Przygotowanie Danych
 • Łączenie danych
 • Parse
 • Transform
 • Raportowanie w Alteryx

8. Podstawy programowania w języku Python 

 • Podstawy pracy w środowisku Python oraz typy danych w języku Python
 • Operator porównania, operator logiczny i komentarze
 • Instrukcje wejścia i wyjścia
 • Instrukcje warunkowe
 • Cykliczne powtarzanie operacji, pętle

9. Wizualizacja danych i raportowanie

 • Podstawy biblioteki Pandas
 • Wstępne przetwarzanie danych – Preprocesing
 • Wizualizacja danych

10. Analiza wieloaspektowa BI II

 • Mini projekt dotyczący analizy BI (1 dzień warsztatowo-wykładowy)

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 210* (razem z zaliczeniami)

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Dodatkowo każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z 30h opcjonalnych konsultacji online (Q&A z Tutorem).

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

 • 100% online – Kierunek studiów podyplomowych realizowany jest w 100% online i nie wymaga fizycznego pobytu na Uczelni. Słuchacze studiów podyplomowych uczestniczą w kursach online w dogodnym dla siebie czasie i w dowolnym miejscu.
 • E-learning PLUS– Studia są zorganizowane w formule e-learning PLUS, która polega na połączeniu pracy na platformie edukacyjnej CyberSkiller, konsultacji grupowych online oraz konsultacji asynchronicznych na MS Teams.
  • Platforma CyberSkiller – Słuchacze uzyskują dostęp do platformy edukacyjnej CyberSkiller, gdzie znajdują się kursy online wraz z zadaniami w edytorze kodu lub w specjalistycznych programach. W każdym miesiącu słuchacze otrzymują informacje o zadaniach do wykonania. Zadania programistyczne posiadają moduł automatycznego sprawdzania, dlatego student w kilka sekund może zweryfikować poprawność wykonanych zadań. Zadania w programach BI weryfikowane są przez tutorów oraz w formie quizów. Na platformie dostępne są także materiały tekstowe i materiały wideo z teorią i wsparciem do rozwiązania zadań.
  • Konsultacje grupowe online – Raz w tygodniu odbywają się grupowe konsultacje, na których studenci mogą zadawać pytania, a tutorzy rozwiązują wybrane zadania na forum grupy.
  • Konsultacje asynchroniczne – Wszyscy studenci i tutorzy mają ciągły dostęp do MS Teams, gdzie studenci mogą zadawać pytania tutorom w formie indywidualnych wiadomości lub na forum grupy; tutor udziela odpowiedzi w ciągu maksymalnie 48 godzin.
 • Tutorzy – Nauczanie wspierane jest przez Tutorów, czyli wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego, którzy monitorują realizację materiału przez słuchaczy.
 • Warsztaty stacjonarne – Raz w semestrze organizowany jest nieobowiązkowy dzień wykładowo-warsztatowy w siedzibie Uczelni w Warszawie. Tego dnia dyskutowane są zagadnienia zawarte w programie studiów oraz realizowane są projekty grupowe. Jest to również czas na integrację i nawiązanie nowych znajomości.
 • Sprzęt – Do realizowania studiów niezbędne jest posiadanie komputera o minimalnych parametrach: min. 4GB pamięci RAM, system operacyjny macOS / Windows / Linux Ubuntu.
 • Czas – Studia trwają 2 semestry.

Społeczność

Michał Smęt

Zdobył tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2002 roku. Rozpoczął swoją karierę jako analityk systemowy w Anica System S.A., gdzie skupiał się na architekturze hurtowni danych i analizie biznesowej. Następnie, przez prawie dziesięć lat pracował w Asseco Business Solutions S.A. jako analityk BI i developer hurtowni danych. Od 2015 roku związany jest z firmą Billennium, gdzie przeszedł ścieżkę od developera BI do menedżera Centrum Kompetencji BI Frontend i technicznego lidera.

Michał Smet wykazuje głęboką znajomość narzędzi i technologii z zakresu business intelligence, co jest kluczowe w jego roli. Posiada zaawansowane umiejętności w obszarach przygotowywania danych do raportowania i prezentacji tych danych w wizualizacjach: raportach i dashboardach z wykorzystaniem różnych narzędzi do prezentacji danych m.in. Power BI, SAP BO, QlikSense, Tableau.

 

Michał Liwiak

 Michał Liwiak to doświadczony Business Intelligence Developer z wieloletnim doświadczeniem w roli Developera oraz Technical Leada, który ma na swoim koncie różnorodne projekty z zakresu analizy danych i raportowania. Absolwent Informatyki na Politechnice Lubelskiej. Obecnie specjalizuje się w obsłudze narzędzi takich jak Tableau, Power BI, Alteryx, Talend i Tableau Prep, które wykorzystuje do tworzenia zaawansowanych analiz i raportów pomagających w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Michał Liwiak zdobywał doświadczenie w różnych projektach, które pozwoliły mu zrozumieć złożone zagadnienia związane z analizą danych i raportowaniem. Jego praca obejmuje zarówno opracowywanie złożonych raportów i pulpitów nawigacyjnych, jak i prowadzenie zespołów projektowych. Równolegle do kariery BI Developera tworzy kursy i prowadzi szolenia upskillingowe i reskillingowe w zakresie BI.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

2 edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.*

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister);
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG;
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu;
 • kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Umiejętności i wiedza ułatwiające realizację studiów:

 • Wymagania: podstawowa wiedza matematyczna. 
 • Mile widziane: podstawowa wiedza dotycząca baz danych, znajomość podstaw języka zapytań SQL, znajomość podstaw statystyki.
 • Predyspozycje: zainteresowanie zastosowaniem analizy danych w biznesie, zdolność analitycznego myślenia, gotowość do pracy w zespole.
 • Egzaminy – Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch egzaminów semestralnych, które odbywają się w formie online, w trybie kontrolowanej samodzielności.
 • Zaliczenie przedmiotów – Do egzaminów semestralnych mogą przystąpić słuchacze po zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Słuchacz uzyskuje dostęp do praktycznych zadań w ramach każdego przedmiotu. Rozwiązanie tych zadań jest podstawą do zaliczenia danego przedmiotu. Słuchacz rozwiązuje zadania zaliczeniowe w dowolnym momencie w trakcie trwania studiów. Prowadzący ALK ma informacje na temat rozwiązanych zadań słuchacza i na tej podstawie zalicza przedmiot.
Agnieszka_Szczepanczyk_ALK
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Szczepańczyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się. 

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 5 250 zł każda) 10 500 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 725 zł każda) 9 450 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 10 000 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.