Zarządzanie ludzmi w firmach, zarządzanie firmami, zarządzanie ludźmi, zarządzanie w firmie

Profesjonalna rada nadzorcza

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
Tryb hybrydowy,
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Przekazanie wiedzy niezbędnej do profesjonalnego pełnienia roli członka rady nadzorczej. Wskazanie najlepszych praktyk działania rad nadzorczych pozwalających na kompleksowe i efektywne sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółek. Budowanie kompetencji pozwalających liderom biznesu, na znalezienia własnych, najlepszych odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak członkowie rady nadzorczej mogę wspierać budowę wartości spółki?
 • Jak zdobyć i umiejętnie wykorzystać informacje niezbędne do oceny nadzorowanej firmy?
 • Jak powinna funkcjonować efektywna rada nadzorcza?
 • W jaki sposób członkowie rady nadzorczej mogą najskuteczniej realizować swoje obowiązki nie tylko podczas posiedzeń rady?
 • Jak skutecznie identyfikować szanse i ryzyka biznesowe w zmieniającym się otoczeniu?

Atuty kierunku

1
Niespotykane połączenie teorii z praktyką

Zespół najlepszych ekspertów z ALK, praktyków, członków i członkiń rad nadzorczych w spółkach publicznych i prywatnych z różnorodnych sektorów gospodarki. Zaproszeni prelegenci to specjaliści zarządzania ryzykiem, przedstawiciele firm Executive Search, członkinie i członkowie 30% Club Poland.

2
Kompleksowość

Całościowy program obejmujący zarówno wiedzę z zakresu prawa, finansów, zarządzania ryzykiem, ESG, budowania strategii, jak i dostęp do szeregu „przykładów z życia” spółek przedstawianych przez aktywnych, doświadczonych członków rad nadzorczych doskonale przygotowuje do pełnienia roli członka nadzorczej zarówno w spółkach notowanych na giełdzie, małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach komunalnych czy start-up’ach.

3
Nauka przez działanie

Możliwość doświadczenia dynamiki działań i podejmowania decyzji przez rady nadzorcze i komitety oraz sprawdzenia wiedzy i umiejętności zarówno podczas symulacji posiedzenia rady nadzorczej i jej komitetów oraz w trakcie pracy nad końcowym projektem pod okiem mentorów ze Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

4
Społeczność członków rad nadzorczych

Budowanie sieci kontaktów wśród szerokiego grona interesariuszy odpowiedzialnych za nominowanie członków , możliwość dołączenia do grona członków Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, pogłębianie wiedzy w obszarach zainteresowania rad nadzorczych.

Partnerzy kierunku

Patronat

Adresaci studiów

 • Kandydaci/kandydatki oraz członkowie/członkinie rad nadzorczych spółek prawa handlowego
 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej
 • Przedstawiciele/przedstawicielki administracji, jednostek samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych
 • Właściciele/właścicielki firm i osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kwestii prawnych, finansowych i ładu korporacyjnego w czasach zwiększonej odpowiedzialności prawnej, a także ryzyka związanego z ESG i transformacją cyfrową
 • Zarządzający/zarządzające w firmach inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne, emerytalne, private equity, venture capital)

Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, niezbędna będzie też znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa, finansów i zarządzania, a także języka angielskiego na poziomie B2 (ponieważ niektóre wykłady gościnne mogą być w języku angielskim, a także część najnowszej literatury).

Wymagane jest doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku managerskim (min. 5 lat).

info

Kierownik studiów

prof. NU Franjo Mlinarič

Franjo jest doświadczonym wykładowcą i konsultantem z międzynarodową praktyką w sektorze prywatnym i publicznym, współzałożycielem start-upu BI i prywatnego Instytutu iRDM, redaktorem stowarzyszonym Lex Localis, a od 2019 do 2024 roku szefem topowego programu magisterskiego FT w dziedzinie finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego.

Uwielbia łączyć dyscyplinę naukową z doświadczeniem doradczym w środowisku międzynarodowym. Większość swojego doświadczenia w regionie SW Balkan zdobywał będąc wiodącym doradcą ekonomicznym dla różnych kluczowych projektów krajowych (autostrady, telekomunikacja, infrastruktura lotniskowa, instalacje spalarniowe i przemysł motoryzacyjny) oraz autorem dużych badań oddziaływania gospodarczego.

Jest doświadczonym ekspertem sądowym w sprawach związanych z wyceną, restrukturyzacją, szkodami biznesowymi oraz strukturyzowanymi produktami finansowymi. Jego badania koncentrują się na zrównoważonym tworzeniu wartości i transformacji modelu biznesowego, a także na ekonomicznym wpływie inwestycji publicznych. Jest współautorem wielu książek i artykułów.

Korzyści dla uczestników studiów

Program Profesjonalna rada nadzorcza dostarczy uczestnikom kompleksowej wiedzy niezbędnej do odpowiedzialnego pełnienia roli członka rady nadzorczej. W jego trakcie studenci i studentki poznają ramy prawne w jakich funkcjonuje rada nadzorcza, nauczą się jak czytać sprawozdania finansowe, ocenić sytuację finansową firmy i poziom ambicji budżetowych zarządu. Eksperci pokażą jak identyfikować ryzyka i jak je ograniczać. Na wybranych praktycznych przykładach uczestnicy przedyskutują jak strategia wpływa na budowę wartości firmy, czy można dziś nie znać akronimu ESG, co oznacza etyka w biznesie.

Co najważniejsze o wszystkich tych tematach będziemy mówić z perspektywy praktyków – aktywnych członków i członkiń rad nadzorczych, którzy na co dzień mierzą się z wyzwaniami biznesu. To właśnie oni podzielą się przykładami z życia, z firm, które dobrze znają. Dzięki nim z pierwszej ręki będzie można dowiedzieć się dlaczego niektóre akwizycje się udają, a inne nie, co jest kluczowe w procesie restrukturyzacji, co dla przedsiębiorstwa oznacza transformacja cyfrowa, czym różni się bycie członkiem rady nadzorczej w banku, w spółce giełdowej, czy w start-up’ie. Będzie też można doświadczyć “na żywo” jak wygląda posiedzenie rady nadzorczej i dlaczego komunikacja to naprawdę kluczowy aspekt funkcjonowania w radzie nadzorczej. Podczas studiów będzie można poznać wiele dróg, którymi można dojść do funkcji członka rady nadzorczej, a same studia dadzą możliwość dołączenia do społeczności niezależnych członków rad nadzorczych.

Po zakończeniu studiów studenci i studentki będą w pełni gotowi, aby skutecznie podjąć się pracy w radzie nadzorczej. Jeśli to doświadczenie jest lub było już Twoim udziałem pogłębisz swoją wiedzę i skorzystasz z doświadczenia praktyków.

Perspektywa zawodowa

Gwałtowne zmiany otoczenia rynkowego, związane choćby z bardzo szybkim rozwojem technologicznym, widmem kryzysu klimatycznego, rewolucją generacji Z na rynku pracy czy sytuacją geopolityczną stawiają przed biznesem coraz to nowe wyzwania.

Wobec takich wyzwań profesjonalizacja rad nadzorczych staje się koniecznością. Członek rady nadzorczej nie może być obecnie jedynie biernym odbiorcą informacji przekazywanych przez zarząd. Musi on aktywnie uczestniczyć w strategicznych decyzjach spółki, być partnerem i challengerem dla kadry kierowniczej, służyć firmie wiedzą i doświadczeniem.

Uczestnicy naszego programu będą przygotowani do podjęcia roli członka rady właśnie w taki aktywny sposób, oczekiwany przez regulacje, właścicieli I inwestorów.

Program

Ramowy program studiów

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 186* (razem z zaliczeniami) * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

 • Rada Nadzorcza - Podstawy prawno-regulacyjne
 • Podstawy finansów dla członka rady nadzorczej
 • Zarządzanie ryzykiem - kluczowe zagrożenia dla biznesu
 • Zrównoważony biznes - ESG w pracach rady nadzorczej
 • Strategia tworzenia wartości spółki
 • Polityka wynagrodzeń i inne zagadnienia HR 
 • Relacje komitetu audytu i rady nadzorczej z interesariuszami
 • Komunikacja - kluczowy aspekt dla rady nadzorczej 
 • Szczególne przypadki w pracach rady nadzorczej: m.in. fuzje i przejęcia, restrukturyzacja, publiczna emisja akcji, instytucje finansowe, start-upy, fundacje rodzinne
 • Etyka i odpowiedzialność oraz funkcjonowanie w innych systemach prawnych
 • Studium przypadku- Różne drogi do rady nadzorczej
 • Zajęcia integracyjne
 • PROJEKT KOŃCOWY
Course Catalog

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • soboty 8.45-15.45 
 • niedziele 8.45 - 15.45 

Większość zajęć prowadzona będzie w formule online.

Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w pierwszym semestrze:

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Milena Olszewska-Miszuris

FCCA, CFA, FSA-Credential 
CEO WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

Milena is a practitioner of valuations, storytelling, analysis and financial and non-financial reporting with almost 20 years of experience in capital markets. Currently, she runs a boutique advisory company (WM Advisory Sp. z o.o.), supporting management boards in value creation, financial and non-financial reporting, valuation and investor relations. Milena is a member of the Corporate Governance Committee at Warsaw Stock Exchange, expert on sustainable corporate governance at the Human and Business Rights Program at UN Global Compact Network Poland and a member of ACCA’s Governance, Risk and Performance Global Forum. She is also a member of Association of Independent Non-Executive Directors as well as its Audit Committee and an active member of supervisory boards. She also gives guest lectures at postgraduate studies, e.g. at the Kozminski University in Warsaw or the Lazarski University - in the latter she also serves as an expert at the Institute of Sustainable Development and Environment. She is active in the ESG field: she is Chapter Zero Poland Ambassador and sits on the Council of Experts of the Women’s Individual Investors Club. Milena is also the founder and Co-Chair of 30% Club Poland - a social campaign aimed at increasing the number of women in corporate boards and C-suite. 
Milena started her career at an international consulting company Ernst &Young. For 10 years she has been an equity analyst at international brokerage houses. She is a multiple times laureate of analysts rankings for her insights and recommendations both domestically (Analyst of the Year title awarded by Warsaw Stock Exchange and Parkiet financial newswire, winner of analysts rankings in TMT and retail sectors) and internationally (top CEE analyst and top consumer analyst titles in international Extel survey).

 

Ewa Radkowska-Świętoń

Ewa Radkowska - Świętoń jest obecnie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w spółce Kruk S.A. oraz niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącą Komitetu Audytu w Ipopema Securities S.A., pełni także funkcję członka Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego przy GPW Benchmark S.A, oraz członka Komitetu Ryzyka KDPW_CCP S.A. Ewa jest także ekspertem Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska na Uczelni Łazarskiego.

W przeszłości była Prezesem Zarządu Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A oraz Wiceprezesem, a następnie Prezesem Zarządu notowanej na GPW spółki Skarbiec Holding S.A,. W latach 2008 – 2017 pełniła funkcję Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Nationale Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., gdzie odpowiadała za inwestycje oraz ład korporacyjne największego polskiego otwartego funduszu emerytalnego o aktywach pod zarządzaniem przekraczających 70 mld zł.  Pracowała także jako zarządzająca funduszami w Aviva Investors Polska SA, a także ING TFI S.A. (obecnie NN Investment Partners), a także jako analityk akcji w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada certyfikat CFA Chartered Financial Analyst) oraz FRM (Financial Risk Manager).

prof. NU Franjo Mlinarič

Franjo jest doświadczonym wykładowcą i konsultantem z międzynarodową praktyką w sektorze prywatnym i publicznym, współzałożycielem start-upu BI i prywatnego Instytutu iRDM, redaktorem stowarzyszonym Lex Localis, a od 2019 do 2024 roku szefem topowego programu magisterskiego FT w dziedzinie finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego.

Uwielbia łączyć dyscyplinę naukową z doświadczeniem doradczym w środowisku międzynarodowym. Większość swojego doświadczenia w regionie SW Balkan zdobywał będąc wiodącym doradcą ekonomicznym dla różnych kluczowych projektów krajowych (autostrady, telekomunikacja, infrastruktura lotniskowa, instalacje spalarniowe i przemysł motoryzacyjny) oraz autorem dużych badań oddziaływania gospodarczego.

Jest doświadczonym ekspertem sądowym w sprawach związanych z wyceną, restrukturyzacją, szkodami biznesowymi oraz strukturyzowanymi produktami finansowymi. Jego badania koncentrują się na zrównoważonym tworzeniu wartości i transformacji modelu biznesowego, a także na ekonomicznym wpływie inwestycji publicznych. Jest współautorem wielu książek i artykułów.

dr hab. Bartłomiej Nowak

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, prawie i polityce surowców naturalnych, oraz prawie gospodarczym publicznym. 

W 2003 roku uzyskał z wyróżnieniem tytuł zawodowy magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz magistra zarzadzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2009 roku obronił prace doktorską w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, a w 2013 roku w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie dorobku naukowego oraz pracy naukowej „Gas market liberalization and energey security. Legal and instituonal aspects” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2009 roku związany jest z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie na stanowiskach: adiunkta, a następnie profesora nadzwyczajnego w Kolegium Prawa. Od 2015 roku pełni kilka funkcji administracyjnych w Akademii Leona Koźmińskiego. 2015-2020 Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych, od 2020 roku Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem, a od 2022 roku Dziekan Kolegium Prawa ALK. 

Członek wielu rad nadzorczych spółek z sektora publicznego oraz prywatnego w tym między innymi PGNiG SA, OFE WARTA SA, PWE SA, NCBR Ideas sp.zoo PGNiG OD sp.zoo, czy Kozminski Business Hub.

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, niezależny ekspert i doradca.  W karierze zawodowej był również wiceprezesem spółki consultingowej oraz trenerem i doradcą w różnych instytucjach (np. Narodowym Centrum Kultury i WYG International (akredytacja w PARP w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania)).  Zapytany o pięć głównych umiejętności wymienia na ogół: analizę finansową, ocenę projektów inwestycyjnych i wycenę przedsiębiorstw, planowanie działalności podmiotów gospodarczych, przygotowywanie studiów wykonalności i biznesplanów, wdrażanie systemów controllingu.

Od ponad dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych. Współautor pięciu książek, w tym cieszącego się dużym powodzeniem podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN).

Pełny wykaz publikacji: https://scholar.google.com/citations?user=YLDQMdgAAAAJ&hl=pl

prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Inicjator studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Od 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Prowadzi szkolenia i projekty wdrożeniowe w zakresie programów etyki i odpowiedzialności biznesu, ekonomii współpracy i gospodarki zamkniętego obiegu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Członek Rady Nadzorczej TakeTask.pl, Fundacji mBanku. Rzecznik ds. etyki pracujący dla różnych przedsiębiorstw.

Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla „Dziennika Gazety Prawnej”, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, UN Global Compact Polska, Sieci Sensownego Biznesu.

prof Iwona Gębusia

Iwona Gębusia jest doktorem hab. prawa, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowo jest radcą prawnym legitymującym się wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych.

Jest obecnie przewodniczącą Rady Nadzorczej Larq S.A. W przeszłości pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Medinice S.A. Iwona Gębusia brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A, finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej dla instytucji finansowych. Uczestniczyła w szeregu procesów mających na celu wdrożenie zmian legislacyjnych dotyczących m.in. działalności komitetów audytów, rad nadzorczych, współpracy z firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami oraz stosunków pomiędzy spółką a podmiotami powiązanymi, w tym dla największych grup kapitałowych w Polsce. Jest autorką szeregu publikacji, które ukazały się nakładem prestiżowych wydawnictw naukowych, w szczególności dwóch monografii: „Warranty subskrypcyjne” oraz „Interes spółki w prawie polskim i europejskim”.

Obecnie współpracuje z Izbą Notarialną w Warszawie jako stały wykładowca prawa handlowego dla aplikantów notarialnych II, III i IV roku aplikacji. Jest arbitrem rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej na lata 2021-2024.

Iwona Gębusia posiada także wysokie kwalifikacje jako szkoleniowiec, prelegent oraz ekspert występujący w mass mediach.

Tomasz Bieske

Absolwent ekonomii, Uniwersytet w Kolonii, Niemcy. 1983-89 praca w centrali Dresdner Banku AG, Frankfurt/M. 1989-90 menedżer w biurze Arthur Andersen, Frankfurt/M, business consulting dla banków. 1990-2013 współzałożyciel praktyki Arthur Andersen w Polsce, partner, członek zarządu, odpowiedzialny za całość usług firmy dla sektora finansowego. 

Po połączeniu z EY w roku 2003 kontynuacja tych samych funkcji partnera, członka zarządu połączonych firm i szefa grupy rynków finansowych.

Największe projekty/klienci: IPO PKO BP, połączenie 4 banków komercyjnych w PeKao SA przed prywatyzacja, badanie sprawozdań finansowych NBP, ZUS, ING, Pekao, Kredyt Banku, BGŻ. Audyty specjalne na zlecenie nadzoru finansowego. Studium zmian operacyjnych Ministerstwo Finansów, szereg transakcji SPO. Opracowanie strategii dla GPW, Banku Pocztowego i wejścia inwestorów zagranicznych na rynek polskich usług finansowych. Szereg transakcji NPL, wyceny banków i projekty due dilligence. Opracowanie programów gwarancji kredytowych dla BGK. Projekty doradcze w obszarze procesów i ryzyka.

Od 2013 niezależny członek rad nadzorczych i inwestor prywatny. Obecnie członek rady nadzorczej mBanku, przewodniczący komitetu audytu oraz Kruk SA.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Absolwent szeregu programów menedżerskich na INSEAD, IESE etc. Ostatnie to: Venture Finance Programme luty-maj 2019 i Oxford Fintech Programme kwiecień-lipiec 2020 na SAID Business School University of Oxford.

Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

dr Michał Rogatko

Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu spółki Mostostal Zabrze. W latach 2010-2020 również członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w Rafamet, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kopex oraz Hydrapres. Jednocześnie, okresowo, członek zarządów spółek z odpowiedzialnością za kwestie przekształceń własnościowych. W latach 1990-2010 sprawował funkcje menedżerskie w obszarze sprzedaży i marketingu (m.in. Leroy Merlin we Francji, Oriflame Poland, Kross, Emax/Sygnity), a także zajmował stanowiska w zarządach spółek zajmując się zarządzaniem strategicznym i finansami.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie zarządzanie. Autor pracy doktorskiej na temat nadzoru korporacyjnego w Polsce napisanej w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich przy Stockholm School of Economics oraz z zakresu ESG w Akademii Leona Koźmińskiego.

Wykładowca w problematyki corporate governance oraz zarządzania strategicznego na Collegium Civitas, Uniwesytecie Warszawskim i innych uczelniach.

Damian Jasica

Jest przewodniczący Rady Nadzorczej Tower Investments S.A. oraz przewodniczącym komitetu audytu i niezależnym członkiem rady nadzorczej w Vivid Games S.A. Wcześniej zasiadał w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu Miraculum S.A. oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej 1C Entertainments S.A. gdzie był przewodniczącym Komitetu Audytu.

Ukończył Uniwersytet Jagielloński na kierunku Finanse i Controling. Przez wiele lat zajmował się zarządzaniem i finansami w spółkach prywatnych między innymi z branży żywności ekologicznej i architektury. Z rynkiem kapitałowym jest związany od ponad 10 lat. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz na stałe współpracuje z magazynem Stock Market, gdzie pisze o tematyce Rad Nadzorczych.

Jacek Gdański

Niezależny członek Rady Nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu Poltreg S.A. oraz członek Komitetu Audytu w Polski Gaz TUW.

Zasiadał w radach nadzorczych m.in. PKO BP S.A., Nestbank S.A., PTE Nordea, Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Ruch S.A., PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i PKO Życie TU S.A.

W latach 1999-2007 pełnił funkcję radcy ministra i zastępcy dyrektora Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów. W latach 2008-2009 pełnił funkcję wiceprezesa do spraw finansowych (CFO) w PKO Inwestycje sp. z o.o. W roku 2010 rozpoczął pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie sprawował rolę dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej do roku 2012. W latach 2013-2016 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2016-2021 zajmował stanowiska Członka Zarządu a następnie Prezesa Zarządu Polski Gaz TUW oraz Członka Zarządu PHN S.A. Od roku 2017 do roku 2020 pełnił rolę Członka Komisji Nadzoru Audytowego. Był Członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości I, II i III kadencji.

Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek skandynawistyka). Ukończył również Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie, a także podyplomowe studia w zakresie zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program Real Estate Economics and Finance (Ekonomia i finanse rynku nieruchomości) w The London School of Economics and Political Science (LSE). Od roku 2007 jest biegłym rewidentem.

Szachowy arcymistrz międzynarodowy FIDE, wielokrotny reprezentant i mistrz Polski w szachach. Biegle włada językiem angielskim, rosyjskim i szwedzkim.

Andrzej Konopacki

Rozpoczął karierę audytora w roku 1991 w firmie Coopers & Lybrand. Od roku 1995 do 2016 na stanowisku dyrektorskim w firmie Price Waterhouse (po fuzji przemianowanej na PricewaterhouseCoopers, a następnie PwC).

Zakres obowiązków obejmował kierowanie projektami w zakresie audytów i przeglądów sprawozdań finansowych, doradztwa księgowego, wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i systemów kontroli wewnętrznej, a także szkolenia z zakresu standardów, przepisów i najlepszych praktyk sprawozdawczości finansowej i regulacyjnej.

Aktywnie działał w samorządzie biegłych rewidentów, m.in. reprezentując samorząd przed komisjami sejmowymi w procesie legislacyjnym ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i samorządzie uchwalonej w 2009 r., przewodnicząc Krajowej Komisji Nadzoru w kadencji 2011-2015. Przeprowadził szereg szkoleń i wykładów dla biegłych rewidentów w zakresie kontroli jakości audytu. Jest autorem dwóch podręczników szkoleniowych oraz szeregu artykułów w prasie specjalistycznej poświęconych tematyce audytu.

W latach 2017 - 2022 członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu i członek Komitetu Wynagrodzeń i Rekomendacji w spółce publicznej Amica SA.

Michał Wnorowski

Ekspert w dziedzinie corporate governance. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych oraz członek komitetów audytu spółek giełdowych: PKP Cargo, Alumetal, Medicalgorithmics, Polwax. Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych oraz komitetach audytu spółek: Arteria, Voxel, Develia, Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura Kraków, ARM Property.

Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za największe projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów w całej Grupie PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli inwestycyjnych, a następnie nadzór nad spółkami portfelowymi. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości, zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz nadzoru nad procesami fuzji i przejęć. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Aniela Hejnowska

Dyrektor Zarządzająca / GM IQVIA Polska

Od 1 września 2020 objęła stanowisko GM IQVIA, światowego lidera w ochronie zdrowia w zakresie doradztwa, badań, technologii i analizy danych. Przeszła z roli Dyrektora Operacyjnego, członka zarządu Microsoft w Polsce. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami z sektora telekomunikacyjnego i nowych technologii.

W ostatniej roli odpowiadała za strategie cyfryzacji pod budowę centrum danych na region CEE Microsoft w Polsce. Aniela już w 2009 roku pełniła funkcję dyrektora zarządzającego rynkami SOHO/SME oraz Home w firmie Netia.

W 2012 roku została dyrektorem zarządzającym Groupon w Polsce a po 4 latach awansowała do międzynarodowych struktur gdzie przez ostatnie 3 lata pełniła funkcję International VP w Groupon, zarządzając zespołem 450 osób na 4 rynkach (Niemcy, Francja, Holandia i Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Została wyróżniona m.in. tytułem Bizneswoman Roku 2010 przyznawanym przez Fundację Sukces Pisany Szminką promującą zawodowy i osobisty rozwój kobiet. Jest aktywnie zaangażowana w inicjatywy dla kobiet, a także wspiera organizacje takie jak Vital Voices, Fundacje Liderek Biznesu i Fudnacje Kosmos. Ukończyła Ecole Superieure de Commerce w Grenoble.

Prywatnie ciekawa świata czytelniczka, podróżniczka, mama i joginka

Jan Woźniak

Posiada 15 lat doświadczenia jako niezależny członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW oraz 30 lat doświadczenia w pracy w sektorze finansowym. Koncentruje się na spółkach wzrostowych oraz przechodzących transformację. Największe doświadczenie zdobył w sektorach produkcji, IT, bankowości i finansów oraz retail.

Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej i Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Sanok Rubber Company S.A., członek rad nadzorczych i przewodniczący Komitetu Audytu w Mennica Polska S.A. i Ferro S.A.

Zasiadał w radach nadzorczych m.in. eSaliens TFI, Pfleiderer Grajewo, Polimex – Mostostal, Sygnity, Exorigo – UPOS, Bomi, Techmex, FOR – NET.

W latach 1994 - 2004 pracował w Citibank Poland S.A. i Banku Handlowym S.A. w Pionie Globalnych Rynków Finansowych i był odpowiedzialny za sprzedaż. Od 2004 do 2008 pełnił funkcję członka Zarządu HSBC Bank Polska S.A. i odpowiadał za Pion Rynków Finansowych. W 2009 roku założył spółkę DSW AFM zajmującą się doradztwem finansowym oraz inwestycjami private equity, którą zarządza do dzisiaj.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Handel Zagraniczny oraz Bankowość i Finanse. W 1994 roku uzyskał licencje maklera papierów wartościowych.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Kamil Sobolewski

Główny Ekonomista Pracodawców RP, ekspert przy Radzie Dialogu Społecznego, Prezes Fundacji Instytut Pracodawców.

Podczas pracy w korporacyjnym nadzorze właścicielskim nad grupą kapitałową oraz w funduszu realizującym inwestycje typu private equity współdecydował o obsadzie organów spółek, pełnił rolę członka rady nadzorczej w giełdowej spółce IMS SA.

Pracował m.in. w funduszach emerytalnych i inwestycyjnych w Polsce i za granicą, gdzie dla marek takich jak Union Investment, PKO BP, Citibank czy Nationale-Nederlanden z sukcesami decydował o sposobie inwestowania środków o wartości sięgającej 40 miliardów złotych, zarządzał zespołami inwestycyjnymi, a także pełnił rolę stratega na potrzeby instytucji finansowej i jej klientów, oraz w niemieckim DG Banku oraz francuskim banku Societe Generale. Poza sektorem finansowym zebrał doświadczenia w holenderskim koncernie Unilever, niemieckim Volkswagenie, Polskich Liniach Lotniczych LOT, wprowadził dwie niemieckie firmy na rynek polski.

Kamil Sobolewski ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość oraz trzyletnie polsko-niemieckie studia specjalne o profilu socjologiczno-ekonomicznym, współorganizowane przez uniwersytety w Moguncji i Duisburgu. Zdał egzaminy CFA oraz FRM, od Global Association of Risk Professionals otrzymał tytuł Financial Risk Manager.

Piotr Woźniak

Niezależny Członek Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w „Lentex”. W latach 2015-2022 pełnił funkcję Niezależnego Członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu w spółkach giełdowych: Kredyt-Inkaso, Qumak, Krynicki Recykling, Libet, Artifex Mundi oraz w Polnord.

Dyrektor Finansowy w Forever Entertainment S.A., szybko rosnącej spółki z sektora gamedev, od 2019 roku. Odpowiada m.in. za sprawozdawczość finansową Spółki i jej spółek oraz prowadzi projekty kapitałowe i finansowe. Prezes Zarządu Zenit Management, spółki doradztwa gospodarczego w zakresie strukturyzowania finansowania oraz relacji inwestorskich.

Związany z rynkiem kapitałowym w Polsce od 1994 roku. Sprawował funkcje zarządcze w spółkach notowanych na GPW w Warszawie. Pracował także na stanowisku menedżerskim w departamencie controllingu Banku Pekao SA oraz w międzynarodowym funduszu private equity prowadzącym inwestycje poza Polską.

Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto, ukończył szereg kursów i szkoleń związanych z realizacją zawodowych zadań.

Ewa Sowińska

Partner ESO Audit. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers. Biegły rewident z ponad 25 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019. Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Kongresu Solidarni w Rozwoju. Członkini Rady Gdańskiego Klubu Biznesu.

Mówca i Moderator paneli dyskusyjnych wokół ekonomii wartości i raportowania niefinansowego. Wykładowca akademicki z zakresu etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju. Pomysłodawczyni i Mentorka Programu studiów podyplomowych #ESG w praktyce. Założycielka Zespołu ds. Raportowania Niefinansowego. Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Członkini Kapituły Konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Społeczne. Członkini Kapituły Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Ambasadorka 30% Club Poland. Ekspertka Projektu Climate Leadership.

Filip Paszke

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Zarządzanie i Marketing oraz Advanced Management Program w IESE Business School.

W okresie 1999-2012 związany z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym a następnie Domem Maklerskim BZ WBK, gdzie współtworzył zespół sprzedaży instytucjonalnej.

Od 2009 roku pełnił funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK odpowiedzialnego za sprzedaż instytucjonalną, analizy oraz transakcje na rynku kapitałowym.

Od stycznia 2013 r. w Societe Generale Corporate & Investment Banking na stanowisku dyrektora ds. rynków kapitałowych akcji, gdzie był odpowiedzialny za rozwój działalności na tych rynkach, a także za relacje z klientami w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

W latach 2014 - 2019 Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego nadzorujący działalność Grupy PKO BP na rynkach kapitałowych obejmującą usługi dla inwestorów instytucjonalnych oraz detalicznych, analizy, doradztwo transakcyjne dla przedsiębiorstw (ECM, M&A) oraz działalność na rachunek własny Domu Maklerskiego. Od 2018 do 2019 pełnił również rolę Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej PKO BP.

Od roku 2022 związany z Żabka Group gdzie w roli Dyrektora odpowiada za governance oraz relacje z rynkiem kapitałowym.

W latach 2017-2023 niezależny członek Rady Giełdy. Od 2020 niezależny członek Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. oraz DataWalk Sa, od 2022 pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W swojej kilkunastoletniej karierze zawodowej brał udział w ponad 80 transakcjach na polskim rynku kapitałowym.

Jarosław Grzegorz

Jarosław Grzegorz jest Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, weryfikacji zgodności, wdrażania systemów zapewnienia zgodności (compliance), jak i doradztwie w sprawach spornych.

Uzyskał kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)  jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE - Certified Fraud Examiner), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP).

Jest ekspertem Business Center Club (BCC) ds. przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym oraz systemów zapewnienia zgodności (compliance), a także wykładowcą studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową i Akademię Leona Koźmińskiego. Według rankingu WWL Investigations 2023 uznany jako Future Investigations Leader.

 

Wybrane doświadczenie

Prowadził ponad 250 projektów w Polsce i Europie, w tym dla spółek notowanych na GPW (również z WIG20), regulatorów oraz polskich i międzynarodowych grup kapitałowych m.in. w branży paliwowo-energetycznej, budowlanej, medyczno-farmaceutycznej oraz dóbr szybkozbywalnych (FMCG).

Posiada rozległe doświadczenie w realizacji projektów dochodzeniowych, audytów procesów biznesowych, weryfikacji transakcji, badania forensic due diligence, a także analizy i oceny systemów kontroli wewnętrznej oraz wdrażania systemów zapewnienie zgodności (compliance). Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i warsztaty (75+) poświęcone tematyce przeciwdziałania nieprawidłowościom w obrocie gospodarczym.

 

Był inicjatorem unikatowych badań EY: dotyczącego problemu nadużyć i korupcji w wybranych regionach Polski (2015) oraz stanu przygotowań polskich firm do wdrożenia Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów (2021). Jest współautorem publikacji Ryzyko odpowiedzialności karnej w działalności gospodarczej. Compliance (C.H. Beck, 2022).

 

Zasady rekrutacji

 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, niezbędna będzie też znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa, finansów i zarządzania, a także języka angielskiego na poziomie B2 (ponieważ niektóre wykłady gościnne mogą być w języku angielskim, a także część najnowszej literatury).
 • Wymagane jest doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku managerskim (min. 5 lat).
 • 2 edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku. Planowany termin uruchomienia studiów to październik 2024 r.

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • CV

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, niezbędna będzie też znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa, finansów i zarządzania, a także języka angielskiego na poziomie B2. Wymagane jest doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku managerskim (min. 5 lat).

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Edyta Adamowicz-Sikora

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 5 800 zł każda) 11 600 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 5 220 zł każda) 10 440 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 11 100 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl