07 March

Konferencja "Jak oceniać wartość sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia?"

Komitet Organizacyjny wraz z Zespołem Badawczym ds. Zdrowia Cyfrowego mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt.:

Jak oceniać wartość sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia?

organizowaną przez Akademię Leona Koźmińskiego pod patronatem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności I Nowoczesnych Technologii Sejmu RP (IX kadencji) we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej, która odbędzie się w dniu 7 marca 2023r. w trybie hybrydowym.  

Celem konferencji jest rozpoczęcie dialogu społecznego na temat roli sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia, a także poznanie opinii ekspertów oraz przedstawicieli krajowych grup interesariuszy (profesjonaliści z sektora medycznego, producenci, ustawodawca, ubezpieczyciel, pacjenci) w zakresie oceny wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.    Tematyka konferencji wpisuje się w dyscypliny ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, psychologia i nauki o kulturze fizycznej. W programie przewidziano wystąpienia ekspertów oraz cztery panele dyskusyjne, podczas których podjęta zostanie próba oceny wartości sztucznej inteligencji na podstawie aspektów etycznych, klinicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych.  

Konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym:

  • w formie stacjonarnej - w siedzibie ALK
  • oraz w formule on-line (szczegóły zostaną podane wkrótce). 

Językami  konferencji będą polski i angielski. Udział w formie stacjonarnej został ograniczony do zaproszonych Gości.  Pozostałych uczestników zapraszamy do uczestnictwa w formie on-line. Udział w konferencji jest bezpłatny

Więcej informacji o konferencji i formularz rejestracyjny
Czytaj więcej
logo
Biuro Organizacji Konferencji
Ewelina Andrulewicz