controlling strategiczny

Controlling Strategiczny

Level
Kursy i szkolenia
Duration
2 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
Tryb stacjonarny,
W weekend

O kursie

Szkolenie realizowane jest w ramach  zintegrowanego systemu nauczania finansów, w związku z tym zajęcia odbywają się z grupą uczestników studiów podyplomowych z obszaru finanse.

Dajemy Państwu możliwość realizacji własnej ścieżki edukacyjnej poprzez uczestniczenie w wybranych modułach szkoleniowych i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

Program

  • Istota controllingu strategicznego i jego związek z controllingiem operacyjnym.
  • Wzrost wartości przedsiębiorstwa jako najważniejszy cel strategiczny.
  • Narzędzia wykorzystywane do monitorowania procesu kreowania wartości (EVA, CFROI, SVA, marża graniczna).
  • Istota i narzędzia pomiaru ryzyka w ekonomii.
  • Ocena nowych inwestycji w zakresie korzyści i ryzyka jakie wnoszą do przedsiębiorstwa.
  • Sporządzanie i weryfikacja planów strategicznych.
  • Pomiar i raportowanie kapitału intelektualnego oraz strategie zarządzania nim.
  • Strategiczna karta wyników (BSC).
figury

Organizacja zajęć

Czas trwania:

  • 2 dni (16 h dydaktycznych)* 
  • w godz. 8.45-15.45 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

 

Terminy

Nowy termin już wkrótce

Społeczność

Trener szkolenia

prof. Tadeusz Dudycz

Tadeusz Dudycz jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Wrocławskiej, kierownikiem Zakładu Analiz i Planowania Finansowego w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, a także Prodziekanem ds. Organizacji i Finansów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 1997 do 2005 był kierownikiem studiów podyplomowych "Analiza Ekonomiczna w systemach zarządzania przedsiębiorstwem" oraz „Wycena przedsiębiorstw” organizowanych przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu.

Od lat współpracuje z praktyką gospodarczą. Pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej przedsiębiorstwa TelForceOne S.A. a obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa OneRay Investment SA i przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego. Wykonał również szereg opracowań i wdrożeń m.in. dla Elektrowni Turów, Zespołu Elektrociepłowni Wrocław i ekspertyz, z których najliczniejsze dotyczyły wyceny przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych. 

Profesor Dudycz wykładał m.in. na studiach podyplomowych i MBA realizowanych przez UE we Wrocławiu oraz Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie, SGH w Warszawie, WSB we Wrocławiu, a także na szkoleniach dla kadry kierowniczej organizowanych przez różne instytucje. Przez szereg lat wykładał oraz pełnił funkcję kierownika Katedry Zarządzania na Wydziale Zamiejscowym w Brodnicy SWSPiZ w łodzi. 

Jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Komisji Analizy Finansowej, członkiem Rady Naukowej TNOiK oddział we Wrocławiu oraz PTE. Wchodzi również w skład Rady Redakcyjnej czasopisma „Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie”. Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez KBN oraz praktykę gospodarczą. Jest autorem 6 książek, a także ponad 100 publikacji naukowych w szczególności z zakresu analizy finansowej i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa szkolenia lub kursu. 

1
REJESTRCJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Rekrutacja online 

1
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Doradca edukacyjny
Edyta Adamowicz-Sikora

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 1200 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 1080 zł brutto (zw. z VAT) *

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl