CSR studia, zrównoważony rozwój studia, csr manager

CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend

O kierunku

Celem studiów jest kształcenie liderów zrównoważonej przyszłości. 

Głównym celem programu jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania strategii odpowiedzialnego biznesu (CSR) w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), a także nabycie przez uczestników wysoko cenionych na rynku umiejętności efektywnego stosowania różnorodnych instrumentów zrównoważonego zarządzania w nowoczesnych organizacjach. 

Studia podyplomowe „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” to kontynuacja studiów podyplomowych z CSR prowadzonych w ramach współpracy Zespołu Deloitte Sustainability Consulting Central Europe pod kierunkiem Ireny Picholi oraz Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego pod kierunkiem prof. ALK dr hab. Bolesława Rok. Kolejna edycja studiów podyplomowych CSR będzie koncentrować się wokół zagadnień, dotyczących realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biznes.  

Poprzednie edycje to łącznie ponad 200 absolwentów, którzy zmienili oblicze polskiego CSR. Pracują oni m.in. w takich firmach jak: Bank Zachodni WBK, Carrefour, Danone, Grupa ANG, Grupa Żywiec, IKEA, KGHM Polska Miedź, Orange, PGNiG, PKO BP, Poczta Polska, Polpharma, PZU, BMW Group, Hilti, PGE, Lotos. Teraz potrzebni są również tacy menedżerowie i przedsiębiorcy, którzy radykalnie zmienią wpływ biznesu na społeczeństwo i środowisko. Kierunek globalnych działań na rzecz systematycznego podejmowania najważniejszych wyzwań społecznych i środowiskowych wyznacza wypracowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych Agenda 2030 i przyjęte Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Zwracają one uwagę m.in. na konieczność eliminacji ubóstwa, ochronę środowiska naturalnego oraz zagwarantowanie zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Agenda 2030 stała się punktem odniesienia dla wielu państw, przedsiębiorstw, a także dla innych organizacji, do projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podejmowanie przez firmy zobowiązań dotyczących realizacji SDGs prowadzi do radykalnych zmian na poziomie wizji, strategii, systemów zarządzania, działań operacyjnych i sprawozdawczości. Dzięki temu firmy maksymalizują wkład w zrównoważony rozwój, osiągając jednocześnie realne korzyści biznesowe.

 

 

Atuty kierunku

1
Wykładowcy

grono wykładowców złożone z największych autorytetów w dziedzinie nowoczesnego CSR, pozytywnego wpływu i zrównoważonego zarządzania,  

2
Doświadczenia praktyków

połączenie doświadczeń praktyków z wielu dziedzin, zarówno z najlepszych korporacji, organizacji pozarządowych, think-tanków, jak i startupów pozytywnego wpływu, 

3
Innowacyjne podejście

innowacyjne podejście do budowania podstaw gospodarki neutralnej klimatycznie, w oparciu o nowe regulacje i międzynarodowe standardy, 

4
Formuła zajęć warsztatowych

formuła zajęć warsztatowych, podczas których słuchacze projektują rozwiązania strategiczne nakierowane na realizację SDGs. 

Partnerzy

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu z wykorzystaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także doświadczonych specjalistów z działu rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów wewnętrznych. Zdobyta wiedza i umiejętności będą też przydatne w dalszej karierze zawodowej osób zainteresowanych perspektywami rozwoju problematyki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu jako polityki państwowej, pracowników profesjonalnych organizacji pozarządowych i firm konsultingowych.

Sprawdź relację naszych absolwentów w social mediach. Kliknij tu

figury

Kierownik studiów

Bolesław Rok
prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Inicjator studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Od 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Prowadzi szkolenia i projekty wdrożeniowe w zakresie programów etyki i odpowiedzialności biznesu, ekonomii współpracy i gospodarki zamkniętego obiegu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Członek Rady Nadzorczej TakeTask.pl, Fundacji mBanku. Rzecznik ds. etyki pracujący dla różnych przedsiębiorstw.

Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla „Dziennika Gazety Prawnej”, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, UN Global Compact Polska, Sieci Sensownego Biznesu.

Co zyskujesz

Ukończenie studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” pozwoli na aktywne włączenie się w istniejącą już – w Polsce i na świecie - społeczność liderów biznesu na rzecz zmiany stylu zarządzania i zwiększania pozytywnego wpływu społecznego.  Umiejętności zdobyte na studiach będą szczególnie przydatne w aktualnej sytuacji długoterminowej niestabilności dotyczącej wyczerpywania się zasobów naturalnych, wyzwań o charakterze klimatycznym, demograficznym i społecznym. W związku z tym presja na firmy w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, a także innowacyjnych projektów będzie rosła.  

Kierunki globalnych działań na rzecz systematycznego podejmowania najważniejszych wyzwań społecznych i środowiskowych wyznacza Agenda 2030 i przyjęte przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Agenda 2030 stała się punktem odniesienia dla wielu państw, przedsiębiorstw, a także dla innych organizacji, do projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

Podejmowanie przez firmy zobowiązań dotyczących realizacji SDGs prowadzi do radykalnych zmian na poziomie wizji, strategii, systemów zarządzania, działań operacyjnych i sprawozdawczości. Dzięki temu firmy maksymalizują wkład w zrównoważony rozwój, osiągając jednocześnie realne korzyści biznesowe. Na całym świecie powstają też startupy pozytywnego wpływu, które wdrażają innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz szybko rozwija się ruch spółek z certyfikatem B Corp.  

Perspektywa zawodowa

W wyniku starań Forum Odpowiedzialnego Biznesu zawód specjalisty/ki ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw został ostatnio włączony na mocy decyzji MRPiPS do klasyfikacji zawodów i specjalności w Polsce. Dodatkowo, w raporcie StepStone dla Business Insider Polska wśród 10 zawodów, które będą najbardziej poszukiwane w 2020 roku, wymienia się „CSR Project Manager”. Zdaniem autorów tego raportu „w wielu firmach pojawia się konieczność zatrudnienia dedykowanego specjalisty, który funkcjonuje cross biznesowo”. 

Program

SDGS & BIZNES 

 • Kluczowe trendy.
 • Klimat na zmiany.
 • SDGs w Polsce i na świecie.
 • Raportowanie niefinansowe.
 • Zasady przygotowania organizacji do wdrożenia procesu raportowania zgodnego z wytycznymi GRI G4.
 • Komunikacja raportu.
 • Pomiar wpływu gospodarczego i społecznego.
 • Dobre praktyki w Polsce i na świecie.
 • Wyzwania i priorytety polityki europejskiej.

NOWY PARADYGMAT ZARZĄDZANIA 

 • Kompleksowe zarządzanie odpowiedzialnością.
 • Zasady zrównoważonego rozwoju w praktyce biznesowej.
 • Indeksy zrównoważonego rozwoju.
 • Odpowiedzialny rozwój w polityce gospodarczej.
 • Radykalne zwiększanie efektywności społecznej, ekologicznej i ekonomicznej.
 • Gospodarka niskoemisyjna i gospodarka neutralna klimatycznie.
 • Jakość życia i zmiany świadomości konsumenckiej. 

ODPOWIEDZIALNE PROWADZENIE BIZNESU

 • Infrastruktura etyczna.
 • Projektowanie programów etycznych.
 • Przeciwdziałanie mobbingowi.
 • Polityka antykorupcyjna. 
 • Compliance w organizacji.
 • Polityka różnorodności. 
 • Zrównoważona bankowość.
 • Etyczne fundusze inwestycyjne. 
 • Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw. 
 • Przywództwo na rzecz klimatu. 

SPOŁECZNIE INNOWACYJNE MODELE BIZNESOWE 

 • Nowe modele ładu organizacyjnego.
 • Turkusowe organizacje. 
 • Gospodarka obiegu zamkniętego i efektywność zasobowa. 
 • Przedsiębiorczość społeczna i tworzenie nowych szans rozwoju.
 • Przedsiębiorstwa pozytywnego wpływu: startupy i B Corpy. 
 • Społecznościowe modele biznesowe i ekonomia współdzielenia.
 • Innowacje społeczne w miejscu pracy. 
 • Crowdsourcing w biznesie. 

ODPOWIEDZIALNE INNOWACJE I PARTNERSTWO MIĘDZYSEKTOROWE 

 • Przedsiębiorczość i kreatywność w zakresie wyzwań środowiskowych i społecznych. 
 • Instrumenty polityki klimatycznej w firmie.
 • Rozwój innowacji produktowych na rzecz zrównoważonego rozwoju na rynku globalnym. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 • Organizacje strażnicze.
 • Miasta zrównoważonego rozwoju.
 • Ocena efektywności

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAKTYCE POLSKICH FIRM

 • Seminaria interaktywne z menedżerami najlepszych firm na rynku polskim według Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz z twórcami startup’ów pozytywnego wpływu.

EGZAMINY

 •  ewaluacja programów z zakresu innowacji wykorzystujących narzędzia CSR - test pisemny

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 182* (razem z testem końcowym)

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

STUDIA OBEJMUJĄ TRZY CZĘŚCI

 • Część I (40 godzin dydaktycznych): profesjonalne szkolenie realizowane przez ekspertów z Deloitte Central Europe
 • Część II (50 godzin dydaktycznych): zajęcia w formie wykładów i dyskusji pod kierunkiem wybitnych pracowników nauki
 • Część III (90 godzin dydaktycznych): zajęcia w formie warsztatów przedmiotowych i analiz przypadków prowadzone przez najlepszych na rynku praktyków

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

Program obejmuje 15 zjazdów (w tym 5-6 realizowanych w formule on-line)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:  

piątki-17.00-20.15  

soboty-8.45-15.45  

Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

wkrótce

 

Społeczność

Rekomendacja absolwentki

alk
Monika Szczepa

Z-ca Kierownika ds. Public Relations, Kopalnia Wieliczka

Studia CSR na ALK były dla mnie uporządkowaniem wiedzy z zakresu CSR, ale również dużą dawką inspiracji do podjęcia nowych działań w firmie, w której pracuje. Podczas studiów spotkałam bardzo ciekawych ludzi, z niektórymi z nich realizujemy teraz wspólne przedsięwziecia z zakresu społecznej biznesu. 

Anna
Anna Ptaszyńska-Biały

HR Specialist, Agile HR Enthusiast/IT Recruiter - Lingaro Ostatni weekend był dla mnie niesamowicie ważny. Stanowił zwieńczenie 10 miesięcy, które poświęciłam na studia podyplomowe CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy'. Studia, które nie tylko otwierają oczy na problemy dzisiejszego świata, ale także dają dużą nadzieję, że ten świat jest jeszcze do uratowania...

Przeczytaj całą wypowiedź opublikowaną na Linked in

 

Wiodący wykładowcy

 • Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok
 • Irena Pichola, Deloitte
 • Krzysztofa Bełz, CocaCola HBC
 • Prof. Zbigniew Bochniarz, ALK
 • Dr Robert Daniluk, Lyreco
 • Wioletta Fabrycka, A Propos
 • Agata Frankiewicz, Dekoeko
 • Maria Ibisz, Deloitte
 • Dr Marta Karwacka, How to Wear Fair
 • Dr Magdalena Krukowska, ALK
 • Monika Kulik, Orange
 • Aleksandra Kuzaj, Projekt Antymobbing
 • Agnieszka Michalik, BNP Paribas
 • Dr Katarzyna Michniewska, EkoCykl
 • Paweł Niziński, Better/ CR Navigator
 • Mirella Panek-Owsiańska
 • Magdalena Pękacka, Forum Darczyńców
 • Marcin Popkiewicz, Nauka o Klimacie
 • Dr hab. Ryszard Praszkier, UW
 • Rafał Rudzki, Deloitte
 • Magdalena Rzeszotalska, Polpharma
 • Jacek Siadkowski, Gerere Fun for Good
 • Dr Robert Sroka, ALK
 • Agata Stafiej-Bartosik, Ashoka
 • Joanna Wis-Bielewicz, Innowo
 • Kamil Wyszkowski, Global Compact
 • Martyna Zastawna, WoshWosh

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

XVII edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2023r., planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 roku.*  

 

Studia kończą się egzaminem pisemnym oraz ewaluacją programu strategicznego CSR w wybranym obszarze społecznej odpowiedzialności dla firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pisanego w wyznaczonych grupach. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister, odpis dyplomu doktorskiego) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4450 zł każda ) 8900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 4005 zł każda ) 8010 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 8400 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.