CSR studia, zrównoważony rozwój studia, csr manager

Perspektywa ESG. Odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie (poprzednia nazwa: CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy )

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend

O kierunku

Celem studiów jest kształcenie odpowiedzialnych liderów zrównoważonej przyszłości.  Głównym celem programu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej podstaw odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania w oparciu o prawnie określone ramy ESG, a także nabycie przez uczestniczki i uczestników wysoko cenionych na rynku umiejętności efektywnego i odpowiedzialnego stosowania różnorodnych instrumentów strategicznych w zrównoważonych, innowacyjnych organizacjach przyszłości.  Studia podyplomowe „Perspektywa ESG. Odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie” („ESG. Responsible Management & Sustainability”) to kontynuacja studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” prowadzonych w ramach współpracy Zespołu Deloitte Sustainability Consulting oraz RES. Centre for Reimagining Sustainability in Management and Finance w Akademii Leona Koźmińskiego pod kierunkiem dr Marty Karwackiej i prof. ALK dr hab. Bolesława Rok.  Wszystkie firmy stoją dziś wobec niezwykle istotnych wyzwań. Powinny budować klimatyczną konkurencyjność, przeprowadzić proces dekarbonizacji, zaczynając od zmniejszania śladu węglowego i zużycia nieodnawialnych surowców. Zatrzymać gwałtownie postępującą utratę bioróżnorodności. Potrzebna jest nam gospodarka regeneratywna, która pozwoli na maksymalne zamknięcie obiegu materiałów, szczególnie surowców krytycznych. Potrzebny jest decoupling, który umożliwi odpowiedzialny wzrost produkcji z jednoczesnym zmniejszaniem materiałochłonności. Potrzebny jest nam dobrostan, zarówno pracowników, współpracowników, jak i klientów, oparty na podstawach różnorodności i zaangażowania. Lista potrzeb i wyzwań jest długa, bowiem czas to niezwykły dla sektora biznesu w Polsce, w całej Unii Europejskiej i na świecie.  Dlatego zapraszamy na studia podyplomowe, które mają już długą historię. Zaczynaliśmy je jako pierwsi w Polsce, gdy tematyka odpowiedzialności w biznesie nie była jeszcze tak popularna. Przez te lata wyprawiliśmy w świat ponad 500 absolwentek i absolwentów, które/rzy wdrażają innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonego zarządzania w wielu miejscach w Polsce. Pracują w firmach, które od lat zajmują czołowe pozycje w Rankingu ESG (d. Rankingu Odpowiedzialnych Firm), m.in. w: BNP Paribas, Santander, ING, mBank, Jeronimo Martins Polska, Danone, Grupa Żywiec, IKEA, Orange, Polpharma, PZU, PGE. Działają na rzecz wzmocnienia perspektywy ESG w czołowych organizacjach doradczych, pozarządowych i publicznych, zakładają startupy pozytywnego wpływu. Ale też wracają na te studia jako wykładowcy i wykładowczynie. Ostatnie dwie równoległe edycje to ponad 50 osób kadry szkoleniowej ze wszystkich obszarów ESG, najlepszych ekspertów na rynku.

Atuty kierunku

1
Wykładowcy

grono ponad 50 wykładowczyń i wykładowców złożone z największych autorytetów w dziedzinie ESG/CSR/SDGs, pozytywnego wpływu i zrównoważonego zarządzania 

2
Doświadczenia praktyków

połączenie doświadczeń praktyków z wielu dziedzin i sektorów, zarówno z najlepszych korporacji, organizacji pozarządowych, firm doradczych, think-do-tanków, jak i startupów pozytywnego wpływu

3
Formuła zajęć warsztatowych

słuchaczki i słuchacze projektują rozwiązania strategiczne nakierowane na realizację ESG, w oparciu o nowe regulacje europejskie i międzynarodowe standardy

4
Rynkowa weryfikacja

to najdłużej istniejące na rynku studia podyplomowe z tego obszaru, budujące istotne sieci relacji i pasji.

Partnerzy

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy, koordynacji i realizacji strategii odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, podstaw sprawozdawczości ESG oraz tworzenia partnerstw na rzecz sprawiedliwej transformacji, innowacji klimatycznych i społecznych, a także doświadczonych specjalistów z działu rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów wewnętrznych i doradców w organizacjach z różnych sektorów.

figury

Kierownik studiów

dr hab. Bolesław Rok

Współzałożyciel „RES. Centre for Reimagining Sustainability in Management and Finance” w Akademii Leona Koźmińskiego. Od ponad 35 lat związany z biznesem jako promotor odpowiedzialności i etyki w biznesie, mówca, doradca, a także inwestor i mentor startupów. Jest jedną z 10 osób wyłonionych w rankingu THINKTANK „Kogo słucha polski biznes?” 2022, w kategorii „Najczęściej słuchani doradcy biznesu”.

Nagrodzony przez Cobin Angels jako Business Angel of the Year 2022 za wkład w rozwój impact investing w Polsce. Współautor corocznego zestawienia „Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” i „Listy Startupów Pozytywnego Wpływu”, członek zarządu Innowo, współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu – laureat Diamentów Sustainable Economy 2021 Executive Business Club. Współtwórca programu UNEP/GRID Warszawa „Climate Leadership powered by UN Environment” – Forbes przyznał mu za ten program współ-nagrodę w kategorii „Odpowiedzialne Zaangażowanie 2022”. Nagrodzony jako Digital Shaper 2022 przez Fundację Digital Poland. Jest członkiem The Academy of Business in Society Board of Directors w Brukseli oraz kapituł wielu konkursów dla biznesu. Uczestnik polskich i międzynarodowych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG, gospodarki obiegu zamkniętego. Autor lub współautor szeregu artykułów i książek.

 

Co zyskujesz

Ukończenie studiów podyplomowych „Perspektywa ESG. Odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie” („ESG. Responsible Management & Sustainability”) pozwoli na aktywne włączenie się w istniejącą już – w Polsce i na świecie - społeczność liderów biznesu na rzecz zmiany stylu zarządzania i zwiększania pozytywnego wpływu społecznego. Umiejętności zdobyte na studiach będą szczególnie przydatne w aktualnej sytuacji długoterminowej niestabilności dotyczącej wyczerpywania się zasobów naturalnych, wyzwań o charakterze klimatycznym, demograficznym i społecznym. W związku z tym presja na firmy w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, a także innowacyjnych projektów, nie ma już wyłącznie charakteru społecznego, czy nawet rynkowego, ale także ma charakter regulacyjny.   Od kadry kierowniczej w biznesie - zarówno w największych firmach jak i w tych mniejszych – w coraz większym stopniu oczekuje się wykorzystywania wiedzy, kompetencji, umiejętności, we współpracy z różnymi interesariuszami, w celu poprawy stanu świata, czyli jakości życia ludzi i planety. 

Perspektywa zawodowa

W raporcie „Future of Jobs Report 2023” dla World Economic Forum wśród „10 Top Fastest Growing Jobs” na pozycji 2. wymieniono właśnie „sustainability specialists”. Widać to już również na polskim rynku, gdzie specjaliści z obszaru ESG/CSR/Sustainability oraz pokrewnych (np. Climate Officer, DEI manager, audytor ESG) są wśród najczęściej poszukiwanych. Wprowadzana legislacja z zakresu ESG, m.in. CSRD, ESRS, SFDR, TR, CSDDD, powoduje, że w najbliższych latach tysiące polskich firm będą zobowiązane do wdrożenia perspektywy ESG w strukturach zarządzania.

Program

 • Nowy paradygmat zarządzania
 • Podstawy ESG
 • Odpowiedzialne prowadzenie biznesu
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju w praktyce
 • Innowacyjne modele biznesowe
 • Cyrkularność. Bioróżnorodność. Regeneracja
 • Praktyka ujawnień. Sprawozdawczość ESG
 • Przedsiębiorczość Pozytywnego Wpływu
 • Obywatele. Konsumenci. Pracownicy

STUDIA OBEJMUJĄ TRZY CZĘŚCI

 • Część I (24 godziny dydaktyczne): profesjonalne szkolenie realizowane przez ekspertów z Deloitte Sustainability Consulting
 • Część II (24 godzin dydaktycznych): zajęcia w formie wykładów i dyskusji pod kierunkiem wybitnych pracowników nauki
 • Część III (140 godzin dydaktycznych): zajęcia w formie warsztatów przedmiotowych i analiz przypadków prowadzone przez najlepszych na rynku praktyków

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 188* (razem z zaliczeniem) * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

Program obejmuje 15 zjazdów (w tym 5-6 realizowanych w formule on-line)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:  

piątki-17.00-20.15  

soboty-8.45-15.45  

Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

edycja 19 11-12.10.2024 25-26.10.2024 15-16.11.2024 29-30.11.2024 13-14.12.2024 online 17-18.01.2025 31.01-1.02.2025 7-8.02.2025 online 14-15.02.2025 online

Społeczność

Koordynatorzy studiów

dr Marta Karwacka

Senior Manager, Sustainability Consulting, Deloitte - socjolożka biznesu, Liderka Zrównoważonego Rozwoju wg. Forbes Women.

Od 17 lat zawodowo związana z tematem zrównoważonego rozwoju. Wspiera duże firmy w transformacji ESG m.in. w budowaniu strategii ESG (environmental, social i governance), raportowaniu, wdrażaniu cyrkularnych rozwiązań i w komunikacji z rynkiem. Od 2014 roku na blogu How to Wear Fair promuje temat odpowiedzialnej mody i zrównoważonej konsumpcji, a jej zaangażowanie w promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze mody zostało wyróżnione przez Magazyn ELLE statuetką ELLE Style Awards 2018.

Wykłada na studiach podyplomowych uczelni wyższych m.in na Akademii Leona Koźmińskiego, jest jurorką wielu konkursów poświęconych odpowiedzialnej konsumpcji, cyrkularnej gospodarce czy społecznej odpowiedzialności biznesu.
W 2013 roku jej praca doktorska na temat współpracy międzysektorowej otrzymała I nagrodę w prestiżowym konkursie Verba Veritatis.

Jest autorką pierwszej na polskim rynku książki poświęconej współpracy firm z organizacjami pozarządowymi przy projektach zaangażowanych społecznie i środowiskowo ("Siła współpracy”). Współtworzyła pierwszą w Polsce inicjatywę promującą circular economy - Koalicję na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego RECONOMY. Marta jest również w jury konkursu Złote Spinacze.

dr hab. Bolesław Rok

Współzałożyciel „RES. Centre for Reimagining Sustainability in Management and Finance” w Akademii Leona Koźmińskiego. Od ponad 35 lat związany z biznesem jako promotor odpowiedzialności i etyki w biznesie, mówca, doradca, a także inwestor i mentor startupów. Jest jedną z 10 osób wyłonionych w rankingu THINKTANK „Kogo słucha polski biznes?” 2022, w kategorii „Najczęściej słuchani doradcy biznesu”.

Nagrodzony przez Cobin Angels jako Business Angel of the Year 2022 za wkład w rozwój impact investing w Polsce. Współautor corocznego zestawienia „Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” i „Listy Startupów Pozytywnego Wpływu”, członek zarządu Innowo, współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu – laureat Diamentów Sustainable Economy 2021 Executive Business Club. Współtwórca programu UNEP/GRID Warszawa „Climate Leadership powered by UN Environment” – Forbes przyznał mu za ten program współ-nagrodę w kategorii „Odpowiedzialne Zaangażowanie 2022”. Nagrodzony jako Digital Shaper 2022 przez Fundację Digital Poland. Jest członkiem The Academy of Business in Society Board of Directors w Brukseli oraz kapituł wielu konkursów dla biznesu. Uczestnik polskich i międzynarodowych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG, gospodarki obiegu zamkniętego. Autor lub współautor szeregu artykułów i książek.

 

Rekomendacja absolwentek i absolwentów

Konrad Stawecki

ESG/Environmental | Biodiversity | Ochrona i ekologia wód | Akwakultura | Badania ekosystemów wodnych | Hydrochemia | Limnologia

Te studia to marka sama w sobie, podobnie jak ich Kierownik, profesor Boleslaw Rok – osoba pełna wiary w odpowiedzialne i etyczne przewodnictwo małego i dużego biznesu w drodze do pozytywnych zmian w otaczającym nas świecie.

Przeczytaj całą wypowiedź opublikowaną na Linked in

Anna
Anna Ptaszyńska-Biały

HR Specialist, Agile HR Enthusiast/IT Recruiter - Lingaro Ostatni weekend był dla mnie niesamowicie ważny. Stanowił zwieńczenie 10 miesięcy, które poświęciłam na studia podyplomowe CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy'. Studia, które nie tylko otwierają oczy na problemy dzisiejszego świata, ale także dają dużą nadzieję, że ten świat jest jeszcze do uratowania...

Przeczytaj całą wypowiedź opublikowaną na Linked in

 

Anna Rakowska

Menedżerka ds. projektów pracowniczych i społecznych w Amica Group Emocje jeszcze nie opadły, udało się osiągnąć kolejny cel. W weekend ukończyłam studia podyplomowe organizowane przez niesamowitego człowieka Profesora Bolesław Rok. Ten czas spędzony z niesamowitymi wykładowcami i najlepszymi ludźmi z grupy CSR XVI jeszcze bardziej mnie umocnił w przekonaniu, jak ważne są działania obszarze ESG.

Przeczytaj całą wypowiedź opublikowaną na Linked in

 

 

alk
Katarzyna Laskowska

ESG w moim krwiobiegu jeszcze bardziej 😉 To był bardzo emocjonujący weekend kończący inspirujący i wymagający rok. Ostatni zjazd studiów podyplomowych Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy -  egzamin i obrona naszych prac dyplomowych.

Całe studia to była niesamowita możliwość nauki, poszerzenia horyzontów, wysłuchania mądrych ludzi, których w jednym miejscu zebrał dla nas wspaniały prof Bolesław Rok. Dziękuję całej wspaniałej ekipie CSR XVI. You rock!  

Przeczytaj całą wypowiedź opublikowaną na Linked in

 

Wiodący wykładowcy

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

XIX edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024r., planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.*  

 

Zaliczenie testu pisemnego z umiejętności wykorzystania instrumentów ESG/Sustainability w praktyce zarządzania. Przygotowanie i prezentacja projektu grupowego prezentujący strategię, model biznesowy i wskaźniki ESRS innowacyjnego przedsięwzięcia pozytywnego wpływu, realizującego wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju. Oba elementy egzaminacyjne składają się na końcową ocenę umieszczoną na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych w następujących proporcjach: test pisemny 40%, projekt 60%.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister, odpis dyplomu doktorskiego) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 5 100 zł każda ) 10 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 4 590 zł każda ) 9 180 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 9 700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.